Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Основи на правото
Георги Стефанов и колектив
Издателство Мартилен
9,00 лв.
КУПИ
Учебникът е предназначен за всички икономически професии и специалности от професионалните гимназии и СОУ. Той осигурява основни познания в областта на основи на правото.