Резултати за "Адвокат Светла Маргаритова* "
По делото "Кирил Андреев срещу България"
02 февруари 2016
944
Незаконно е лишаването от свобода, което не се основава на норми на националното законодателство, обосноваващи задържането на едно лице и при липсата на каквито и да било други основания за това. Това е крайният извод на Европейския...
Според ЕСПЧ по отношение и на прокурорите границите на приемливите критики трябва да бъдат по-широки, отколкото по отношение на частните лица
10 септември 2017
На 7 септември Европейският съд по правата на човека постанови ново решение срещу България – първото след лятната ваканция. То бе по делото на бившия районен прокурор на Софийската районна прокуратура Славчо Кърджев – Karzhev v....
Делото Lebois v. Bulgariа
ЕСПЧ осъди България заради правото на личен живот на арестуван за кражба френски гражданин
25 октомври 2017
564
На 19 октомври 2017 г. Европейският съд по правата на човека постанови решение по жалбата Lebois v . Bulgariа (no 67482/14). Независимо, че бе установено само едно нарушение на правото на личен живот на...
Zhivko Gospodinov and Others v. Bulgaria
Сред проблемите на лишените от свобода – лошите условия в затворите
05 ноември 2017
271
На 26 октомври 2017 г. комитет от трима съдии постанови решение по делото Zhivko Gospodinovand Others v. Bulgaria (Applications nos. 34639/07 and 9 others). Жалбоподателите са 10...
19 март 2016
756
На 17 март 2016 г. Европейският съд по правата на човека за пореден път осъди България по повод незаконно задържане на лице по подозрение, че е извършило престъпление, без да са налице каквито и да било данни и доказателства, че то е...
По делото Galina Kostova v. Bulgaria
14 ноември 2013
На 12 ноември 2013 г. Европейският съд по правата на човека постанови решение по жалбата Galina Kostova v. Bulgaria[1] Делото е по повод заличаването на жалбоподателката от списъка на синдиците по заповед на министъра на...
Обзор
Съдът все повече е склонен да се оттегли от отделни сфери на защита, най-вече когато става въпрос за относителни права, за да не разгневи прекалено държавите – членки. Затова насочва внимание предимно върху драстични нарушения на правото на живот, на забраната за изтезания и на различни хипотези на лишаване от свобода
02 януари 2013
Годината, която си отива, е по специфичен начин "знакова" в областта на правата на човека. Преди 20 години, на 7 септември 1992 г. Европейската конвенция за правата на човека влезе в сила за нашата страна и стана част от националното ни...
07 май 2012
От 18 до 20 април тази година по инициатива на британското председателство на Съвета на Европа бе организирана конференция на високо равнище в Брайтън, Великобритания, посветена на проблемите на Европейската конвенция за правата на човека...
Отчет на председателя на Европейски съд за правата на човека Дийн Шпилман
30 януари 2013
655
На редовната годишна пресконференция на Европейския съд по правата на човека, проведена на 24 януари 2013 г., неговият председател г-н Дийн Шпилман представи основните данни от публикувания доклад за работата на Съда през 2012 г.[1],...
Аналогии
Една изпробвана рецепта за това как да се научат хората с власт да не заклеймяват опонентите си с обвинения в престъпления
13 юни 2013
Зададох си този въпрос, след като прочетох едно решение на Европейския съд отпреди няколко месеца.[1] Случаят е следният: На 12 февруари 2007 г., в 7.40 сутринта, полският гражданин Мирослав Гарлицки - известен и уважаван...