Данаил Кирилов одобри регламента за изпитите на бъдещите съдии по вписванията

Данаил Кирилов одобри регламента за изпитите на бъдещите съдии по вписванията

Министърът на правосъдието Данаил Кирилов одобри регламента за провеждане на писмения и устния изпит за кандидатите за съдия по вписванията при районните съдилища, съобщиха от правосъдното ведомство.

Писменият изпит, до който са допуснати 706 кандидати, ще се проведе в Зала 3 на НДК, на 15 септември 2019 г. с начален час 10.00 часа. Писменият изпит е под формата на тест, който съдържа 40 въпроса. Преди регистрацията кандидатите ще преминат проверки за притежание на общоопасни предмети, вещества и материали. Явяването на кандидатите се удостоверява с техния подпис и подписа на квестора, извършващ регистрацията.

Изпитът се открива от председателя на комисията и се провежда в присъствието на членовете на комисията и квесторите, които следят за реда в залата. Вариантът на теста, по който ще се проведе изпитът, се изтегля от кандидат, посочен от явилите се в залата кандидати. Изтегленият вариант се раздава на кандидатите на хартиен носител. След получаване на теста от всички кандидати, председателят на комисията обявява часа на започване и часа на приключване на писмения изпит. Кандидатът няма право да използва нормативни актове, съдебна практика, празни или изписани листове и други помощни материали, освен предоставения му син химикал. Не се допуска подмяна на предоставената бланка за отговори.

По време на провеждане на писмения изпит кандидатите трябва да изключат мобилните си телефони. Забранява се ползването на мобилни телефони, органайзери, електронни бележници, преносими компютри и други подобни технически и комуникационни средства. По време на изпита не се разрешават разговори между кандидатите.

След приключване на писмения изпит комисията съставя протокол, който съдържа: час на започване на изпита, брой на кандидатите, участвали в изпита, изтегления вариант на тест, час на приключване на изпита, както и извършени и констатирани нарушения на кандидати или липсата на такива. До устен изпит се допускат само кандидатите, оценени на писмения изпит с успех не по-нисък от 4.50. Устният изпит се провежда в едномесечен срок от обявяване на резултатите от писмения изпит. Кандидатите теглят по два въпроса от въпросника за провеждане на устния изпит, като нямат право да ползват нормативни актове, съдебна практика, празни или изписани листове, както и технически и комуникационни средства. Кандидатите могат да ползват листове с печат на Министерството на правосъдието, предоставени им от комисията при теглене на въпросите. По време на изпита комисията може да задава и допълнителни въпроси.

Оценката от устния изпит се определя с решение на комисията, обявява се незабавно на кандидата в изпитната зала и се вписва от председателя в протокол, който се подписва от членовете на изпитната комисия. В класирането участват кандидатите, оценени на писмения изпит е успех не по-нисък от 4.50 и оценени на устния изпит с успех не по-нисък от 4.00. Подреждането на кандидатите се извършва по общия бал от двете оценки и съгласно поредността на съдебните райони, посочени в заявлението. Кандидатите с най-висок успех се класират за съдебните райони, посочени от тях като първо желание. Когато кандидатът участва в конкурса за два съдебни района, той участва в класирането за втория посочен от него съдебен район, само ако не е класиран за първия посочен от него съдебен район. Ако и това място е заето от кандидати с по-висок успех, кандидатът не се класира.

Конгресът на САЩ разследва Тръмп и Джулиани за натиск върху правосъдната система на Украйна

Предишна новина

ССБ опитва да пренапише закона, за да услужи на политическите амбиции на Методи Лалов

Следваща новина

Коментари

2 Коментара

 1. 2
  | нерегистриран
  2
  0

  Местата в София, най-вероятно са разпределени предварително. Може би едното е за една бивша деловодителка от Службата по вписванията, която никога не е работила юридическа работа, но зае място до провеждане на конкурс, като беше с най-малкия трудов стаж изобщо от всички кандидати тогава. А пък имаше кандидати с години юридически опит във вещното право, но нали нямаше изпит и критерии за избор си взеха и си назначиха г-ца ИВА МИНКОВА. Най-вероятно отново ще я пробутат.

 2. 1
  | нерегистриран
  0
  -3

  Аде, бе, верно ли, че Данаил Кирилов одобрил регламента за изпитите на бъдещите съдии по вписванията? Малеееее, мале, ако го нямаше Данаил Кирилов какво щяхме да правим?

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.