01 АПРИЛ
Бонка Дечева-Бакалова

съдия във ВКС 

Татяна Върбанова

съдия във ВКС 

02 АПРИЛ
Светлана Ганева

управляващ партньор в адвокатско дружество "Арсов, Начев, Ганева"

03 АПРИЛ
Зоя Атанасова

съдия във ВКС

04 АПРИЛ
Eлена Янакиева

председател на Административен съд - Варна

05 АПРИЛ
Теодора Нинова
Теодора Нинова

Инспектор в ИВСС

Боян Цонев

съдия във ВКС 

Татяна Хинова

съдия във ВАС

Георги Камбуров

прокурор във ВАП 

06 АПРИЛ
Александър Николов
Александър Николов

Председател на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт

07 АПРИЛ
Свилен Александров

председател на Военен съд София

Нели Ташева

съдружник в адвокатско дружество "Ташева и съдружници"

08 АПРИЛ
Теодора Точкова
Теодора Точкова

Главен инспектор на ИВСС

Валентин  Бенатов
Валентин Бенатов

член на Висшия контролен съвет на ВАдвС

09 АПРИЛ
Марио Димитров
Марио Димитров

съдия във ВАС

Пламен Христов

прокурор във ВКП 

10 АПРИЛ
Веселка Коева
Веселка Коева

член на Висшия адвокатски съвет

11 АПРИЛ
Светлана Йонкова

съдия във ВАС

Цветомир Йосифов

прокурор във ВКП 

14 АПРИЛ
Явор Колев
Явор Колев

началник "Компютърни престъпления" при ГДБОП - МВР

16 АПРИЛ
Искра Александрова

съдия във ВАС

Десислав Начков
Десислав Начков

окръжен прокурор на Враца

18 АПРИЛ
Борис Илиев

съдия във ВКС 

Владислав Славов
Владислав Славов

председател на СЮБ, бивш председател на ВАС и бивш конституционен съдия

доц. д-р Юрий Кучев

преподавател

19 АПРИЛ
Д-р Светозар Шкутов

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Ташева и съдружници"

20 АПРИЛ
Нина Докторова

съдия във ВАС

21 АПРИЛ
Емил Денев
Емил Денев

окръжен прокурор на Велико Търново

22 АПРИЛ
доц. Траян Конов

преподавател

23 АПРИЛ
Миглена Раденкова

Председател на АдмС-Враца

24 АПРИЛ
Емилия Георгиева

съдия във ВАС

Камен Каменов

зам.-председател на Нотариалната камара

Юлиян Георгиев

председател на АдвС-Варна

25 АПРИЛ
Бранислава Павлова–Ямалиева

съдия във ВКС 

Максим Колев

прокурор във ВКП 

26 АПРИЛ
проф. Борис Велчев
проф. Борис Велчев

председател на Конституционния съд, бивш главен прокурор 

27 АПРИЛ
Марио Стоянов
Марио Стоянов

прокурор във ВКП 

доц. д-р Гергана Маринова
доц. д-р Гергана Маринова

Зам.-директор на Института за държавата и правото при БАН и преподавател в Академията на МВР

28 АПРИЛ
Ангел Момчилов

председател на Адм.съд - Кърджали

Капка Костова
Капка Костова

съдия във ВКС 

Антони Лаков

прокурор във ВКП

Диляна Илиева

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Илиева, Вучева и Ко."

30 АПРИЛ
Георги Кузманов
Георги Кузманов

член на ВСС

Юлиана Колева
Юлиана Колева

бивш член на ВСС

Емил Марков
Емил Марков

съдия във ВКС 

Емилия Недева
Емилия Недева

адвокат

Христо Андонов

съдружник в адвокатско дружество "Андонов и Радинска"