Иван Гешев избра заместниците си, сред тях е и член на ВСС

Иван Гешев избра заместниците си, сред тях е и член на ВСС
Иван Гешев, главен прокурор

Главният прокурор Иван Гешев избра новите членове на екипа си. Това става ясно от дневния ред на първото за годината заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 22 януари (сряда). То за първи път ще бъде председателствано и лично от Гешев в качественото му на "обвинител №1".

А предложените за негови нови заместници на мястото на досегашните – Ася Петрова към Върховна административна прокуратура (ВАП) и Мария Шишкова към Върховна касационна прокуратура (ВКП) – са добре известните обвинители Красимира Филипова, която бе зам.-министър на правосъдието в "Борисов" - 2, Десислава Пиронева, която през февруари м.г. бе предложена за европейски прокурор от страна на България, както и настоящия член на ВСС Пламена Цветанова. Ако тя бъде назначена в ръководния екип на главния прокурор, за нейното място в кадровия орган ще бъде обявена нова процедура за избор, като избраният за неин наследник ще трябва да довърши мандата, който Цветанова вече е започнала като член на ВСС.

Към момента прокурор Филипова, която доскоро бе и зам.-апелативен прокурор на столицата, правоприлага във ВКП и е предложена да заеме поста на Мария Шикова. Прокурор Пиронeва, която в момента е в Софийската градска прокуратура (СГП), пък е излъчена от Иван Гешев за негов заместник към ВАП. На освободеното от самия Гешев място като зам.-главен прокурор към ВКП е предложена настоящият кадровик Пламена Цветанова.

"Получих предложение от главния прокурор Иван Гешев и го приех, тъй като приемам професионални предизвикателства. Предстои процедура, при която трябва да си подам оставката. След това, дали предложението му ще бъде реализирано, зависи от Прокурорската колегия. Ще поискам да бъда възстановена на длъжност "магистрат" преди това", коментира пред "Правен свят" кадровикът Пламена Цветанова.

Така, заедно с директора на Националната следствена служба (НСлС) Борислав Сарафов, който е зам.-главен прокурор по разследването, и след одобрението на Прокурорската колегия на ВСС, заместниците на Гешев ще станат четирима, колкото са и свободните за това места. Междувременно в същия ден Колегията ще преназначи и Ася Петрова като редови прокурор във ВКП. Мария Шишкова пък ще освободи поста си на 2 март т.г., след като още миналата година подаде оставка, а Прокурорската колегия я прие.

В дневния ред на кадровиците е предвидена и друга интересна кадрова рокада. По предложение на Радослав Димов, се очаква колегията да назначи настоящия градски прокурор на София Емилия Русинова за заместник-административен ръководител в Апелативна прокуратура-София. Галя Маринова от Окръжната прокуратура в Бургас е вторият избор на Димов за заместник-апелативен прокурор на столицата.

По предложение на главния прокурор Иван Гешев, кадровиците трябва да решат и дали да назначат временно на мястото на Русинова настоящия зам.-градски прокурор Даниела Димитрова.

Красимира Филипова е завършила Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” през 1999 г. и е правоспособен юрист от 10.03.2000 г. Притежава богат професионален и административен опит, придобит в продължение на повече от 20 години юридически стаж не само в органите на Съдебната власт.

 

Заемала е последователно следните длъжности: съдебен кандидат в Окръжен съд – София от 08.02.1999 г. до 08.02.2000 г., експерт – юрист в Областна администрация – Софийска област от 08.02.2000 г. до 11.06.2001 г., младши прокурор в Районна прокуратура – Ботевград от 11.06.2001 г. до 11.06.2003 г., прокурор в Районна прокуратура – Ботевград от 11.06.2003 г. до 01.08.2003 г., прокурор в Районна прокуратура – Костинброд от 01.08.2003 г. до  28.07.2006 г., заместник районен прокурор на Районна прокуратура – Костинброд  от 28.07.2006 г. до 10.03.2010 г., и. ф. административен ръководител на РП – Костинброд от 10.03.2010 г. до 15.07.2010 г., заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – София от 15.07.2010 г. до 02.01.2014 г., заместник на административния ръководител на Апелативна прокуратура – София от 02.01.2014 г. до 06.01.2016г. и от 27.01.2017 г. до 01.11.2019 г., заместник министър на правосъдието от 06.01.2016 г. до 27.01.2017 г., прокурор във Върховна касационна прокуратура от 01.11.2019 г. и към настоящия момент.

