Един от вносителите на законопроекта за Централен административен съд:
Идеята за новата институция идва след консултации със съдии от ВАС
Надявам се, че до края на януари правната комисия в НС ще започне да го гледа, заяви зам.-председателят й Христиан Митев
 
22 декември 2017, 13:33 | Цветелина Янкова | Видяна: 902
 
 

В четвъртък, в последния работен ден преди зимната ваканция на парламента, двама депутати от управляващото мнозинство - председателят на правната комисия Данаил Кирилов от ГЕРБ и неговият заместник Християн Митев от Обединени патриоти, изненадващо внесоха в деловодството на Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс. Той предвижда създаването на Централен административен съд, чиято основна цел е да облекчи натовареността във Върховния административен съд. По този повод "Правен свят" потърси Христиан Митев за коментар:

Господин Митев, внесохте в деловодството на Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), който предвижда създаването на Централен административен съд. Какви са мотивите за внасянето му, при това точно преди празниците?

Специално аз, а и предполагам по-голямата част от колегите от правна комисия, за първи път чухме за тази идея при представянето на доклада на Върховния административен съд (ВАС) в края на 2014 г., когато тогавашният председател на съда - Георги Колев, предложи на вниманието ни тази идея за създаване на Централен административен съд. С него от една страна ще се намали натовареността на ВАС, а друга страна ще се преодолеят част от неудачните законодателни решения, които на практика превръщат ВАС от основно касационна в първа инстанция. Основната цел на този законопроект е ВАС да върви към превръщането му в изцяло касационна инстанция, тоест в максимална степен той да правораздава не като първа, а като втора инстанция, каквато е и уредбата в Германия, Франция, Италия, Великобритания.

Идеята е Централният административен съд да гледа дела, които в момента се гледат от ВАС. Става въпрос за административни актове на ведомства на централната власт, на агенции, комисии, които в момента, по силата на специалните закони, ВАС гледа.

Целта на внасянето на законопроекта преди празниците не е била, за да има някаква извънредност, целта е чисто процесуална. От друга страна е свързана с второто четене на промените в Административнопроцесуалния кодекс, които бяха внесени от колегата Кирилов в пролетно-лятната сесия на Народното събрание и, които предстои да бъдат гледани в правна комисия. Дотолкова, доколкото голяма част от спорните въпроси там са каква да бъде подсъдността на актовете именно на тези централни ведомства, дали те да се гледат от ВАС или от Административен съд – София град, което ще изисква и съответното увеличаване на състава на Административния съд–София град, и на материалната база. Идеята е да можем в крайна сметка да решим дали ще създаваме Централен административен съд и едва тогава да влизаме в дискусия дали ще се прехвърлят делата към Административен съд – София град.

Ако бъде създаден Централен административен съд, по-голямата част от тези въпроси, свързани с подсъдността, при гледането на второ четене, ще отпаднат. Това предизвика тази т. нар. спешност, за да не стане така, че веднъж да изменим кодекса в една посока, а след това да се приеме и този закон. Макар че по-лесният вариант беше да се правят предложения между първо и второ четене на внесения вече проект за изменение в кодекса, решихме, че така е коректно спрямо колегите от правна комисия от останалите парламентарни групи, спрямо професионалната общност, съдиите, Висшият адвокатски съвет, Висшият съдебен съвет, за да имат време да се запознаят с проекта, да изразят своите становища и след Нова година да се развие един професионален дебат за това дали да бъде създаден такъв Централен административен съд.

В този смисъл планувате ли Централния административен съд да замени ВАС при решаването на дела с голям материален интерес? Освен това, той ще се произнася ли по обжалвания на обществени поръчки?

В интерес на истина, точно този вариант не сме го обсъждали, но е една възможност. Пак подчертавам – две са основните тези – от една страна е разтоварването на ВАС, а от друга  - превръщането му в касационна инстанция. Разбира се, можем да мислим и в тази посока, за която говорите. Мисля, че ще бъде логично той да действа като първоинстанционен съд и да гледа дела на Комисията за защита на конкуренцията по Закона за обществените поръчки, както и по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, тоест делата, които са с голям материален интерес.

Защо вие внесохте този законопроект, а не Министерството на правосъдието? Такава значима законодателна инициатива не трябва ли да дойде именно от това ведомство?

В този случай не сме правили консултации с Министерството на правосъдието, но тук ще обърна внимание на няколко момента. Първо, нека не забравяме, че всеки един народен представител има законодателна инициатива. Основният орган със законодателна инициатива е Народното събрание. Разбира се, Министерският съвет също има право на такава инициатива, но до този момент не съм видял нито на страницата на Министерството на правосъдието, нито съм чул на блиц контрол от министъра на правосъдието, да има някакви действия в посока на реформа на административното правораздаване.

Предполагам, че това се дължи на внесения по-рано проект за изменение на Административнопроцесуалния кодекс, по който имаше множество забележки на Министерството на правосъдието. С част от тях сме се съобразили, по други тепърва ще се водят дискусии. Второ, проблемът с натовареността на ВАС така или иначе стои и двойствено положение, в което той гледа дела като първа и дела като втора инстанция.

Консултирахте ли се с експертите и неправителствените организации, като например Асоциация на българските административни съдии, при изготвянето на проекта?

Самият проект идва след консултации и с участието на съдии от ВАС в изработването на проекта. В това отношение смятам, че и правно-технически, и професионално, проектът е издържан. Той не е плод само и единствено на народни представители, даже бих казал, че в този случай ние използваме законодателната инициатива, която ни дава Конституцията, за да може този проект, за който основни радетели са именно административните съдии, да стигне в максимално бърза степен до разглеждане в правна комисия и след това в пленарна зала.

Важно е, че след като започваме да правим такава мащабна реформа, каквато представлява вече внесения през лятото законопроект, да решим и този въпрос. Не е добра практика да решаваме нещата на парче. Още повече, че в законопроекта се предвиждат и промени в Закона за съдебната власт, така или иначе ще е необходим и сериозен финансов ресурс, за да може да бъде осигурена сграда на Централно административния съд, да бъде осигурен и кадрови ресурс. Добре е този дебат да се проведе. И пак казвам, тази идея отлежава вече близо три години и рано или късно трябваше да се постави на внимание и на обсъждане.

Казахте, че идеята ви преповтаря намеренията на бившия председател на ВАС Георги Колеви и най-вече на заместника му и настоящ представляващ Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев. Заимствахте ли текстове от неговия проект при изготвяне на вашите предложения?

Не съм запознат в такива детайли, дали има текстове едно към едно привнесени от проекта на г-н Магдалинчев, но най-вероятно има такива. Това, което на мен ми е известно е, че в разработването са участвали съдии от ВАС, най-вероятно и с участието на господин Магдалинчев, включително и други съдии от ВАС.

В какъв срок очаквате законопроектът да влезе в пленарна зала, ясно е, че това ще се случи догодина, но в какъв период смятате да го предложите на вниманието на колегите ви в Народното събрание за обсъждане?

Смятам, че е добре максимално скоро да започне обсъждането на този проект. Лично моето мнение е, че трябва да бъде приет първо този проект преди да продължим с по-големия проект за изменение в АПК, тъй като пак казвам, голяма част от конфликтните моменти в големия проект ще се решат именно с този законопроект. Затова се надявам, че поне до края на януари правна комисия вече ще го гледа и в началото на февруари ще бъде предложен и на депутатите в пленарна зала.