72% от сигналите за нарушен интегритет на магистратите са напълно негодни

72% от сигналите за нарушен интегритет на магистратите са напълно негодни

Кръгла маса, организирана по проект "Подкрепа за подобряване на капацитета на Инспектората към Висшия съдебен съвет на Република България" се проведе в София, хотел Балкан. Проектът приключи официално на 11 декември 2019 г. и се осъществи съвместно между Инспектората към ВСС и Отдела за правно сътрудничество към Съвета на Европа, с финансовата подкрепа от Службата за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия.

На събитието присъстваха главният съдебен инспектор Теодора Точкова, зам.-министърът на правосъдието Десислава Ахладова, Мина Шойлекова, съветник по политики, звено за Управление и реформа на публичната администрация, Генерален секретариат на Службата за подкрепа на структурните реформи, Европейска комисия, Лорена Бахмайер, професор по право в Мадридския университет "Комплутенсе", Испания, консултант по реформи в сектора на правосъдието на Съвета на Европа, Йоана Корнеску, адвокат, консултант по реформи в сектора на правосъдието на Съвета на Европа, Миряна Визентин, консултант по реформа на съдебната система от Съвета на Европа и др.

"Благодаря за отправената към мен покана за участие в кръгла маса, организирана по проект "Подкрепа за подобряване на капацитета на Инспектората към Висшия съдебен съвет на Република България". Приключването на проекта ще доведе до изпълнение на Препоръка 3 от доклада на Европейската комисия за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от месец януари 2017 година, а именно: "Да се подобрят практическото функциониране на ИВСС и последващите действия на Висшия съдебен съвет в отговор на констатациите на Инспектората, особено по отношение на въпроси, свързани с почтеността на магистратите; да се обмисли възможността за отправяне на искане за външна помощ, например от СПСР и/или Съвета на Европа". Инициатива е навременна и важна, защото днес не само ще бъдат представени резултатите от проекта, но и ще бъдат идентифицирани най- добрите практики от дейността на съдебните инспекторати на страните членки на Европейския съюз", посочи зам.-министърът на правосъдието Десислава Ахладова.

А резултатите от проекта откроиха няколко важни тенденции относно проверките на интегритета на съдии, прокурори и следователи. По отношение на прекратените производства, данните от проекта сочат, че редица проверки (42 броя за 2017г., 14 броя за 2018 г. и 6 броя до 10.10.2019 г.), образувани със заповед на главния инспектор на ИВСС, са прекратени с мотивиран доклад, съдържащ становище, че при проверката не са събрани достатъчно данни за извършено нарушение по чл. 175к от ЗСВ. По всички проверки са предприемани действия за събиране на доказателства, необходими за изясняване на фактите, посочени в сигнали. Изисквани са писмени становища от подателя на сигнала и от проверяваното лице или чрез изслушване на последното по реда на чл. 175н, ал. 2 от ЗСВ, както и писмени сведения от други лица, запознати с проверяваните случаи. В повечето случаи са събирани и доказателства, отнасящи се до конкретно дело/досъдебно производство, посочено в сигнала, чрез изискване на справки за образуването, движението и приключването му със съответен съдебен акт. В сравнително редки случаи са изисквани писмени сведения от други лица и/или справки от държавни или съдебни органи, като дори и след получаването им е преценявано, че данните, съдържащи се в тях, не са достатъчни за установяване на извършено нарушение по чл. 175к от ЗСВ. "Отсъствието на достатъчно законови възможности за събиране на други доказателства чрез средствата, при условията и по реда на други процесуални закони, или за обезпечаване на събраните доказателства, обаче най-често е довело до прекратяването на производствата. Наред с това, проверяващите състави от ИВСС не разполагат и с процесуална възможност за призоваване и осигуряване на лица, неучастващи в административното производство пред Инспектората, с цел получаването на устни сведения от тях. Нещо повече, за тях не съществува законово закрепено задължение за явяване пред ИВСС и даване на сведенията или за предоставяне на документите и другите източници, с които разполагат. Такова задължение не е регламентирано и за проверяваните лица", пише в доклада към проекта.

През 2019 г. само в шест случая са констатирани достатъчно данни за извършени нарушения по чл. 175к, ал. 1-4 от ЗСВ. В пет от тях са установени данни за действително извършени нарушения по чл. 175к, ал. 4 от ЗСВ. В един случай са установени данни за извършени нарушения по чл. 175к, ал. 3 и 4 ог ЗСВ. По едно от предложенията не е образувано дисциплинарно производство, по второ дисциплинарното производство е спряно, по трето – образуваното дисциплинарно производство е прекратено, а по четвъртото – не е приключено.

Голям брой производства (105 броя) са прекратени със поради нередовност на сигнала, 12 е броят на прекратените със становище поради недопустимост на сигнала. Основания за подобно решение от страна на проверяващия инспектор са или съдържащи се в сигнала данни за наличие на конфликт на интереси, но по висящо производство, или наличието на вече образувано дисциплинарно дело срещу същото лице за същото нарушение. Незначителен, но наличен е и броят на преписките (6 бр.), прекратени със становище поради липса на достатъчно данни за извършено нарушение по чл. 175к от ЗСВ още преди назначаването на проверка по съответния ред (със заповед на главния инспектор на ИВСС), независимо от отсъствието на законово регламентирана възможност за произнасяне по същество на изложеното в сигнала.

Накрая, изводите от проекта сочат, че броят на сигналите за нарушения на интегритета на магистратите не е висок нито в сравнение с броя на постъпилите сигнали в ИВСС за нарушения по образуването, движението и приключването на делата, нито съпоставено с постъпилите заявления зa нарушаване правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок. Нещо повече, съществува тенденция към намаляване на постъпващите сигнали за нарушения на интегритета - през 2017 г. те са били 79, а през 2018 г. - 60. Тази тенденция се запазва и през 2019 г., като до 10.10.2019 г. са само 37 броя.

На второто място – от общия брой на сигналите за нарушаване на интегритета на съдии, прокурори и следователи, най-голям е процентът на тези, които са негодни. Това са цели 72% от всички сигнали, постъпили в ИВСС. Основната причина е, че сигналите не отговарят на изискванията на закона за минималното им съдържание, а пропуските в тях не са отстранени и след дадения срок.

Костов промени ГПК и отне правото на прокуратурата да иска разваляне на незаконните приватизационни сделки

Предишна новина

Не се спазват екологичните норми - ще си продадеш яхтата и някоя от вилите и ще си монтираш пречиствателни устройства

Следваща новина

Коментари

5 Коментара

 1. 6
  факт | нерегистриран
  0
  0

  Крайно време е да се позволят анонимните сигнали!

 2. 4
  | нерегистриран
  2
  0

  Гарван, гарвано в човка не кълве,-)

 3. 3
  Сталкер | нерегистриран
  3
  -1

  Негодни, ама сигнали! Ти да видиш, докато се решат.

 4. 2
  | нерегистриран
  8
  -2

  А, какво ще рече това Инспектората да работи по същество !?!

  Ще рече работещите в него да имат необходимите качества

  Те, всъщност, имат точно необходимите, за да не работят, качества

  Но пък са лъскави и добре платени !

 5. 1
  RRR | нерегистриран
  6
  -2

  И какво ще да рече туй интегритета, байно.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.