Предложение на съда по дело за делба
Създадена от _fz на 19 февруари 2011
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
24
....
|
нерегистриран
23 февруари 2011, 10:56
0
0
Не мисля, че ще мога да ви препоръчам конкретно име, но според мен ви трябва адвокат, който се занимава с вещно право. Надявам се съм била полезна.
23
_fz
|
нерегистриран
23 февруари 2011, 10:33
0
0
Препоръчайте ми адвокат; добър колкото Вас. Че около мен е трагедия откъм знания, опит, компетентност, логическо мислене. ... Думи не'ам!
Ако познавате - препоръчайте ми, моля.

Благодаря за коментарите Ви по темата. Почитания към Вас.
Успехи!
22
....
|
нерегистриран
23 февруари 2011, 09:40
0
0
Да!
21
_fz
|
нерегистриран
22 февруари 2011, 14:28
0
0
Простете, моля, но не познавам ЗСВ. Току що видях, че в чл. 213 ЗСВ, на определен кръг лица им е забранено да дават првани консултации.(предполагам, вие попадате в кръга на лицата по чл. 213 ЗСВ)
Затова - отказвам се от искането ми за консултация.

А на този кръг лица забранено ли им е (моля, простете невежеството ми) и да бъдат адвокати?

Благодаря!
20
.....
|
нерегистриран
22 февруари 2011, 13:54
0
0
Съжалявам, но нямам право да давам консултации по ЗСВ. Предполагам имате адвокат, който да ви представлява по делото.
19
_fz
|
нерегистриран
22 февруари 2011, 11:45
0
0
Къде и как мога да Ви намеря - да Ви покажа документите и скиците; и за консултации?
18
....
|
нерегистриран
22 февруари 2011, 09:02
0
0
Тук във форума мога да изкажа единстено и само предположенията си и евентуални хипотези. Като юрист повече от това не мога да споделя, тъй като не съм запозната с документи и има вероятност да ви подведа. Пожелавам Ви успех!
17
_fz
|
нерегистриран
22 февруари 2011, 00:49
0
0
"След като е поискано ликвидиране на съсобствеността, тогава защо ще ви е необходимо създаване на друга съсобственост."

Вижте, човешки погледнато, аз не искам да ликвидирам съсобствеността. Искам да си построя жилище, искам да си създам условия за живеене – най-обикновени, най-нормални. Съсобствеността сама по себе си не ми пречи. Пречи ми обаче нежеланието на другите съсобственици да ползваме имота по предназначение, пречи ми фактът, че те не искат да учредим право на строеж – нито взаимно, нито пък само на мен, ... никак. Никакъв строеж не искат; садят си домати и моркови в УПИ-то... Имат си къде да живеят... Никакво строителство не ги интересува. Идилия; тяхна, де.

И тъй като съсобствеността се оказва абсолютна пречка за моите намерения да си осигуря прилично жилище... стигнал съм то там, че искам да си се отделя в собствен УПИ. Дали те ще са си в съсобственост в ново(нови) тяхно(техни) УПИ, или не, мен не ме интересува. И не искам да им определям, дали да си садят патладжани, или да си строят жилище.

Т.е. аз не искам на всяка цена да ликвидирам и тяхната им съсобственост. Искам, ако е възможно, да ликвидирам моята съсобственост с тях; евентуалната тяхна взаимна съсобственост нито ми пречи, нито ми помага, нито ме интересува.

"Наистина от страни твърдението ми е крайно, но като юрист смятам , а и не виждам смисъл при искане за ликвидиране на съсобственост да се създава друга такава."
Права сте, но само на пръв поглед. Понякога, има смисъл: Защото, ако само аз се отделя (от двамата с по 25% ид.ч.), аз ще мога да реализирам предвижданията на ПУП в мой си УПИ. Но и те ще могат някога да реализират, в тяхното съсобствено УПИ, предвижданията на ПУП.
А, ако от изходното УПИ се направят три нови УПИ – с размери според квотите на съсобственост в изходното УПИ, в двата „малки” самостоятелни УПИ не може да се реализира сграда; знаете, ЗУТ не позволява да се формират отредени за жилищно застрояване УПИ, в които е невъзможно да се реализират жилищни сгради.

Какво искам да кажа: Строгото ликвидиране на съсобственост чрез разделяне на изходното УПИ на три нови УПИ би попречило на евентуалния собственик на всяко 'малко' УПИ да ползва имота според предназначението му - жилищно застрояване.
Но ликвидирането на съсобствеността частично (за мен-собственика на 50%ид.ч. - един УПИ, за двамата собствениците с по 25% ид.ч. – друг общ УПИ), дава възможност на всички да ползват новите си УПИ, според предназначението им – жилищно застрояване.
Третият вариант – чрез изплащане на дяловете, ... също е вариант, но той изисква и желание, и свободен финансов ресурс.
А аз нямам желание да плащам за площи, които не са ми нужни. Нямам и излишни пари.
Онези двамата – пО нямат пари и от мен. Те не искат да изкупят моя дял. Те искат да отглеждат зеленчуци, само; нищо друго, нищо повече!

