КС по делото за промените в АПК:
Закритите съдебни заседания са противоконституционни, но по-високите такси за касация – не
Промените в местната и родова подсъдност не противоречат на основния закон, смятат конституционните съдии
 
19 април 2019, 14:22 | | Видяна: 1071
 
 

Възможността за провеждане на закрити съдебни заседания в касационни производства във Върховния административен съд (ВАС), въведена с последните изменения в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), са противоконституционни. Това реши Конституционният съд (КС) по дело № 12/2018 г., образувано по искане на президента Румен Радев, омбудсмана Мая Манолова и група народни представители от БСП.

Според КС и въвеждането на нови такси за касационно обжалване на оценките за въздействие върху околната среда също противоречи на основния закон.

Останалите промени в АПК, които бяха атакувани, са в съответствие с Конституцията, смятат още съдиите. Сред тях беше и промяната на местната и родова подсъдност по няколко категории дела.

По отношение на разпоредбите на от АПК, които касаят повишаването на таксите за касационно обжалване на 70 лв. за граждани и 370 лв. за организации и търговци, както и чл. 161, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодек, с който държавната такса за касационно обжалване на ревизионни актове вече ще се определя върху определяем материален интерес, не е формирано мнозинство за вземане на решение. С това и двете разпоредби също остават в сила.

Съдиите Георги Ангелов, Таня Райковска и Атанас Семов са подписали решението с особено мнение.