КОНКУРСИ ЗА ДСИ И СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯ???
Създадена от @ на 18 декември 2017
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
78
смях в залата
|
нерегистриран
15 август 2019, 15:15
8
0
Ами вървете, и си платете да ви чете младото докторче практика на ВКС, сякаш не можете сами да си я прочетете
77
Кандидат за съдия по вписванията
|
нерегистриран
15 август 2019, 12:38
2
-2
Колеги, има организиран подготвителен курс за конкурса за съдии по вписванията. Копирам Ви инфото:

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАРЕН ЦЕНТЪР
„ТЕМИДА“

организира обучителен семинар на тема

ВПИСВАНИЯТА ПО ВЕЩНОТО ПРАВО

на 7 септември 2019 г. (събота) в Конферентен център към „Бизнес Хотел Пловдив“, гр. Пловдив, кв. Съдийски, ул. „Найчо Цанов“ № 11
Начало – 10.30 ч. Край – 17.00 ч.

Лектор: адв. д-р ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ
Ивайло Василев е адвокат от АК-Пловдив, преподавател по вещно право в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, доктор по гражданско и семейно право. Автор е на книгата „Действие на вписването по българското вещно право“. Лектор в семинари по въпросите на вписванията по вещното право, автор на правни анализи в научни сборници и в периодичния правен печат.

Такса за един участник: 120 лв.
Плащането се извършва чрез банков превод по следната сметка:
„Уникредит Булбанк“ АД
IBAN: BG32UNCR70001523042763
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Национален семинарен център „Темида“
Таксата се заплаща по банков път до три дни след подаване на заявка за участие. Тя включва помощни учебни материали за семинара, възможност за задаване на въпроси към лектора, кафе пауза, минерална вода. При отказ от участие таксата не се възстановява.

Записване за участие:
Участникът трябва да изпрати имейл на office@lawsems.com като посочи трите си имена, адрес и телефон за кореспонденция, както и данни за издаване на фактура, ако желае да получи такава. След получаване на имейла се изпраща съобщение с потвърждение, че участникът е записан за семинара. За повече информация, може да се свържете с нас на горепосочения имейл или на тел.: 0896733134.

На всички участници се предоставя сертификат за участие.

Участниците в семинара имат възможност да подават предварителни въпроси към лектора до дата 3 септември 2019 г. на имейл: office@lawsems.com

Молим да вземете предвид, че местата за семинара са ограничени до 25. При запълване на капацитета на конферентния център организаторите имат право да откажат приемане на подадени заявки за участие.

За удобно настаняване при нощувки ние препоръчване:
„Бизнес Хотел Пловдив“,
гр. Пловдив, кв. Съдийски, ул. „Найчо Цанов“ № 11
http://www.businesshotelplovdiv.com/
Телефони
+359 32 270 370
+359 878 270 301

ПРОГРАМА

Първи панел – от 10,30 до 12,00 часа
ПОНЯТИЕ ЗА ВПИСВАНЕ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ВПИСВАНЕ. ОТКАЗ НА СЪДИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА. ПУБЛИЧНОСТ НА ВПИСВАНЕТО. ДОКАЗАТЕЛСТВЕНА СИЛА НА СПРАВКИТЕ И УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ТЕЖЕСТИ
Понятие за вписване – вписването като юридически факт, видове действие на вписването, времево действие на вписването.
Общи положения в производството по вписване – персонална и реална система на вписване, приложение на общите правила на охранителните производства по ГПК към производството по вписване, общи и специални процесуални правила при вписване на актове.
Отказ на съдията по вписванията – съдебна практика на ВКС по приложение на чл. 32а от Правилника за вписванията след постановяване на ТР № 7 от 2013г. на ОСГТК на ВКС, процедура по обжалване на отказа, правни последици при потвърждаване или отмяна на отказа.
Публичност на вписването – съдържание на принципа, проблемът с противоречивата или неправилна съдебна практика на ВКС относно тълкуване на чл. 1 ПВ и чл. 8, ал. 1 ЗКИР в светлината на въпроса за добросъвестността на всички трети лица.
Доказателствена сила на справките и удостоверенията – основно значение на справките за гражданския и търговски оборот, практически аспекти на справките и удостоверенията в съдебния процес.

