Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Коментар на новия Граждански процесуален кодекс
Ружа Иванова, Благовест Пунев, Силви Чернев
Издателство Труд и право
30,00 лв.
КУПИ

Цялостно приложно знание за новите моменти в гражданския процес, в сила от 1 март 2008 година.

За авторите:

Ружа Иванова, преподавател по граждански процес и нотариално право във Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий";
Благовест Пунев, съдия в Конституционния съд;
Силви Чернев, председател на Арбитражния съд при БТПП.