След пореден дебат
ВСС все пак стартира процедура за преместване на районни съдии
Кадровиците ще преназначават магистрати по чл. 194 ал. 1 от ЗСВ в СРС, РС-Перник, РС-Ихтиман, РС-Провадия и РС-Монтана
 
11 юни 2019, 16:00 | Цветелина Янкова | Видяна: 1058
 
 

Нови противоречия между членовете на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) предизвика възможността за преместване на съдии от един в друг районен съд, каквато дава чл. 194, ал. 1 от Закона на съдебната власт (ЗСВ). Поводите и тази седмица ресорната колегия да се занимава с тази тема бяха два. Единият - писмата на председателите на районните съдилища в София, Перник и Ихтиман, които още миналата седмица настояха пред кадровиците да преразгледат решението си, с което на 21 май отказаха откриването на процедура за преместване на съдии от едни в други районни съдилища. Другият - новите две предложения за откриване на процедура по чл. 194, ал. 1, внесени междувременно от част от кадровиците.

Още преди да станат ясни конкретните идеи за трансформиране на щатове, Вероника Имова отговори на писмата на административните ръководители на СРС и на РС-Перник и РС-Ихтиман, че отказът на мнозинството в Съдийската колегия да открие конкурс за преместване е дошъл не заради принципното несъгласие със самата процедура, а заради начина, по който тогава е предложено провеждането й. "Никой от нас не е бил "против" процедурата по чл. 194 ал. 1. Очевидно колегите са останали изненадани и разочаровани, че на въпросното заседание на 21 май не се постигна мнозинство за предложената процедура. В КАК на 3 юни бяха разгледани две предложения. И в двете се съдържат аргументи по отношение на това кои са най-високо натоварените съдилища в страната към 2019 година и кои, според вносителите, са най-ниско натоварените съдилища, от които биха могли да бъдат взети щатни бройки, за да попълнят нуждаещите се съдилища, с цел оптимизиране на щатната им численост. Всъщност процедурата по чл. 194 ал. 1 е една много бърза и ефективна форма на посрещане на кадровите дефицити на органи в съдебната власт, но трябва да си дадем ясна сметка, че тази процедура е извън принципното конкурсно начало и затова законът императивно е предвидил конкретни критерии за провеждането й. Може би мнозина от нас не възприеха първоначалното предложение, в което се даде приоритет на желанието на колегите от районните съдилища, които по една или друга причина са мотивирани да напуснат работните си места и да се преместят в по-натоварени съдилища. Направихме анализ в КАК, за три години назад, като критерият ни е бил натовареността да е над средната за страната – 40, 43 броя дела на месец на съдия", поясни Вероника Имова.

А вариациите за откриване на процедура по прословутия чл. 194, ал. 1 от ЗСВ бяха две - на Атанаска Дишева, Олга Керелска и Цветинка Пашкунова, както и на Красимир Шекерджиев.

Според Дишева, Пашкунова и Керелска трябва да се вземат по 1 щат от PC – Костинброд, PC – Сандански, PC - Петрич, PC - Силистра, РС - Търговище, PC – Благоевград, PC – Пазарджик, PC - Шумен, а от PC - Велико Търново, PC – Добрич, PC - Горна Оряховица пък да се вземат по две бройки. След това да бъдат трансформирани в Софийски районен съд - 5 длъжности, за Районен съд - Перник – 2 длъжности и по един щат в Районен съд – Ихтиман, Районен съд – Провадия и Районен съд - Монтана.

Предложението на Красимир Шекерджиев пък бе трансформиране на щатове да се извърши от Районен съд - Бяла Слатина, както и от районните съдилища в Стара Загора и Кюстендил, като от трите органа да се вземе по 1 щатна длъжност, които да се преместят в Районен съд – Ихтиман и в Районен съд – Перник. "Категорично не споделям виждането, че единственият показател при преценка къде следва да правораздава един магистрат може да бъде единствено натовареността на двата съдебни органа (където е назначен и където иска да работи), защото това би било безпринципно и несправедливо от една страна, а от друга би довело до решаване на проблем в един съд, чрез създаването на идентичен проблем в друг. Предвид решението на мнозинството на Съдийската колегия, което изключва по-мащабно преместване на съдии по реда на чл. 194, aл. 1 от ЗСВ и воден от разбирането, че следва нещо да бъде направено, за да бъде решен известен от месеци проблем в районните съдилища в Перник и Ихтиман, правя моето предложение", мотивира се Шекерджиев.