Обедна почивка – от 12,00 до 13,30 часа

Втори панел – от 13,30 до 15,00 часа
ВПИСВАНЕ НА НАЕМИ, АРЕНДИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ИСКОВИ МОЛБИ И ПОСТАНОВЕНИТЕ ПО ТЯХ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ
Вписване на наеми и аренди в земеделието – вписване на наеми, особености при приложението на чл. 237, ал. 1 ЗЗД, вписване на аренди в земеделието, вписване на прекратяване на аренди в земеделието, ТР от 20.07.2017 г. на ОСГТК на ВКС.
Правно значение на вписването на искови молби – особености в производството по вписване, връщане на исковата молба според ТР от 19.07.2010г. на ОСГК на ВКС, разграничителен критерий за определяне на вида на действие на вписването.
Вписване на искови молби с оповестително-защитно действие – видове, ефект на противопоставимост спрямо трети лица, добросъвестността на третите лица и значението й за възникване на действие на вписването.
Вписване и отбелязване на съдебното решение – правно значение на отбелязването на съдебното решение към вписаната искова молба, срок за отбелязване и последици от пропускането му, вписване на съдебното решение и правни последици за правоимащото лице по вписания акт.

Кафе пауза – от 15,00 до 15,30 часа

Трети панел – от 15,30 до 17,00 часа
ВПИСВАНЕ НА ВЪЗБРАНИ, ИПОТЕКИ И ДОГОВОРИ ЗА ОСОБЕН ЗАЛОГ ВЪРХУ ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
Вписване на възбрани – същност на възбраната, фактически състав, противопоставимост спрямо трети лица, значение на възбраната за купувача на недвижим имот, заличаване на възбраните след публична продан на имот в светлината на ТР от 10.07.2018г. на ОСГТК на ВКС.
Вписване на ипотеки – видове ипотеки, фактически състав, противопоставимост спрямо трети лица, вторични вписвания на актове по чл. 171 ЗЗД, подновяване и ново вписване на ипотеката, проблемът с противоречивата съдебна практика на ВКС по тълкуване и прилагане на чл. 179, ал. 3 ЗЗД.
Вписване на договори за особен залог върху търговско предприятие – фактически състав за възникване на противопоставимостта спрямо трети лица, правни последици от вписване на пристъпване към изпълнение, времево действие на вписването, подновяване и ново вписване на особения залог, значение на вписването при изготвяне на разпределение, значение на вписването за купувача на имот и необходимите действия, които трябва да се извършат от нотариуса.
76
А за ДСИ
|
нерегистриран
04 август 2019, 17:24
2
-1
Кога, след пет години ли
75
123
|
нерегистриран
04 август 2019, 01:05
0
0
576 плюс още 150 ... Толкова хора за по едно място!?
74
Наблюдател
|
нерегистриран
02 август 2019, 21:56
10
-2
За днешния списък с недопуснатите
Не може да се изискват удостоверения за идентичност на лица с различни имена от тези кандидати, които след дипломирането си са встъпили в брак и са приели фамилните имена на съпрузите си. Това е въпрос на елементарна съпоставка с посочените в документите ЕГН! Изглежда, че се търсят формални поводи за отстраняване на голяма част от хората.
73
Калина
|
нерегистриран
30 юли 2019, 12:13
2
-3
