Пленумът на ВСС единодушно реши:
Въвеждат софтуера voice-to-text в съдебната система
Четирима кадровици ще извършват проучване и ще търсят финансиране на проекта
 
17 януари 2019, 12:16 | | Видяна: 847
 
 

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) посрещна радушно идеята на четиримата кадровици Даниела Марчева, Драгомир Кояджиков, Пламена Цветанова и Светлана Бошканова за въвеждане по аналогия с Полша и други държави в Европейския съюз на софтуера известен като "voice-to-text" в българската съдебна система.

С 21 гласа "за" съдебните кадровици единодушно подкрепиха стартирането на такъв проект, благодарение на който да стане възможно пледоариите в съдебната зала и изписването на делата да се конвертират в текст през автоматична система за сваляне на говор. Така според вносителите на предложението значително ще се облекчи натоварването и работата на магистратите по делата, ще се повиши тяхна продуктивност и ще се спести време за изписването на стотици страници текст на ръка. Внедряването на такъв софтуер в българската съдебна система би допринесло значително и за улесняването на работата и на съдебните секретари, смятат Марчева, Кояджиков, Цветанова и Бошнакова.

В рамките на заседанието на Пленума на ВСС в четвъртък Даниела Марчева представи идеята пред колегите си и обясни, че най-голямото предизвикателство с внедряването на такава система у нас би било езикът, тъй като наличните софтуери не се "разбират" особено добре с българската реч. Това обаче, според нея, е преодолимо в рамките на няколко месеца.

Марчева напомни също така, че такъв софтуер вече действа успешно в полските съдилища, а изработването и внедряването му е отнело едва 2 месеца.

Атанаска Дишева подкрепи идеята на колегите си, но помоли да й бъдат предоставени повече данни за това как се справят съдиите, прокурорите и служителите в Полша със системата и дали реално тя работи. "Считам това предложение за полезно, доколкото може да бъде осъществено. Моля обаче да ни посочат линк или повече матриали за внедрения в Полша софтуер, така че да се запознаем как работи системата там. Иначе поздравявам колегите за това което са направили и ще подкрепя предложението им", обяви Дишева.

Севдалин Мавров пък се пошегува, че ще бъде трудоемко системата да бъде направена така, че да успява да разпознава всички говорни диалекти в страната. След като разговорът се върна в сериозния тон, Мавров допълни, че има инфромация, че в Бургаския апелативен съд такава система вече се тества и идеята на четиримата кадровици е чудесна.

Гергана Мутафова също подкрепи проекта на колегите си, но уточни, че според нея е нужно да се направи предварително проучване за източниците на финансиране, да се прегледат парите, които са спестени от други проекти, да се поиска информация за възможностите за външно финансиране и тогава да се пристъпи към организация.

В крайна сметка без никакви различия в становищата, съдебните кадровици възложиха на Даниела Марчева, Драгомир Кояджиков, Пламена Цветанова и Светлана Бошканова  да продължат работата си по проекта и да направят необходимото проучване на възможностите за финансиране, така че да се избере най-оптималният и полезен вариант.