19 АПРИЛ
Д-р Светозар Шкутов

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Ташева и съдружници"