Къде се намира регистърът на особените залози-с оглед на ЗОЗ-в МП или в АВ?
Създадена от питане на 18 декември 2017
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
7
от питащия
|
нерегистриран
19 декември 2017, 13:31
0
0
До номер 4 и до номер 5.
Благодаря за информацията. Полезна е, защото имах неяснота за датата.
Ако модераторът иска, може да изтрие темата.
6
Да
|
нерегистриран
19 декември 2017, 10:27
0
0
да....ама не
5
Милев
|
нерегистриран
19 декември 2017, 09:06
0
0
след 01.01.2018г. ще премине в АВ
4
pepp
|
нерегистриран
18 декември 2017, 19:48
3
0
До 31.12.2017, си е в МП, а след това трябва да е в АВ, но още няма действащи правила за вписвания по новата система и ще действат по старите вписвания в ЦРОЗ, само че вече в АВ. Никой не знае как ще е след 01.01.2018. Борис Три не го имтересува, не й е важен тоз въпрос.
3
незапознат
|
нерегистриран
18 декември 2017, 17:22
0
0
Обърнете внимание-чл 22 ал 3 е "въведен " с § 16, а текстът не е сред изключенията в § 54
2
незапознат
|
нерегистриран
18 декември 2017, 17:14
0
0
Има ли в ЗОЗ изменение и друга дата, защото в сайта на АВ не намирам регистърът на особените залози? вероятно с друго изменение е е записана друга дата, или какво?
Този текст в сила ли е, или не?

„Централен регистър на особените залози
Чл. 22. (1) Централният регистър на особените залози е електронна база данни, съдържаща обстоятелства и актове, вписани или обявени по реда на този закон.
(2) Всяко вписване, заличаване или обявяване се извършва в Централния регистър на особените залози по персонална партида на залогодателя в електронна форма, по която се прилагат заявленията и приложените към тях документи.
(3) Централният регистър на особените залози се води от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, наричана по-нататък „агенцията“.“
1
|
нерегистриран
18 декември 2017, 17:09
0
0
ДВ брой: 105, от дата 30.12.2016 г


§ 54. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 18, 19, 20, § 21 относно чл. 26, ал. 4, § 23 относно чл. 27а, ал. 1 и 2, § 24, § 27 – 31, § 33, т. 1 и 3, § 39 относно чл. 37, ал. 3, 4, 5 и 6, § 41 и § 43, т. 1 и 2, които влизат в сила от 1 септември 2018 г.
питане
|
нерегистриран
18 декември 2017, 17:07
0
0
?
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име (коментирате, като нерегистриран)
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно