Законопроект на ГЕРБ, ВОЛЯ и Обединени патриоти предвижда:
Без тоги за адвокатите в съдебна зала
Въвежда се възможност за образуване на дисциплинарно производство, когато е налице неизпълнение на задължения, предвидени в Закона, Етичния кодекс или актове на адвокатурата
 
08 ноември 2019, 16:32 | | Видяна: 1077
 
 

Отпадане на задължението за адвоката да се явява с тога в съдебно заседание – това предвижда законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, внесен в Народното събрание от четирима депутати от ГЕРБ, ВОЛЯ и Обединени патриоти.

Вносителите – Анна Александрова, която е и председател на Правната комисия към парламента, Емил Димитров, Иглика Иванова-Събева и Симеон Найденов – мотивират предложението си с невъзможността във всички съдилища в страната да се осигурят помещения за преобличане и съхранение на лични вещи. За подобна възможност адвокатите алармират от години, като има и редица случаи на наложени глоби заради явяване на защитниците с цивилно облекло в съдебна зала.

Законопроектът на четиримата народни представители предвижда още и създаването на критерии, които да зачитат обществения интерес при определяне размера на адвокатското възнаграждение и правила, които да осигурят минимални стандарти за гарантиране качеството на адвокатска защита. Според предложенията, адвокатското възнаграждение е платимо при сключването на договор за правна помощ, като плащането може да бъде разсрочено на вноски. При прекратяване на договора за правна защита и съдействие, платеното адвокатско възнаграждение не подлежи на връщане, като клиентът дължи заплащане на адвоката на пълния размер на уговореното възнаграждение и когато то е било разсрочено, освен ако договорът е прекратен по вина на адвоката.

С предложените изменения се цели още и прецизирането на разпоредбите на дисциплинарното производство. "Като от основанията за търсене на дисциплинарна отговорност отпада възможността за търсене на такава, когато уговореното възнаграждение е по-ниско от предвиденото в наредбата на Висшия адвокатски съвет за съответния вид работа, като същевременно се въвежда възможността за образуване на дисциплинарно производство, когато е налице неизпълнение на задължения, предвидени в Закона за адвокатурата, Етичния кодекс на адвоката или актове на адвокатурата", пише в мотивите към проекта.