Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Семейно и наследствено право
Методи Марков
Издателство Сиби
9,90 лв.
КУПИ
Промените в уредбата на семейното право от 2009 година са съществени и засягат почти всички семейноправни институти. С приемането на новия Семеен кодекс беше предприета дългоочакваната реформа на българското семейно право. Усложнената уредба на имуществените отношения между съпрузите допуска избор между три възможни режима – на общност, на разделност и съобразно сключен брачен договор. Правилата за развода вече не са така рестриктивни. Осиновяването е уредено като единен институт, обхващащ както „вътрешните”, така и „международните” осиновявания. Развита е уредбата на отношенията родители-деца. Създадени са нови правила относно размера на издръжката, както и за изплащането й от държавата.
Всичко това е отразено в новото, четвърто поред издание на книгата, съобразено с изпитните изисквания в различните юридически факултети в страната. Книгата предлага пълнота, систематичност и изчерпателност в кратка и прецизирана форма, която дава възможност за бърза ориентация в материала и е гарантирано улеснение в подготовката както за семестриалния, така и за държавния изпит по гражданскоправни науки. Изданието има за цел да подпомогне преди всичко студентите по право, изучаващи дисциплината „Семейно и наследствено право“, но с оглед на новостите в материята ще бъде полезно и за всички практикуващи юристи.