Проект: Да обявяваме пред данъчните и получените дарения


Който получи дарение на имущество, което е различно от имот или кола, от догодина ще трябва да го впише в данъчната си декларация и да дължи данък за него. Това предлагат от финансовото министерство с промени в закона за облагане доходите на физическите лица.
 
Поправките са записани в преходните и заключителните разпоредби на закона за корпоративното подоходно облагане. Ведомството на Владислав Горанов обяви за обществено обсъждане проект за промени в пакета данъчни закони за догодина.
 
Ставките по всички данъци остават непроменени - 10% за доходите, 10% за фирмите, 20% ДДС и 15% данък дивидент. Дареното имущество, което ще трябва да се декларира, може да бъде всякакви ценни или неценни вещи, смяната на собствеността на които не се извършва при нотариус и поради това не подлежи на контрол. Предложението всъщност връща стара разпоредба, която бе отменена и според която безвъзмездното даряване се смята за доход на получателя и затова се облага с данък. Идеята е общината да има информация за придобитото имущество, за да определи налога и да упражнява контрол по плащането му, е записано в мотивите.
 
Да отпадне задължението на собственици на автомобили, когато ги отписват, да уведомяват писмено общината, в която е регистрацията му, гласи друга поправка. В момента задължение на собственика е да представи в кметството документ от компетентен орган. Мотив за отмяната е, че изискваните данни са в регистър и от НАП могат да правят проверка служебно там.
 
Хората, които ползват данъчни облекчения, защото са с намалена работоспособност, за деца с увреждания или пък правят лични вноски за осигурителен стаж, вече да не прилагат към данъчната декларация копия от документи за тях, предлагат още от финансите.
 
От догодина фирми и самоосигуряващи се лица в справката за изплатени доходи пък няма да вписват награди и предметните печалби с незначителна стойност, като за незначителна се смята такава на единична стойност до 100 лв. Причината е, че те са необлагаеми, а заради малкия им размер изискването е неизпълнимо и реално не се прилага.
 
Собствениците на автобуси, които извършват обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които получават субсидия от общините, от догодина ще трябва да уведомяват кметството с декларация, ако имат право да ползват данъчни облекчения.
 
Тъй като от догодина се очаква да заработи Единната система за туристическа информация, туристическият данък ще се изчислява по нов начин - върху броя на предоставените нощувки през календарния месец, съдържащи се в тази система.
 
Друга промяна в закона за облагане на доходите на физическите лица предлага приравняване на доходите на спортисти и треньори по договори със спортни клубове на доходи от трудови правоотношения. Експерти допуснаха, че ако промяната бъде приета, скъпоплатени спортисти няма да са длъжни да се вписват по ДДС, след като доходът им прехвърли 50 000 лв.
 
Промяна в закона за акцизите пък въвежда забрана за лицата да изпращат и получават акцизни стоки чрез пощенски пратки, с изключение на случаите, посочени в закона. Стоките ще се получават лично след показан документ за самоличност. Законът пък определя лимити за нетърговски и търговски количества на различните акцизни стоки. За да се спазва забраната всички водачи на транспортни средства, които превозват акцизни стоки под т.нар. режим отложено плащане на акциз, или са изпратени към освободени от акциз крайни потребители, ще трябва да доставят стоките до предварително заявено място, на което те могат да бъдат подложени на щатна митническа проверка. Глобата за куфарна контрабанда пък да стане до 4000 лв.
 
Най-много промени тази година има в закона за облагане с данък добавена стойност. Една от тях предвижда прехвърлянето на акции или дялове, еквивалентни на акции в дружества, които дават на притежателя им юридически или фактически права на собственост върху недвижим имот или част от него да стане облагаема доставка. Целта е да се премахне често заобикаляне на закона, при което чрез изповядване на сделки за прехвърляне на акции и дялове фактически се прехвърля собствеността върху имоти, използвани за жилищни нужди на физически лица, като така се избягва възникването на задължения за ДДС.
 
Предлага се ново тълкуване на понятието "нова сграда". От догодина при направено подобрение или дострояване в сграда, което води до корекции на ползвания или неползвания данъчен кредит, промените в неговия размер ще могат да се правят в 20 - годишен срок, считан от годината на ползване на кредита.
 
Текст в закона за местните данъци и такси пък дава право на общински служители да определят данъчна оценка за недвижими имоти на предприятия, когато има установено умишлено занижаване на отчетните им стойности с цел намаляване или неплащане на данъка за тях. Така ще се подобри събираемостта на местните данъци.
 

Четири проверки на ОЛАФ в България за 2018 година

Предишна новина

Главният прокурор разпореди незабавна проверка за замърсяването на околната среда

Следваща новина

Коментари

2 Коментара

 1. 2
  Само това ли ? | нерегистриран
  1
  0
  До коментар #1 от "аюог | нерегистриран":


  Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин  ЗМДТ  Чл. 44. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.  (2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.  например може да се предвиди да обявяваме и половите си актове,за да бъдат своевременно обложени

 2. 1
  аюог | нерегистриран
  0
  0  Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин  ЗМДТ  Чл. 44. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.  (2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.