Свободните места за първоначално назначаване в органите на съдебната власт няма да се определят чрез жребий

Свободните места за първоначално назначаване в органите на съдебната власт няма да се определят чрез жребий

Свободните места за заемане в конкурсите за първоначално назначаване в съда, прокуратурата и следствените органи вече няма да се определят чрез жребий от съответната колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), както досега. Това реши Пленумът към кадровия орган като измени Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

С измененията отпада и изискването към заявлението за участие в съответния конкурс, респективно към предложението за назначаване на административен ръководител, да се прилага свидетелство за съдимост.

С промените в Наредбата се променят и правилата за повишаване и преместване в приключили конкурси. Регламентира се, че предходната конкурсна процедура се счита за приключила с приемането на първото решение по реда на чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, с което съответната колегия на ВСС повишава или премества съдия, прокурор или следовател по поредността на класирането до попълването на местата в съответния орган на съдебната власт. Промените уреждат кога започва да тече нормативно установеният 9-месечен срок, какви са правните последици от отказа на кандидат назначен по реда на чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, да встъпи в изпълнение на длъжността, кога се приема решението за назначаване по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ и какви са предхождащите го действия, които извършва съответната колегия на ВСС. Прецизира се приложението на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ при съвпадащ период на провеждане на конкурс за преместване и конкурс за повишаване за един и същ орган на съдебната власт, като се регламентира, че при наличие на освободена в 9-месечния срок длъжност, решение за назначаване се приема в конкурса за преместване.

Предстои Наредбата да бъде обнародвана в "Държавен вестник".

Още по темата

Фирма Трейс фалшифицирала документи за ремонта на пътя убиец край Своге

Предишна новина

Лозан Панов ще бъде удовлетворен, само ако той посочи главния прокурор

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.