Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Индивидуалният административен акт по АПК
д-р Иван Тодоров
Издателство СИЕЛА
25,00 лв.
КУПИ

Първата книга с USB устройство за пренос на данни. Флаш паметта съдържа текста на изследването, справочния апарат, изключително бърза търсачка и допълнителни преобразуващи програми.

Авторът, един от големите специалисти по административно право у нас, на базата на Административнопроцесуалният кодекс изследва понятието, предмета и метода на правно регулиране, издаването, източниците и правоотношенията при издаване на индивидуалните административни актове. Подробно са разгледани принципите на производство, тенденциите при издаване, съществените нарушения, участниците и възникващите усложнения във връзка с тях.

Книгата впечатлява с пълния справочен апарат, подробните бележки под линия, предметният указател на основните термини, указател на цитираните нормативни актове и указател на цитираната съдебна практика.