Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Трудови отношения - 2012
Проф. д.ю.н. Васил МРЪЧКОВ -ръководител, Емилия БАНОВА и колектив
Издателство Труд и Право
36,00 лв.
КУПИ

Тази книга-годишник Ви предлага всичко за уредбата на трудовите отношения в трудовото законодателство и за предприятието през 2012 г.

Тази книга-годишник Ви предлага всичко за уредбата на трудовите отношения в трудовото законодателство и за предприятието през 2012 г.

Съдържание:

актуализирани текстове на най-важните нормативни актове в областта на трудовото законодателство; важни решения на Върховния административен съд; подбрани писма и указания на Министерството на труда и социалната политика; приложни коментари и практически разяснения по прилагането на трудовото законодателство.


Съдържание на CD:

всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на трудовото право; допълнителна практика на Върховния административен съд; богата селекция на писма и указания на МТСП.