01 СЕПТЕМВРИ
Гроздан Илиев
Гроздан Илиев

конституционен съдия

Мадлена Велинова

прокурор във ВКП

Николай Димитров

прокурор във ВКП

04 СЕПТЕМВРИ
Лидия Стоянова
Лидия Стоянова

Инспектор в ИВСС

Жулиета Мандажиева
Жулиета Мандажиева

съдружник в адвокатско дружество "Точева и Мандажиева"

гл.ас. Ралица Илкова
гл.ас. Ралица Илкова

преподавател

05 СЕПТЕМВРИ
Георги Георгиев
Георги Георгиев

окръжен прокурор - Русе

06 СЕПТЕМВРИ
Румен Боев
Румен Боев

бивш член на ВСС

Иван Раденков

съдия във ВАС

Христо Граматиков
Христо Граматиков

прокурор във ВКП

07 СЕПТЕМВРИ
Антония Коева

член на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара

Костадин Манев

управляващ партньор в адвокатско дружество "Манев и съдружници"

проф. Валентина Попова

преподавател

08 СЕПТЕМВРИ
Петя Шишкова

съдия във ВКС

Ивайло Симов

прокурор във ВКП

Ангел Ангелов

адвокат, член на Висшия дисциплинарен съд

Ирина Цветкова

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Цветкова, Бебов, Комаревски"

09 СЕПТЕМВРИ
Петко Ангелов

партньор в адвокатско дружество "Гугушев и партньори"

12 СЕПТЕМВРИ
Николай Георгиев

прокурор във ВКП

Меглена Цацарова

нотариус, заместник-председател на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара

16 СЕПТЕМВРИ
Панайот Генков
Панайот Генков

съдия във ВАС

Огнян Дамянов
Огнян Дамянов

член на ВСС

проф. Тенчо Колев
проф. Тенчо Колев

преподавател

17 СЕПТЕМВРИ
Жанета Петрова
Жанета Петрова

съдия във ВАС

Бойко Войнов
Бойко Войнов

партньор в адвокатско дружество "Боянов и Ко."

18 СЕПТЕМВРИ
Емилия Миткова

съдия във ВАС

Пламен Николов
Пламен Николов

прокурор в ОП-Добрич

Сибила Симеонова

съдия във ВАС

21 СЕПТЕМВРИ
Проф. Мариана Карагьозова
Проф. Мариана Карагьозова

конституционен съдия

Кети Маркова
Кети Маркова

конституционен съдия

22 СЕПТЕМВРИ
Веселка Марева

съдия във ВКС

Симона Попова

прокурор във ВАП

23 СЕПТЕМВРИ
Христофор Кондев

председател на Адвокатска колегия - Бургас

проф. Орлин Борисов

доктор на юридическите науки

24 СЕПТЕМВРИ
Красимир Влахов
Красимир Влахов

конституционен съдия

Радостин Радков
Радостин Радков

председател на АССГ

25 СЕПТЕМВРИ
Биляна Чочева
Биляна Чочева

съдия във ВКС

Жива Декова

съдия във ВКС

Свилена Проданова

съдия във ВАС

26 СЕПТЕМВРИ
Калин Калпакчиев
Калин Калпакчиев

съдия в САС, председател на ССБ

Жанина Начева

съдия във ВКС

Светла Димитрова

зам.-председател на ВКС

27 СЕПТЕМВРИ
Мария Михайлова-Желева

прокурор във ВКП

28 СЕПТЕМВРИ
Сотир Цацаров
Сотир Цацаров

председател на КПКОНПИ, бивш главен прокурор

Владимир Пенков
Владимир Пенков

старши съдружник в адвокатско дружество "Пенков, Марков и съдружници"

Иван Марков
Иван Марков

съдружник в адвокатско дружество "Пенков, Марков и съдружници"

29 СЕПТЕМВРИ
Маринела Тотева

прокурор във ВАП