"Ако мен питате то след като сте тръгнали да ликвидирате съсобствеността, не създавайте нова, което е свързано с нови делбени производства и предполагам неудобства."
Вижте, съгласен съм, ПО ПРИНЦИП, с Вас.
Но в случая, нито ми е нужен имот, по-голям от половината УПИ, нито имам излишни пари, за да изплащам дяловете на другите двама съсобственици. (И затова поставих въпроса за това, дали има особености и специфични моменти при формиране на нов съсобствен УПИ. И дали за формирането на нова съсобственост трябва да има съгласие на бъдещите съсобственици, или съдът може да им наложи да са в съсобственост. ... Между впрочем, мога ли да поискам от съда да раздели изходното УПИ на две нови УПИ; едното - за мен, другото – за публична продан? Ако двамцата искат да са си в съсобственост – да си го изкупуват в каквито си искат квоти.)

Да Ви кажа, че имотът не е наследствен. Съсобствеността се е формирала чрез покупко-продажба ( 2 х 50% ид.ч.). И чрез продажба на 25% ид.ч. срещу гледане и издръжка.

Споделете още малко знания и опит, моля.
Благодаря!
16
...
|
нерегистриран
21 февруари 2011, 15:02
0
0
След като е поискано ликвидиране на съсобствеността, тогава защо ще ви е необходимо създаване на друга съсобственост. Когато написах – заобикаляне на закона, нямах предвид нарушаването му в буквалния смисъл. Наистина от страни твърдението ми е крайно, но като юрист смятам , а и не виждам смисъл при искане за ликвидиране на съсобственост да се създава друга такава. По силата на чл.34,ал.1 от ЗС - Всеки съсобственик може, въпреки противна уговорка, да иска делба на общата вещ, освен ако законът разпорежда друго, или ако това е несъвместимо с естеството и предназначението на вещта. По отношение на делбата на наследство вижте разпоредбите на гл. V от Закона за наследството –чл. 69-80; Процеса по съдебна делба е регламентиран в ГПК – гл. 29, чл. 341-355. ЗУТ урежда обществените отношения, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в Република България, и определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели. По въпросите за делба на съсобственост се прилага когато касае само определените случай от технически характер. Това е становището ми както на юрист така и на човек. Ако мен питате то след като сте тръгнали да ликвидирате съсобствеността, не създавайте нова, което е свързано с нови делбени производства и предполагам неудобства. Надявам се съм ви била полезна.
15
_fz
|
нерегистриран
21 февруари 2011, 14:08
0
0
"Заобикаляне на ЗС, ЗУТ и ЗН/ако имота е съсобствен по наследяване/."
Споделих тази Ваша теза с трима адвокати (единият ми е приятел). И те, също като мен, намират тезата ви за крайна. По принцип, обособяването на нова съсобственост в някой от новообразуваните УПИ не противоречало на ЗС, ЗУТ и ЗН (така казват те).

Тъй като съм убеден, че твърдението Ви за "Заобикаляне на ЗС, ЗУТ и ЗН/ако имота е съсобствен по наследяване/." не е безпочвено, а се основава на богат опит, постоянна практика и висока образованост, бихте ли споделила конкретни членове и алинеи от ЗС,ЗУТ и ЗН, с които да подкрепите теза си. Моля да подкрепите тезата си и с кратък коментар.

Благодаря!
14
.....
|
нерегистриран
21 февруари 2011, 08:03
0
0
Заобикаляне на ЗС, ЗУТ и ЗН/ако имота е съсобствен по наследяване/. Предполагам с исковата си молба до съда сте поискали допускане и реализиране на делбата на съсобствения имот , така че няма какво друго да искате. "А, ако той иска да изплати дяловете на другите съсобственици??" - при положение че сте във съдебно производство по делба, а не при хипотезата на доброволна делба, важно е решението на съда,а не желанието на страните по делото в случая съделителите.
13
_fz
|
нерегистриран
20 февруари 2011, 23:21
0
0
"Мога да каже, че това е заобикаляне на закона."
Шокиран съм! Кой закон се заобикаля?

