Заради свръхнатовареността
Александър Ангелов иска допълнителни възнаграждения за съдиите от СРС
Смятам, че това би допринесло за повишаване на мотивацията на съдиите за справяне с голямото натоварване и постоянно възникващите трудности, пише председателят на съда до ВСС
 
08 ноември 2019, 11:06 | Цветелина Янкова | Видяна: 1927
 

Съдия Александър Ангелов, снимка:архив

 

Председателят на Софийския районен съд (СРС) Александър Ангелов изпрати предложение до Висшия съдебен съвет (ВСС), в което настоява кадровиците да вземат решение за изплащане на допълнително възнаграждение на съдиите. От такива "бонуси" вече се възползват магистратите в специализираните структури на съдебната власт заради спецификата и тежестта на работата им.

Според чл. 233, ал. 6 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) въз основа на степента на натовареност на съответния орган на съдебната власт, кадровият орган определя допълнително възнаграждение на съдия, прокурор или следовател. В случая съдия Ангелов изтъква, че столичният районен съд е един от най-натоварените изобщо за цялата страна.

"Софийски районен съд е изключително натоварен орган на съдебната власт, съответно съдиите, които правораздават в съда също са изключително натоварени. Това е видно от статистическите данни за дейността му през отчетните периоди - като общ брой постъпили, разглеждани и свършени дела, а също така и от данните за видовете дела, които се разглеждат, показващи завишена сложност на производствата. Реалната голяма натовареността на съдиите, правораздаващи в Софийски районен съд се извежда ясно и от данните за броя постановени решения по чл. 235, ал.5 ГПК по граждански дела, присъди по НОХД и решения по чл. 78а НК, както и решения по ПАХД, който брой е изключително висок и показва действително изразходваното значително време за изготвянето на тези актове. В допълнение към изложеното, свръхнатовареността на съдиите от СРС е отчитана постоянно от членовете на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет - при обсъждането и приемането на решения по отношение на кадровата обезпеченост на съда, както и решения, касаещи образувани срещу съдии от СРС дисциплинарни производства, възражения срещу атестационни оценки и други кадрови въпроси", пише съдия Ангелов до кадровиците.

Според председателя на СРС подобно допълнително възнаграждение "би допринесло за повишаване на мотивацията на съдиите за справяне с голямото натоварване и постоянно възникващите трудности в процеса на работа, което справяне принципно изисква влагането на усилия и време, които надхвърлят обичайните".