28 ЮНИ
Калина Арнаудова

съдия във ВАС

Малена Филипова
Малена Филипова

прокурор във ВКП