За решението на СЕС за отнемането на престъпно имущество
От протировечивата практика и спирането на редица дела заради преюдициалното питане на СГС спречелиха само тези, които преяждат от имане докато българският народ търси начин да оцелее
20 март
328
9Решението на Съда на Европейския съюз безспорно обогатява европейската съдебна практика по конфискация на незаконно придобито имущество. То не е изненада за българските юристи, които правят разлика между конфискацията в...

Настоящият съдия в Страсбург е бил в сериозен конфликт на интереси още в процедурата по избора му през 2014 година, алармирали са от Института за модерна политика
18 март
311
3"Неправителствените организации са се превърнали в инструменти за политическо въздействие и упражняват влияние" – това заяви френският изследовател Grégor Puppinck в интервю за "Правен свят" вероятно не без основание. Puppinck е един от...

Основен недостатък в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му е липсата на ред за ангажиране на отговорността на строителя в рамките на предвидените гаранционни срокове
18 март
111"Свободата без правила е анархия, това е триумфът на по-силния над по-слабия, това е непредвидимост"  Жак Делор Правната уредба относно гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи се съдържа в...

По множество договори пандемията от коронавирус може да бъде квалифицирана като непреодолима сила, форсмажорно обстоятелство, което да освободи длъжника от последствията на неговото неизпълнение
17 март
982
3От 13 март в България е обявено извънредно положение. По предложение лично на премиера, депутатите гласуваха приемането на извънредно положение, което ще продължи до 13 април. Според Конституцията на Република България мярката...

Без значение страната, която е прекратила договора, законът постаноявява, че обезщетение не се дължи, а туроператорът следва да възстанови всички платени суми
15 март
608Разпоространението на вируса COVID – 19 ни поставя пред най - различни предизвикателства, поставя въпроси, както от здравен, така и от икономически характер. Въз основа на действащата към момента правна рамка, по-долу ще разгледам...

Поради фундаменталното значение на конституционно установените основни права при законодателното уреждане на ограничаване на отделно право не трябва да се засяга същностното съдържание на основното право
13 март
559
3В Конституцията на Република България от 1991 г. чл. 57, ал. 1 прокламира, че "основните права са неотменими". Конституционният законодател е създал засилена гаранция и за неотменимостта на основните права на човека и гражданина....

Предложенията целят да намалят излишната административна тежест за гражданите и бизнеса при обявяване на Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността
09 март
208До 31 март всички предприятия, които не са осъществявали дейност през изминалата година, декларират обстоятелството и го публикуват в Търговския регистър. За публикуване на декларацията не се дължи такса по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона...

Жените са прекрасни цветя, които разцъфват и ни обливат със светлина, топлина и радост. Те осмислят съществуването ни
07 март
503
9Пак наближава Осми март. Пак ще се "изправят" косите на мъжете (поне на тези, които ги имат). Пак ще трябва да се купуват подаръци, да се правят мили жестове, да се симулират романтика и любов. Хубаво е, че го има този празник и е...

Българската държава може да свали доверието си от съдията
06 март
629
7Българският съдия в Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ) Йонко Грозев е нарушил два ключови документа, които са в основата на институцията. Това се разбира от коментар на Грегор Пупинк, директор на базирания в Страсбург...

Приемането през 2019 г. на Закона за защита на търговската тайна е стъпка в посока сигурността в търговския оборот и опит за предоставяне на адекватна защита на един от най-ценните ресурси на един бизнес
05 март
113Информацията винаги е била ценен капитал, особено за тези, които знаят как да боравят с нея. Интелектуалният капитал на предприятията представлява скъпо струваща инвестиция и обхваща един продължителен процес на усъвършенстване,...