Статии от Светла Маргаритова, адвокат
По делото "Кирил Андреев срещу България"
02 февруари 2016
946
Незаконно е лишаването от свобода, което не се основава на норми на националното законодателство, обосноваващи задържането на едно лице и при липсата на каквито и да било други основания за това. Това е крайният извод на Европейския...
По делото Galina Kostova v. Bulgaria
14 ноември 2013
На 12 ноември 2013 г. Европейският съд по правата на човека постанови решение по жалбата Galina Kostova v. Bulgaria[1] Делото е по повод заличаването на жалбоподателката от списъка на синдиците по заповед на министъра на...
Протокол № 16
07 октомври 2013
На 2 октомври тази година бе открит за подписване Протокол № 16 към Европейската конвенция за правата на човека. Чрез него на практика се създава механизъм, подобен на действащата процедура за преюдициално запитване пред Съда на...
Какво сочи статистиката
Към 24 юли 2013 г. висящите български жалби, подлежащи на разглеждане пред съдебен състав, са общо 3854
29 август 2013
Периодът, в който Европейският съд не заседава и не постановява решения, се оказа подходящ за изготвянето на междинен баланс за броя на постъпилите  жалби за първото полугодие по отделни държави  и какво е движението по...
Аналогии
Една изпробвана рецепта за това как да се научат хората с власт да не заклеймяват опонентите си с обвинения в престъпления
13 юни 2013
Зададох си този въпрос, след като прочетох едно решение на Европейския съд отпреди няколко месеца.[1] Случаят е следният: На 12 февруари 2007 г., в 7.40 сутринта, полският гражданин Мирослав Гарлицки - известен и уважаван...
Отчет на председателя на Европейски съд за правата на човека Дийн Шпилман
30 януари 2013
656
На редовната годишна пресконференция на Европейския съд по правата на човека, проведена на 24 януари 2013 г., неговият председател г-н Дийн Шпилман представи основните данни от публикувания доклад за работата на Съда през 2012 г.[1],...
Обзор
Съдът все повече е склонен да се оттегли от отделни сфери на защита, най-вече когато става въпрос за относителни права, за да не разгневи прекалено държавите – членки. Затова насочва внимание предимно върху драстични нарушения на правото на живот, на забраната за изтезания и на различни хипотези на лишаване от свобода
02 януари 2013
Годината, която си отива, е по специфичен начин "знакова" в областта на правата на човека. Преди 20 години, на 7 септември 1992 г. Европейската конвенция за правата на човека влезе в сила за нашата страна и стана част от националното ни...
07 май 2012
От 18 до 20 април тази година по инициатива на британското председателство на Съвета на Европа бе организирана конференция на високо равнище в Брайтън, Великобритания, посветена на проблемите на Европейската конвенция за правата на човека...