Нов държавен съвет ще следи съдебната реформа и борбата с корупцията
Тръгва и национален мониторинг над Темида
Вицепремиер и представляващият ВСС начело на структурата, пишат доклади като Брюксел
 
12 юни 2019, 08:00 | | Видяна: 1178
 
 
Нов съвет за координация и сътрудничество между изпълнителната, съдебната и законодателната власт ще бъде създаден по предложение на Министерския съвет. Предложението е публикувано за обществено обсъждане
 
В новата мегаструктура ще влизат:
 
председателят на Върховния касационен съд - (Лозан Панов); 
председателят на Върховния административен съд - (Георги Чолаков);
главният прокурор на Република България - (Сотир Цацаров);
главният инспектор от Инспектората към Висшия съдебен съвет - (Теодора Точкова);
председателят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - (Пламен Георгиев);
министърът на вътрешните работи - (Младен Маринов).
министърът на финансите - (Владислав Горанов);
 
Ръководители на съвета ще бъдат двама съпредседатели - заместник министър-председателят с ресор "правосъдие" (Екатерина Захариева) и представляващият ВСС (Боян Магдалинчев). Това според предложението ще гарантира равнопоставеността и независимостта на съдебната власт. Заместник-председател ще бъде министърът на правосъдието (Данаил Кирилов).
 
Новият съвет ще заседава веднъж на шест месеца и заседанията му ще бъдат публични. Първото заседание на съвета ще се състои до два месеца след създаването на органа, съобщава БНТ.
 
Стъпката за формирането на мониторинговия съвет е мотивирана с факта, че към настоящия момент чрез действащото законодателство са създадени механизми, с които отделните институции представят дейността си пред обществеността. Примери за това са годишните доклади на ВКС, ВАС и главния прокурор, откритите заседания на пленума и колегиите на ВСС, оповестяването на резултатите от работата на интернет страниците на институциите, включително на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и на Националния съвет по антикорупционни политики. "На национално ниво обаче липсва механизъм, който да дава възможност на отговорните институции от различните власти да представят обобщен напредък по всички показатели и препоръките към тях и да отчитат цялостното изпълнение на мерките, свързани с борбата с корупцията и съдебната реформа", посочват от МС в мотивите си.
 
Проектът предвижда всички членове на съвета да отчитат своите действия. В същото време ще могат да се дават идеи по отношение на предприемането на продължаващи мерки. Освен това ще се създаде възможност звеното да обсъжда и излиза с предложения за промени в нормативната уредба, а ако се налага на заседанията му ще бъдат канени и депутати, начело с председателя на правната комисия в НС. Неправителствените организации от своя страна ще имат право да отправят предложения за повдигане на определен въпрос на сбирките на членовете на звеното, което на свой ред ще трябва да приема решенията си с обикновено мнозинство. 
 
Отчетите за дейността на самия съвет пък ще се изготвят през шест месеца и ще се представят пред МС и ВСС. През същия период от време след двете редовни заседания в рамките на година ще се публикува и публичен доклад по примера на Брюксел за изпълнението на мерките, касаещи мониторинга. Той ще се качва на сайтовете на МС, ВСС и правосъдното министерство, допълва в-к "Монитор".