Международният ден за правата на човека поставя акцент върху младите хора

Международният ден за правата на човека поставя акцент върху младите хора

Отбелязваме Международния ден за правата на човека. На 10 декември 1948 година е приета Всеобщата декларацията за правата на човека от Общото събрание на ООН. Тя е фундаментална за развитието на човешките права и свободи, основа за обявяването през 1950 г. на 10 декември за Световен ден за правата на човека.

Декларацията за човешките права за първи път прокламира на едно място, изконните права на всеки един индивид, като осигурява равноправие и гарантира защита от насилие, лошо отношение и наказания, които засягат човешкото достойнство. Тя е преведа на повече от 500 езика.

Общите усилия на международната общност за гарантиране правата на човека продължават и днес.

Тази година денят в ООН е под мотото "Младежта застава зад правата на човека". От организацията заявяват, че потенциалът на младежта като двигател на промяната трябва да бъде стремеж към ангажиране на широк кръг от последователи в насърчаването и защитата на правата. Кампанията, ръководена от Службата на Върховния комисар по правата на човека, е предназначена да насърчи, поощри и да покаже как младите хора по целия свят отстояват правата срещу расизма, речта на омразата, тормоза и дискриминацията.

До момента ООН е приела шест договора за основните човешки права: Международен договор за гражданските и политическите права; Международен договор за икономическите, социалните и културните права; Договор срещу насилието; Договор за превенция на расовата дискриминация; Договор за превенция на дискриминацията на жените; Договор за правата на децата.

Въпросът за човешките права заема важно място в дневния ред на всички страни. Техните правителства се ангажират да не позволяват основните човешки права да бъдат пренебрегвани и нарушавани. Но правителствата сами не могат да се справят с тази задача. Нужно е съдействие от всички институции, както и от цялото общество. В тази връзка е особено важно всички хора и обществото като цяло да осъзнаят, че са отговорни за гарантирането и прилагането на човешките права. Приетата на 10 декември 1948 г. Харта за правата на човека се състои от увод и 30 члена. В членове от 1 до 21 са описани класическите основни човешки права, а от 22 до 27 – социално-икономическите и културните права. Според Хартата всички хора са с равни права по рождение и са еднакво свободни. В тази връзка не може да има дискриминация по признаците пол, раса, цвят, религия, език, възраст, характер, мислене, национална или общностна принадлежност, материално положение.

Международният ден за правата на човека ще бъде отбелязан и у нас. В София е организиран Ден на отворените врати в институцията на омбудсмана. Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева ще приветства студенти-правозащитници по повод отбелязването на Международния ден за правата на човека. Тя ще участва в откриването на Ден на отворени врати в институцията на омбудсмана. Студенти-юристи от СУ, УНСС, НБУ и ЮЗУ с интерес към правозащитната тема ще се запознаят на място с работата на омбудсмана по сектори, както и да зададат своите въпроси. Целта е студентите да придобият по-ясна представа за важността да зачитат и отстояват правата и свободите на гражданите, което ще им бъде изключително полезно в бъдещата им работа като юристи.

По повод Международния ден за правата на човека обудсманът на България Диана Ковачева изтъкна, че е важно като общество да знаем правата и задълженията си, които са разписани в Конституцията, предаде "Фокус"

"Нещо много ценно, което се изгради през последните години - това е гражданското общество, защото когато видиш някакъв проблем, трябва да сигнализираш. Всеки един млад човек трябва да знае правата си, защото живяхме във времена, когато имаше цензура, когато нямаше възможност да изкажеш своето мнение. Когато за изказване на мнение, те водеха там, където трябва да мълчиш. Това са времена, които безвъзвратно са отминали. Мили млади хора, смело изказвайте мнението си и никога не се притеснявайте да кажете на някой истината. Няма по-важно нещо от това да имате свобода на говоренето, разбира се, поколенията са различни. Ние трябва да отстояваме правата си, защото сме хора, достойни граждани на тази страна. Аз Ви пожелавам да спазвате законите и да служите на народа. Бъдете смели и непримирими", допълни още Диана Ковачева.

