Статии от Петър Бучков
След произнасяне на Съда в Люксембург
11 юли 2015
191
Съдът на Европейския съюз се произнесе, че "държавите членки могат да изискват от гражданите на трети страни да положат успешно изпит за проверка на интегрирането в обществото преди събирането на семейството". Но правят и уточнение,...
Съдът в Люксембург постанови
05 юни 2015
326
Държавите членки на Европейския съюз имат правото да задължат гражданите от трети страни, които желаят дългосрочно да пребивават на територията им, да положат успешно изпит за гражданска интеграция. Това постанови в решението си на...
На юбилейното 50-то връчване
15 май 2015
207
Съдът на Европейския съюз е ще бъде отличен с юбилейната 50-та награда "Теодор Хойс" заради безкомпромисното отстояване с решения си на правата на европейските граждани, съгласно Хартата на основните права на ЕС (в сила от 2010 г.)....
Казус пред Съда на ЕС в Люксембург
02 май 2015
385
Допуска ли правото на Европейския съюз отказ на компетентните институции да приемат като кръводарител мъж, който е имал сексуален контакт с друг мъж? Този казус е повод за решението на Съда на Европейския съюз в Люксембург от 29-ти...
Становище на генералния адвокат:
30 март 2015
437
"Автоматичното изключване на гражданин на Европейския съюз от достъп до обезщетения за социално подпомагане, без на този гражданин да бъде разрешено да докаже наличието на реална връзка с приемащата държава членка, противоречи на...
След "гилотина" на изпита по френски език
29 март 2015
Изборът  на първия български генерален адвокат в Съда на Европейския съюз в последната си фаза – събеседване с комисия, определена от министъра на правосъдието, приключи с един-единствен състезател. Иван Пенков Гюров бе...
Отчет на Съда на Европейския съюз
21 март 2015
461
Ефективността на Съда на Европейския съюз в Люксембург е нараснала с 36,9% през последните пет години. Това показва докладът на институцията за 2014 г., през която са приключени 1685 дела (общо с Общия съд и Съда на публичната...
Из новия брой 11 на списание Европейски правен преглед
13 март 2015
"Сагата с присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ) все повече заприличва на лабиринт, чийто изход остава илюзорен. Причините за това са многобройни, но...
По делото за лиценза на КТБ
Върховният административен съд ще решава дали питането на мажоритарния акционер в банката ще стигне до Съда на ЕС
09 март 2015
782
Казусът с отнетия лиценз на Корпоративна търговска банка (КТБ) отправя предизвикателство към Върховния административен съд (ВАС), което може да отложи финала му във времето. Съдът ще трябва да реши дали да отправи преюдициално запитване...
Съдът в Люксембург реши:
Производителят трябва да поеме разходите за операциите по подмяната
08 март 2015
419
При потенциален дефект на даден медицински апарат всички стоки от същия модел могат да се квалифицират като дефектни, постанови Съдът на Европейския съюз. От този пореден акт в защита на клиента (в случая пациент) следва, че...