01 ЮЛИ
Дора Янкова
Дора Янкова

депутат от БСП

Чавдар Симеонов

прокурор във ВАП

02 ЮЛИ
Гергана Никова

съдия във ВКС

Любомир Петров
Любомир Петров

апелативен прокурор Бургас

03 ЮЛИ
Галина Матейска

съдия във ВАС

Красимира Вълчева

прокурор във ВКП

Лилия Маринова

прокурор във ВАП

04 ЮЛИ
Магдалена Лазарова
Магдалена Лазарова

съдия в АСНС, бивш член на ВСС

Красен Стойчев
Красен Стойчев

бивш конституционен съдия

Владимир Каменов
Владимир Каменов

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Ташева и съдружници"

05 ЮЛИ
Величка Смилянова-Янева

прокурор във ВКП

07 ЮЛИ
проф. Пенчо Пенев
проф. Пенчо Пенев

бивш конституционен съдия

Алтимир Адамов
Алтимир Адамов

член на правната комисия в НС

Фани Божинова
Фани Божинова

управляващ партньор в адвокатско дружество "Божинов и Божинов"

09 ЮЛИ
Аглика Адамова

съдия във ВАС

Златка Русева
Златка Русева

съдия във ВКС

10 ЮЛИ
Явор Нотев
Явор Нотев

зам.-председател на НС

Хари  Хараламбиев
Хари Хараламбиев

адвокат

11 ЮЛИ
Васил Василев
Васил Василев

Съдружник в адвокатско дружество "Доковска, Атанасов и съдружници"

12 ЮЛИ
Любомир Николов

прокурор във ВКП

Павел Велчев
Павел Велчев

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Велчев и Ко."

Петя Добренова

съдружник в адвокатско съдружие "Карастоянов, Митков и съдружници"

13 ЮЛИ
Анна Баева - Курдаланова

съдия във ВКС

15 ЮЛИ
Атанаска Дишева
Атанаска Дишева

член на ВСС

17 ЮЛИ
Елена Авдева

съдия във ВКС

Росица Божилова-Вълчанова

съдия във ВКС

Искра Блъскова
Искра Блъскова

председател на ОС Русе

проф. д-р Емил Мингов
проф. д-р Емил Мингов

преподавател

18 ЮЛИ
Нина Борисова

окръжен прокурор - Монтана  

19 ЮЛИ
Димитър Първанов

съдия във ВАС

20 ЮЛИ
Валентина Драганова

прокурор във ВАП

21 ЮЛИ
Диана Добрева
Диана Добрева

съдия във ВАС

Георги Гатев
Георги Гатев

зам.-председател на НБКСРС

22 ЮЛИ
Ванухи Аракелян
Ванухи Аракелян

председател на АС-Варна

23 ЮЛИ
Динка Коларска

прокурор във ВАП

24 ЮЛИ
Десислава Атанасова-Орешкова

прокурор във ВКП

25 ЮЛИ
Боян Магдалинчев
Боян Магдалинчев

член на Висшия съдебен съвет

Йовка Дражева

съдия във ВАС

Христо Георгиев
Христо Георгиев

окръжен прокурор - Благоевград

Никола Филчев
Никола Филчев

бивш главен прокурор

26 ЮЛИ
Светлана Кирилова

председател на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара

27 ЮЛИ
Делян Пеевски
Делян Пеевски

депутат от ДПС

проф. д-р Сашо Пенов
проф. д-р Сашо Пенов

Декан на Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

Момчил Савов

член на Висшия дисциплинарен съд на адвокатурата

28 ЮЛИ
Спас Иванчев

съдия във ВКС

Мира Райчева-Шекерджийска

съдия във ВАС

Тома Комов

прокурор във ВКП

29 ЮЛИ
Кирил Иванов

прокурор във ВКП

Светлана Георгиева

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Георгиева, Петров, Ненков, Георгиев"

30 ЮЛИ
Геновева Димитрова

съдия във ВКС

31 ЮЛИ
Александър Еленков
Александър Еленков

съдия във ВАС, член на Комисията по атестирането и конкурсите към СК на ВСС

Мария Попова

председател на Административен съд - София област

проф. Пламен Пантев

преподавател