Обявиха 34 прокурорски бройки в окръжните обвинения на конкурс за повишаване

Обявиха 34 прокурорски бройки в окръжните обвинения на конкурс за повишаване

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) обяви конкурс за повишаване и заемане на 34 прокурорски длъжности в окръжните прокуратури.

На конкурс са обявени 9 длъжности в Специализираната прокуратура, 8 в Софийска градска прокуратура, 3 в Окръжна прокуратура – Благоевград, по 2 длъжности в Окръжна прокуратура – Пловдив, Окръжна прокуратура – Плевен, Окръжна прокуратура – Шумен и Окръжна прокуратура – Бургас, както и по една длъжност в окръжните прокуратури във Видин, Перник, Велико Търново, Разград, Ловеч и Стара Загора.

В 14-дневен срок от датата на обнародване на решението в Държавен вестник, кандидатите подават лично или чрез писмено упълномощен представител в администрацията на ВСС, заявление за участие в конкурса, ведно с изискуемите документи.

При провеждане на конкурса за повишаване, конкурсната комисия взема предвид резултатите от последното атестиране и проверките от по-горестоящите органи на съдебната власт и от ИВСС, данните от кадровото им дело и преценява разгледаните и приключени дела и преписки, въз основа на които прави обща оценка за притежаваните от кандидата професионални качества.

В случаите на преминаването на съдия или следовател на длъжност "прокурор", съгласно чл. 189, ал. 4 от ЗСВ, конкурсната комисия задължително проверява познанията на кандидата за заемане на длъжност в друг по вид орган на съдебната власт чрез полагане на писмен изпит по ред, определен в Наредба № 1.

Свободните към момента бройки са общо 32. Предстои 6 длъжности за прокурори да бъдат овакантени през 2019 г. и до месец юли 2020 г., във връзка с навършване на 65-годишна възраст. Две от тях ще бъдат обявени в настоящия конкурс. 

 

Районният прокурор на София стана апелативен

Предишна новина

Търсят контакти на Малинов в службите за сигурност в България

Следваща новина

Коментари

1 Коментара

  1. 1
    Петров | нерегистриран
    7
    -6

    Ахааа.....И сега тея..... Подкрепяли ли са Гешев? С една или две ръце? Някаква справка?

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.