Предложението на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) към Съдийската колегия, през която са минали и са били анализирани и двете предложения, преди да бъдат внесени в дневния ред, в крайна сметка бе от списъка на съдилищата, от които Дишева, Керелска и Пашкунова предлагат да се вземат бройки, да бъдат изключени Районен съд-Благоевград, Районен съд - Пазарджик и Районен съд – Шумен, както и да отпадне изцяло предложението на Красимир Шекерджиев.

"Нашето убеждение, че процедурите за преместване по чл. 194, ал. 1 трябва да предхождат конкурсните процедури, защото тази процедура предполага преместване на щата, заедно със съдията, който го заема", уточни още Вероника Имова.

Даниела Марчева принципно изрази резерви към предложението на Дишева, Пашкунова и Керелска."Ние обявяваме процедура, за която предварително знаем, че няма да има ефект. Предварителното проучване, което извърши Комисията по натовареност, показа, че за предлаганите съдилища, за които да се открие процедура за преместване, няма желаещи кандидати. Каква е идеята – да вземем решение, което да няма никакъв ефект? На принципа проба-грешка няма да направим нищо", каза Марчева.

"Ние не можем да създаваме проблеми в едни съдилища, съобразявайки се на първо място с желанието на колегите, без да държим сметка за закона. Аз съм "за" незабавно да обезпечим тези бройки, но следва да спазим принципите на закона. Първият принцип е този – от нисконатоварени съдилища да съкратим бройки и да ги разкрием във високонатоварени. Втората стъпка е дали има желаещи колеги, защото те са живи хора. Законът е такъв. Ако ние се противим на тази процедура, която очевидно създава напрежение, ние трябва да инициираме законова промяна. На мен ми се струва, че не би могло да поставим на първо място критерия желание, а на второ място критерия натовареност. Поне не и според закона. Тук не става дума за чиновническо бездушие. Проблемът не е чл. 194, колега, проблемът са бавните конкурси. Вариант е и конкурсите за районно ниво да не бъдат обявявани само веднъж годишно. Може би и това е ключ към намаляване на натоварването. Може да звучи бездушно и незагрижено, но ние трябва да приложим закона, като акцентът да бъде ускоряване на конкурсите", отговори Вероника Имова.

"Колеги, дори да няма желаещи, това не значи, че процедурата е безмислена. След това може да започнем с анализ на следващите по натовареност съдилища. Не можем да вземем от съдилища, в които ще създадем проблем", заяви Пашкунова.

"Ако погледнете предходното предложение на Комисията по натовареност – там бяхме предложили преместване на съдии в рамките на един и същ апелативен район, след което бяхме предложили преместване през апелативен район. Тогава мнозинството отказа и изобщо нямаше дискусия за чл. 194. Точно затова от свое име предложих една чиста процедура – взимане от един съд, който е слабо натоварен и даване на друг съд, който е високо натоварен. Дипломацията е изкуството на възможното. Аз предложих възможните неща, съобразявайки се с мнението на мнозинството. Днес не искам да споря, а да обърна внимание – имаме две предложения и те, слава Богу, си имат имена. Моля Ви, дайте на тези два варианта шанс да проработят и да видим кое от двете решения е по-добро. Не искам да се заяждам, но не мога да разбера защо гледаме данните за последните три години, както и защото изключваме съдилища, в които има работа за 1 съдия, а има трима. Призовавам Ви – нека отрием процедурата за всички съдилища, за да видим кое от двете решения ще проработи", заяви от своя страна Красимир Шекерджиев и напомни: "Крайно време е този Съвет да спре да се държи по начина, по който се държи. Дайте да действаме логично!".

След продължил над два часа дебат, мнозинството в Съдийската колегия подкрепи предложението на КАК, с което щатове ще бъдат съкратени в PC-Костинброд, PC-Сандански, PC-Велико Търново, PC-Петрич, PC-Силистра, PC-Добрич, PC -Търговище и PC-Горна Оряховица и ще бъдат разкрити в Софийски районен съд, Районен съд-Перник, Районен съд-Ихтиман, Районен съд-Провадия и Районен съд–Монтана. Предложението на Красимир Шекерджиев бе отхвърлено изцяло.

Председателите на визираните в приетото предложение съдилища трябва да уведомят съдиите в 7-дневен срок за възможността им да се преместят в друг орган на съдебната власт от този, в който правораздават.