Статии от Сотир Цацаров, главен прокурор
Становище на главния прокурор до КС:
07 март 2018
316
С определение от 23.01.2018 г. по к.д. № 12/17 г. Конституционният съд е допуснал за разглеждане по същество искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 50 и 81, ал. 3...
Становище на Главния прокурор до КС
Промяната в подсъдността не променя характеристиките на Специализирания наказателен съд и не го прави извънреден
14 февруари 2018
617
С определение от 16.01.2018 г. Конституционният съд на Република България е допуснал за разглеждане по същество искане на Пленума на ВКС за установяване на противоконституционност и несъответствие с чл. 6 от Конвенцията  за защита...