10 ДЕКЕМВРИ
Стойна Колева

член на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара

Николай Соларов
Николай Соларов

прокурор във ВКП

Красимира Христова-Колова

прокурор във ВКП