Резултати за "Ралица Петрова"
03 юли 2013
Разпространените стенограми от разговори на членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) Камен Ситнилски и Румен Боев с двама административни ръководители на прокуратурата – Иван Ванчев и Емил Христов, са веществени доказателствени средства,...
Членът на ВСС Елка Атанасова:
Изграждането на Единната информационна система ще помогне за прилагане на избрания модел за оптимизация на съдилищата, казва още Елка Атанасова
11 ноември 2016
Г-жо Атанасова, Висшият съдебен съвет ви определи със свое решение за ръководител на проект по Оперативна програма "Добро управление", свързан със съдебната карта. Може ли да кажете каква е целта му? Общата цел  на проекта е...
Заместник-председателят на ВКС Павлина Панова:
Съдиите трябва да изучат практиката на ЕСПЧ, за да не прекрачат тънката граница и да засегнат презумпцията за невиновност, казва още ръководителят на НС на ВКС
18 октомври 2016
Г-жо Панова, наскоро пресслужбата на Съда в Люксембург разпространи позиция на генералния адвокат Михал Бобек по преюдициално запитване на Специализирания наказателен съд във връзка с противоречие между чл. 270, ал.2 от НПК и чл.5§4 от...
Българският съдия в Съда на ЕС Александър Арабаджиев, председател на Управителния съвет на Българската асоциация за европейско право:
22 юни 2016
480
Г-н Арабаджиев, у нас като че ли не е толкова популярна темата за Европейската федерация по европейско право и нейната дейност? Бихте ли разказал каква е тя и нейното значение за правото? Европейската федерация по европейско право...
Интервю с проф. Иван Тодоров:
25 януари 2016
Проф. Тодоров, как си обяснявате атаките срещу Вас, предприети в групата свързани медии? Вероятно някой е решил да си измисли схема, при която е целяно да бъде изкарано, че г-н Лозан Панов управлява съдебната система в интерес на...
И.ф. градският прокурор на София Евгени Диков:
Недопустимо е да се издават присъди пред медиите, а после нищо да не излезе от делото, каза още и.ф. градският прокурор на София
07 юни 2013
Г-н Диков, назначаването Ви за и.ф. градски прокурор на София, макар и временно, бе прието много добре от колегите ви. Смятате ли да се кандидатирате за титуляр на този пост?Категорично няма да се кандидатирам и с нетърпение чакам да...
Членът на ВСС Камен Иванов пред "Правен свят":
Данните от СРС не могат да се използват извън целите на наказателното производство по делото, по което са поискани. Това е аксиома, която не подлежи на коментар, казва още Камен Иванов по казуса с Камен Ситнилски
21 октомври 2013
Г-н Иванов, според Закона за съдебната власт всички магистрати подлежат на периодично атестиране. Това включва и върховните съдии и прокурори. Атестирани ли са те на практика?Няма спор, че трябва да ги атестираме. Но това не е правено....
Градският прокурор на София Христо Динев:
Няма нужда от промяна на ръководството на Следствения отдел на СГП, той работи чудесно и подредено, казва още ръководителят на СГП
03 февруари 2014
Христо Динев е роден през 1972 г. в София. Завършил е право в Югозападния университет в Благоевград. В органите на съдебната система е от края на 1997 г. Започва работа в Софийската районна прокуратура през 1999 г. В периода 2006-2011...
Деканът на ЮФ на ПУ професор д-р Дарина Зиновиева:
01 декември 2014
Проф. Зиновиева, прави впечатление, че през тази година Юридическият факултет на ПУ "Паисий Хилендарски" е изключително активен в изявите си за студентските достижения. Това показва своебразна гордост със студентите на факултета. Така...
Доц. д-р Людмил Георгиев:
13 ноември 2014
Доц. Георгиев, възможно ли е да се извърши експертиза въз основа на предоставени ксерокопия на документи? При какви условия? При изследване на почерци на ръкописни текстове и на подписи в документи в практиката понякога се налага да...