 

С решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 7/07.03.2018 г. прокурор Красимира Филипова е повишена в ранг „прокурор във ВКП и ВАП“. С последната атестация, приета с решение на ВСС по протокол № 46 от 16.10.2014 г., ѝ е определена положителна комплексна оценка „много добра“. Със заповеди на главния прокурор от 19.09.2017 г. и 03.12.2019 г. е поощрявана за отлично изпълнение на служебните задължения и доказана висока квалификация с предметни награди и „служебна благодарност“. Притежава значителен професионален опит като прокурор, преминал последователно през всички нива в структурите на Прокуратурата.

 

Към момента Красимира Филипова е прокурор в отдел „Съдебен” на Върховна касационна прокуратура. Тя има значителен административен опит, придобит като заместник районен прокурор на РП- Костинброд, заместник на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП-София, заместник на административния ръководител – апелативен прокурор на АП София и заместник на министъра на правосъдието в период на активни организационни и законодателни промени, свързани с дейността на Прокуратурата и Висши съдебен съвет.

 

Десислава Пиронева е завършила Юридическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” през 2003 г. и е правоспособен юрист от 14.10.2003 г.

 

Заемала е следните длъжности в различните нива на Прокуратурата на Република България: младши прокурор в Районна прокуратура – Петрич от 21.04.2005 г. до 21.04.2007 г., прокурор в Софийска районна прокуратура от 21.04.2007 г. до 22.02.2016 г., прокурор в Софийска градска прокуратура от 22.02.2016 г. и понастоящем.

 

С решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 35/30.09.2010 г. прокурор Пиронева придобива статут на несменяемост, а с решение по т. 29, протокол № 56/12.11.2015 г. е повишена в ранг „прокурор във ВКП и ВАП“. С последната атестация от проведено периодично атестиране, приета с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 24 от 25.07.2019 г. на прокурор Пиронева е определена положителна комплексна оценка „много добра“. За отлично изпълнение на служебните си задължения и доказана висока професионална квалификация, прокурор Десислава Пиронева е награждавана и от главния прокурор. Тя има изключително добро познаване на правото на Европейския съюз и международното право – успешно е преминала процедурата за подбор на кандидати за длъжността „Европейски прокурор“ на Република България и пред Комитета по подбор, създаден в съответствие с чл. 14, § 3 от Регламент (EС) 2017/1939 за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура.

 

Кандидатурата на прокурор Пиронева е оценена високо, като от Комитета по подбора е полученото официално уведомление за решението, че е класирана на първо място.

 

Пламена Цветанова е завършила Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и е правоспособен юрист от 29.11.1994 г. Към момента г-жа Цветанова е член на Висшия съдебен съвет и като такъв притежава значителен административен опит. С решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 20 от 22.06.2005 г. е предсрочно повишена в ранг „Ръководител на отдел в Национална следствена служба“. На 10.07.2008 г. с решение на Висшия съдебен съвет ѝ е определил положителна комплексна оценка „добра“.

 

Заемала е последователно следните длъжности: следовател в РСС към бившата Столична следствена служба, понастоящем СГП от 01.06.1994 г. до 31.12.1994 г.; следовател в бившата Столична следствена служба, понастоящем СГП от 01.01.1995 г. до 01.02.1995 г.; следовател в бившата Столична следствена служба, понастоящем СГП от 01.02.1995 г. до 15.07.2002 г.; следовател в Национална следствена служба; от 15.07.2002 г. до 28.01.2014 г. следовател, завеждащ отдел в Национална следствена служба от 28.01.2014 г. до 03.10.2017 г., член на ВСС от 03.10.2017 г. и понастоящем.

 

За отлично изпълнение на служебните си задължения и доказана висока професионална квалификация тя е поощрявана със „Служебна благодарност“ с Решение на ВСС от 08.06.2005 г. и със заповед на главния прокурор от 20.09.2016 г.

Още по темата

1000 лв. глоба и година без книжка за Ангел Джамбазки, шофирал пиян с 1,55 промила

Предишна новина

Владимир Путин сменя главния прокурор на Русия Юрий Чайка

Следваща новина

Коментари

3 Коментара

 1. 4
  Не | нерегистриран
  12
  -5

  Точно така. Сега тази госпожа, която не е виждала прокурорска работа, с оценка добра!!!! ще се произнася по преписки с актове на прокурор от ВКП. И ще е лице на прокуратурата, поредният удар, всичко се разпада....

 2. 2
  Учуден | нерегистриран
  50
  -12

  За пръв път през откакто са въведени комплексните оценки ми се случва на ръководно ниво да се избира магистрат с оценка "добра"!Още по-голям изненада е факта,че това е следовател!До този момент не знаех,че има при тях такава оценка!Всички са с "много добра"!Представям си нивото на госпожата от НСлС, която на всичко отгоре е и член на ВСС!

 3. 1
  RRR | нерегистриран
  33
  0

  Еха, интересно представление.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.