Теньо Енчев ще лежи двадесет и пет години в затвора за убийството на приятелката му

Предишна новина

Апелативният съд в Пловдив потвърди условната присъда за кмета на Септември

Следваща новина

Коментари

1 Коментара

 1. 1
  | нерегистриран
  0
  0

  1.Съгласно установената практика на ЕСПЧ-Чл.6 от ЕКПЧОС и чл.1 от допълнителния Протокол №1 към нея ,образуване на производства/наказателни ,изпълнителни/ изискват три критерия:-законоустановеност,необходимост , постигане на легитимна цел и пропорционалност,, тъй като представляват установени със закон мерки,които обаче следва да бъдат и пропорционални на целта на закона.

  Който изцяло липсват по образуваните от АДВ-НАП изпълнителните дела №№№21938/02,26436/02,и 58/10г. ,тъй като касаят отхвърлени искове по закона за отговорност на държавата /ЗОДВПГ/ от окръжните съдилища Враца ,Видин и Монтана ,които правораздаваики ни осъждат семейно в тяхна полза и сметка на 4%ДТ по ГПК в размер на 9 хиляди лева ,върху които АДВ-НАП Враца ,начислява и лихва от 8хиляди лева , без 4%ДТ да е в полза на държавата и фиска ,и без иска да е по ЗЗД ,и 4% ДТ да , произтичат от престъпления или от влязла в сила присъда,.  2.Не различавайки ЗОДВПГ/ЗОДОВ/ от ЗОПДИППД/отм /,АДВ-НАП , използва срещу семейството ни влезлият в законна сила през 2005г.закон за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност-ЗОПДИППД/отм/ ,които предвижда да се развива и пред гражданския съд .  3.Изпълнителни листи в полза и сметка на гореописаните окръжни съдилища с 4%ДТ по ГПК, без иск по ЗЗД ,и без 4% ДТ да , произтичат от престъпления или от влязла в сила присъда,/ за трафик на хора,наркотици ,незаконно банкова дейност т.н./НАП Враца , противоправно отнемат от семейството недвижимо имущество пари ,като придобито от престъпна дейност..  4..Доказателство, че изпълнителното производство е движено по ЗОПДИППД/отм /,е че : обекта на конфискацията е домът ни в центъра на Враца,построен от нас и родителите ни по стопански начин в началото на 1984г., представляващ единствено жилище на съпругата ми.,върху което един и същ публичен изпълнител при НАП Враца ,на два пъти 2006, и 2010г. възбранява един и същ недвижим имот-жилището ни ,без съпругата ми съсобственик по нотариален акт от 1984г. да е длъжник по ИД №58/10г.,. и се свързва с неговия незаконен характер,а не с лицето от дейността на което имуществото е придобито със средства от незаконна дейност/чл.444 ГПК./  5.Последвал е незаконен опис и възбрана на домът ни с вписване на тежестта върху имота в Агенцията по вписванията Враца .  6. Върху главницата от 9 хиляди лева , публичния изпълнител начислява лихва от 8 хиляди лева , събрана ,чрез държавна принуда при изтекла погасителна давност,както повелява ЗОПДИППД/отм/.

  Въпреки ,че използвахме правата си за изтекла давност ,което публичния изпълнител ,пропуска за да се разпореди с парите ни в полза на държавата и фиска  7.Лишени сме от липса и възможност и право за защита,тъй като не става ясно кой е кредитора ?

  Съгласно изпълнителни листи кредитори са окръжните съдилища Враца ,Видин и Монтана ,а по изпълнителни дела кредитор е държавата ,тъй като сумата става в полза и сметка на АДВ-НАП Враца ,които възбраняват имота ни в полза на държавата съгласно ЗОПДИППД/отм/ “” като придобито имущество от престъпна дейност,””,уязвимо място по –отношение стандартите зададени от ЕКПЧОС.Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.