Предлагам лекции/теми/развити въпроси за конкурс/устен изпит за съдии по вписванията актуални към 2019г. Темите са стриктно отговарящи на съдържанието на актуалния конспект на Министерство на правосъдието към 2019г. и сe явяват отлично помагало за успешното полагане на изпита Същите са съобразени с всички новонастъпили промени в нормативната уредба. След последната актуализация от тази година са около 530 страници (структирурани точно по гореспоменатия конспект на МП от 30 въпроса, плюс получаване на решен теста от 2009г. и други тестови въпроси. Лекциите се актуализират на всеки 2 месеца, като определено са своеобразен синтез от правото, касаещ само и в частност въпросите на МП и са отлично помагало за успешна подготовка за изпита, на фона на законите, които иначе трябва да бъдат изчетени.Темите са развити лично от екип юристи с дългогодишен юридически стаж.За контакти тел.0884922881 email:razrabotki_sf@abv.bg
72
KT
|
нерегистриран
22 юли 2019, 17:58
0
-4
Предлагам развити теми за конкурс за съдии по вписванията. Всяка една тема отговаря изцяло по съдържание на въпросите от конспекта на МП, както и самия конспект, а също така и теста от последния изпит. Тел. 0877380022
71
KT
|
нерегистриран
22 юли 2019, 17:51
0
-2
Предлагам развити теми за конкурс за съдии по вписванията. Всяка една тема отговаря изцяло по съдържание на въпросите от конспекта на МП, както и самия конспект, а също така и теста от последния изпит. Тел. 0877380022
70
щатен
|
нерегистриран
06 юли 2019, 17:15
8
-4
Няма места за дси.Който се пенционира,му съкращават щата.И така до последния пенционер.Остават чси.Да живей!
69
Iili
|
нерегистриран
06 юли 2019, 02:37
0
-1
Кога е крайният срок
68
Аман от печелбари
|
нерегистриран
02 юли 2019, 19:47
7
-2
Теста от 2013 та както го наричате, реално е от 2014 та и не е публикуван никъде. Та в тази връзка ще е интересно да обясните като как разполагате с него?
67
Anelia Dokova
|
Anelia
02 юли 2019, 15:38
6
-8
Прeдлагам развити лекции/теми/ за конкурс/устен изпит за съдии по вписванията актуални към 2019г. Темите са стриктно отговарящи на съдържанието на актуалния конспект на Министерство на правосъдието към 2019г. Същите са съобразени с всички новонастъпили промени в нормативната уредба. Обема им е 530стр разработени стриктно по конспекта на МП от 30 въпроса, плюс получаване на решен теста от 2009г. и теста от 2013г. и други тестови въпроси и пряко свързани с материята и с възможност да се паднат на изпита. Лекциите са своеобразен синтез от правото, касаещ само и в частност въпросите на МП и са отлично помагало за успешна подготовка за изпита. За контакти и поръчки email: law_world@abv.bg тел.0899524244
66
До 56 нерегистриран
|
нерегистриран
29 юни 2019, 09:33
0
-8
Напълно вярно. Така си взимат заплата. В Благоевград са три щатни бройки на 15 вписвания.
65
Има
|
нерегистриран
28 юни 2019, 15:03
0
0
Айде има вече :)
Успех!
64
63
|
нерегистриран
24 юни 2019, 22:51
6
0
С бързият влак!
63
Скоро
|
нерегистриран
24 юни 2019, 18:49
3
-2
Следете сайта на МП, идат конкурсите със страшна сила:)
62
***
|
нерегистриран
24 юни 2019, 10:05
5
-4
Какво се случва с тези конкурси?Назначени по заместване си работят 2,3,5 години, новия министър няма ли да се задейства?
61
60
|
нерегистриран
22 май 2019, 09:12
2
0
До пост 60. От къде получихте информация, че ще има скоро такъв конкурс? Достоверен ли е източника? През март месец питах в МП и казаха, че не знаят и не са чували да се очаква да има конкурс. Ако решите да отговорите, благодаря за отговора.
60
?
|
нерегистриран
21 май 2019, 18:39
0
0
Защо до конкурс, то скоро ще има такъв, какъв е смисъла???
59
a
|
нерегистриран
12 май 2019, 14:12
1
0
бяха обявили една бройка до конкурс? какво стана? избраха ли някой?
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име (коментирате, като нерегистриран)
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно