27 АПРИЛ
Марио Стоянов
Марио Стоянов

прокурор във ВКП 

доц. д-р Гергана Маринова
доц. д-р Гергана Маринова

Зам.-директор на Института за държавата и правото при БАН и преподавател в Академията на МВР