Изтича давността за предявяване на иск срещу лицето Сертов за разходите по издирването му. Защо държавата бездейства?
Създадена от ... на 14 август 2019