Последни Новини

Два проекта за домашното насилие и учебната среда за магистратите започна НИП

За модернизиране на учебната среда за българската съдебна система НИП ще заложи на обучителни дейности в иновативни формати, превод и разпространение на публикации за прилагането на основните права на български език