НИП трябва да засили ролята си за повишаване квалификацията на районните съдии и съдебните служители

НИП трябва да засили ролята си за повишаване квалификацията на районните съдии и съдебните служители

Националният институт на правосъдието (НИП) трябва да засили ролята си за повишаване квалификацията на районните съдии и съдебните служители. Такова е всеобщото становище на административните ръководители на окръжните съдилища в Софийския апелативен район, отразено в Годишния доклад за дейността на Апелативен съд – София. 

Статистиката на САС сочи, че делата, постъпили за разглеждане в съда през 2018 г. са 8 180. В доклада е записано, това е най-високият брой постъпили дела от всички апелативни съдилища в страната. През миналата година САС утвърждава добри резултати по отношение на брой и качество на актовете по решените дела спрямо предходните години, пише още в доклада. Резултатите сочат още увеличен брой на постъпилите второинстанционни наказателни дела – 1 749 спрямо 1 601 за 2017 г. Ръстът е постоянен за последните три години, отчитат от съда. Решените наказателни дела за 2018 г. са 1 694. Намалява броят на нерешените такива – за 2018 г. те са били 148 спрямо 170 за 2017 г. Постъпилите за разглеждане граждански и търговски дела са 6 431. В отчета на Апелативен съд – София е записано още, че за първи път в последните 10 години има лек спад в постъпилите дела от този вид спрямо предходната година – през 2017 г. постъпилите са били 6 727.

Отчетът сочи още, че общият брой разгледани дела в Апелативен съд – София е по-голям от броя на постъпилите дела, тъй като има и такива от предишни години. Така общият брой разгледани в съда дела е общо 10 541. 8 044 са свършените дела в съда, като 7 719 от тях са приключени със съдебен акт по същество. В срок до 3 месеца са приключени 89% от делата. Цифрите сочат, че реалната натовареност на съдиите от Апелативен съд – София е средно 9,92 дела на месец, като в гражданска и търговска колегия натовареността е 11,5 а в наказателна – 5,88 дела на съдия месечно. Това се реализира при най-ниско съотношение съдии – служители за цялата страна – 1:1. При 70 апелативни съдии има работещи 73 съдебни служители, посочват от съда.

В Апелативен съд – София се запазва и тенденцията за увеличаване броя на частните производства, образувани по жалби и протести срещу мерки за неотклонение "задържане под стража" – общо 438 дела за годината. За отчетения период са били проведени и 6 Общи събрания. 5 от тях са били за магистрати и 1 – за съдии и съдебни служители. Сред разискваните въпроси са били правилата за случайно разпределение на дела, брой съдебни заседатели за страната, разходване на средства от фонд СБКО.

През 2018 г. по повод 140 години от създаването и 20 години от възстановяването на Апелативен съд – София, за първи път бе издадена и "Илюстрована хроника", обхващаща периодите 1878-1947 г. и 1998-2018 г.

Съдът в Кърджали отмени паричната гаранция на Местан

Предишна новина

Не искайте от съда доброта. Искайте справедливост!

Следваща новина

Коментари

4 Коментара

 1. 4
  работно място-от трийсетина години в съдебна палата | нерегистриран
  11
  -1

  С обучение НЕ става!Трябва да си го имаш отвътре!Кое е това ли?! Ами това е онова,което го имат един на сто магистрата в България и всеки трети в цивилизования свят.

 2. 3
  | нерегистриран
  16
  -4

  Това което трябва да се направи е да се закрие паразитната структура НИП и щата да се прехвърли към натоварените съдилища.

  Ако не бяха минали през правните инвалиди от НИП сега районните съдии нямаше да вършат такива глупости. Когато го нямаше НИП много по-малко съдии, вършеха много повече работи и при това много по-качествено.

 3. 2
  112 | нерегистриран
  24
  0

  Абе, и на окръжно и апелативно ниво има нужда от обучения, че какви бисери се раждат понякога - не е истина...

 4. 1
  RRR | нерегистриран
  18
  -5

  Още ли глупости ще слушаме.Който е минал НИП първата работа, като дойде на нивата е да забрави, какво е чул там и да започне да се учи на занаят.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.