"Моя съвет е да му се изплати дела и тогава той няма да участва."
Какво трябва да поискам от съда? Към каква процедура трябва да насоча?
А, ако той иска да изплати дяловете на другите съсобственици??
12
....
|
нерегистриран
20 февруари 2011, 14:31
0
0
Мога да каже, че това е заобикаляне на закона. Не съм специалист по формиране на новите УПИ, но след като имате "единия инат, един от съсобствениците" винаги ще си имате проблеми. Моя съвет е да му се изплати дела и тогава той няма да участва.
11
_fz
|
нерегистриран
20 февруари 2011, 11:51
0
0
"Целта на делбата е да ликвидира съсобствеността, не виждам защо е необходимо да се прави нова съсобственост!?! "
В случая на съдебна делба на УПИ, целта на делбата е по различна; не се цели само и единствено да се ликвидира съсобствеността. Съдебната делба на УПИ /тя е специален вид делба - разглежда се и от гледната точка за ЗУТ, който пък, знаете, урежда материя, различна от материята на ЗС/, мисля, трябва да е И в съответствие основните цели на ЗУТ - създаване на устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих.
Т.е. целта на делбата на УПИ е не само да се ликвидира съсобствеността в УПИ, а да се ликвидира в съответствие с целите на ЗУТ. (Най-често се прибягва до чл. 201 ЗУТ, не защото съсобствениците имат непоносимост един към друг, не заради единия инат, не заради самата делба, а защото посредством делбата могат да се реализират целите на ЗУТ - създаване на благоприятни условия за живеене, труд и отдих.)
Пример: Заради единия инат, един от съсобствениците, имащ 25% ид.ч. от УПИ, не позволява реализирането на основното застрояване в УПИ. В подобни случаи, към чл. 201 се прибягва не заради самата делба, а заради това, че посредством делбата, останалите съсобственици могат да си създадат благоприятни условия за живеене и отдих, реализирайки основното застрояване.

В контекста на горните разсъждения, поставих въпросите в предишния ми постинг.
Бихте ли споделила спецификата при формирането на новите УПИ? Новата съсобственост може ли да се окаже препъникамък за реализиране на съдебната делба на изходния УПИ на да нови УПИ.

Благодаря!
10
....
|
нерегистриран
20 февруари 2011, 10:32
0
0
Целта на делбата е да ликвидира съсобствеността, не виждам защо е необходимо да се прави нова съсобственост!?!
9
_fz
|
нерегистриран
19 февруари 2011, 23:59
0
0
Позволете, моля, да Ви попитам още нещо.

Ако съсобствениците на настоящото УПИ са трима (50+25+25 ид. части), а УПИ е поделяем само на два нови УПИ (защото при три нови УПИ - лицата и площите, припадащите се на двата малки УПИ, са недостатъчни), има ли някаква особеност при разрешаването на подобен казус. Има ли някаква специфика при формирането на двата нови УПИ. Новата съсобственост може ли да се окаже проблем?

Благодаря!
8
_fz
|
нерегистриран
19 февруари 2011, 23:27
0
0
Моля да ме извините и мен. Бързах да пиша...
Моля гормият ми постинг да се чете така:

Относно необходимостта от вещо лице...
За пръв път срещам мнение, добре обосноваващо необходимостта от вещо лице по делото за съдебна делба. Добра идея е, въпреки че на пръв поглед, вещото лице е излишно в процеса на съдебната делба.
А ако съдът (ДУМИЧКАТА "не" - ОТПАДА, НАЛИЧИЕТО НА "не" БЕ РЕДАКТОРСКА ГРЕШКА) попадне в хипотезата на чл. 201(5), вещото лице става задължително.
След препоръката Ви - виждам, че вещото лице и евнтуалното му положително становище за ПОДЕЛЯЕМОСТ НА ИМОТА, дори и без да сме изпаднали в хипотезата на чл. 201(5), е някакво подсигуряване срещу евентуални възражения в последващи процедури, свързани със съдебната делба.

Благодаря Ви за съветите!
7
....
|
нерегистриран
19 февруари 2011, 23:17
0
0
за прецизност, по отношение "вещото лице и евнтуалното му положително становище за допустимост на делбата" . Делбата е допусната с решението на съда по допускането й от първата фаза. Вие предполагам сте във втората фаза по сметките и реалното разпределение на делбената маса.Надявам се съм ви била полезна. Успех!
6
_fz
|
нерегистриран
19 февруари 2011, 22:47
0
0
"сори, наистина е печатна грешка, но бързайки...., извинявам се"
Моля! Няма проблеми.

Относно необходимостта от вещо лице...
За пръв път срещам мнение, добре обосноваващо необходимостта от вещо лице по делото за съдебна делба. Добра идея е, въпреки че на пръв поглед, вещото лице е излишно в процеса на съдебната делба.
А акосъдът не попадне в хипотезата на чл. 201(5), вещото лице става задължително.
След препоръката Ви - виждам, че вещото лице и евнтуалното му положително становище за допустимост на делбата, дори и без да сме изпаднали в хипотезата на чл. 201(5), е някакво подсигуряване срещу евентуални възражения в последващи процедури, свързани със съдебната делба.

Благодаря Ви за съветите!
Почитания за Вас!
5
.....
|
нерегистриран
19 февруари 2011, 22:19
0
0
сори, наистина е печатна грешка, но бързайки...., извинявам се