21 АВГУСТ
проф. Евгени Танчев
проф. Евгени Танчев

генерален адвокат в Съда на ЕС

Маргарита Рангелова
Маргарита Рангелова

член на Висшия дисциплинарен съд на адвокатурата