Изискването за отговорно гражданско поведение след 13 март
Промяната в чл. 215 от Закона за здравето увеличи размера на глобата за нарушение на задължение за изолация десетократно
Изискването за отговорно гражданско поведение след 13 март

ЗИД на НК, обнародван в “Държавен вестник” на 14 март 2020г.

 

Параграф единствен. В чл. 355 се правят следните изменения и допълнения:

 

1. В ал. 1 след думата „наредба“ се добавя „правила или мерки“, а думите „с пробация или с глоба от сто до триста лева“ се заменят със „с лишаване от свобода до три години и глоба от хиляда до десет хиляди лева“.

 

2. Алинея 2 се изменя така:

 

„(2) Ако деянието е извършено по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до петдесет хиляди лева.“

До настоящия момент, след решението за извънредно положение, са приети и действат единствено нови ЗИД на Закона за здравето и ЗИД на НК, т.е. се повишават наказанията за гражданите в най-широк смисъл на думата. Ще бъде поискана и временна дерогация на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи до края на извънредното положение. Законът за мерките и действията по време на извънредно положение вече е окончателно приет.

Призивът "Останете си вкъщи!" е за всички, а за болните от COVID-19 и контактните лица, за които чрез изследване е потвърдено носителство на заразна болест или откажат задължителна изолация и лечение е задължение, нарушението на което се наказва с глоба в размер на 5000 лв. Това е първата норма, която бе променена в Закона за здравето, и е в сила от 14 март 2020г. Нормата е приложима самостоятелно, както и в случай, че деянието не съставлява престъпление по чл. 355 НК или са налице предпоставките в чл. 78 НК (в хода на наказателното производство, може да се наложи и реализира административна отговорност чрез налагане на глоба). ЗИД на НК (виж карето, бел.ред.) бе приет веднага след промяната в Закона за здравето.

10 дни по-късно бе съобщено за около 7000 карантинирани и над 70 образувани досъдебни производства във връзка с приетото изменение на НК през паметния 13 (петък) март 2020г.

За да се реализира административната отговорност, е необходимо първо установяването на нарушението. Възложено е на органите на държавния здравен контрол – държавни и регионални здравни инспектори, посочени в чл. 12 от ЗЗ. Наказанието е глоба, с един единствен конкретен размер - 5000 лв. Производството се развива съобразно ЗАНН, включително и обжалването на съставените наказателни постановления (вж. чл. 236 ЗЗ).

Целта, която се преследва, е защита на здравето на гражданите на територията на Република България (чл. 11 ЗЗ). А това, което наложи промяната на текста е фактът, че множество от гражданите, поставени под карантина от компетентните органи, не я спазват, което води до увеличаване на разпространението на вируса в страната ни. Засилена е административната и наказателната отговорност на българските граждани наред с изискваното отговорно гражданско поведение.

Теоретично, целта на административното наказание е индивидуалната превенция - налага се, за да се превъзпита нарушителя, въздейства се материално и психологически. Заедно с нея е на лице и т.нар. генерална превенция. Тя се изразява в това, че с налагането на административното наказание се цели да се въздейства възпитателно на цялото общество, като се предупреждават всички негови членове, че, ако извършат подобни деяния, те също ще бъдат санкционирани.

Призивът "Останете си вкъщи" крие в себе си и други призиви - "Съзнателно се поставете в социална изолация", "Запазете спокойствие, присъствие на духа и на ума", "Контролирайте първичната съпротивата срещу налаганите ограничения". "Бъдете информирани", а в настоящия момент неотменими са правата на гражданите (чл. 57, ал. 3 КРБ):

-       право на живот;

-       никой не може да бъде подлаган на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение, на мъчение или насилствена асимилация;

-       правата на обвиняемите за справедлив процес, никой не може да бъде осъден само въз основа на своето самопризнание;

-       неприкосновен е личният живот;

-       право на свобода на съвестта, на мисълта и на вероизповедание.

Обхватът на мерките и ограниченията на извънредното положение са посочени в чл. 123, от т. 2 – 9 Закона за отбраната и въоръжените сили. Действията и мерките, които могат да се наложат законосъобразно и които:

- ограничават или забраняват полети на граждански въздухоплавателни средства и въвеждат особен режим на корабоплаване в териториалното море и вътрешните морски води на страната;

- контролират или забраняват преминаването през държавната граница на Република България;

- ограничават движението по основни пътни артерии;

- ограничават движението на влакове и установяват контрол върху пътниците и товарите;

- ограничават свободното придвижване и установяват контрол върху гражданите и превозните средства;

- контролират обектите от критичната инфраструктура на страната;

- ограничават или забраняват достъпа до държавни учреждения.

са в действие и се прилагат.

Националният приоритет е работеща здравна система и гарантирано здравеопазване, така както е записано в Конституцията на РБ. Важно е още, че извънредното положение, заварва всяка единица на обществото с проблем или въпрос. Те са значими, конкретни и търсят да намерят адекватно и навременно разрешение или отговор. Да се възпитава търпение у всеки и неговите близки, да се проявява толерантност, да се изчака разумен срок, в който експерти да подготвят законодателни и нормативни изменения са възможни и следва да бъдат последващите призиви във време на извънредно положение.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
1
|
нерегистриран
24 март 2020, 08:26
3
0
Докато ние имаме отговорно гражданско поведение-9-ти ден спазваме мерките, дори и близкия парк ни е забранен за посещение, ежедневно идват по около 20 000 лица от рискови държави. Ето вчера идва самолет от Англия със 150 лица. На нас ни е забранено да отидем до близкия парк-под заплаха дори от наказателна отговорност, но се позволява на безотговорни към чуждото здраве лица да идват от 3000 км. И то точно от Англия, където до преди няколко дни нямаше никакви мерки, а се говореше за "стаден имунитет"-практика,, която се отрича от нашите власти-защото застрашава възрастните и хронично болните.

Безотговорни лица от рискови държави могат да идват свободно, и да подлагат на риск чуждото здраве. Защо се позволява? Нали идеята беше да се спазва изолацията 2 седмици, и да се присключи с проблема-таки ни говориха преди десетина дни. Това няма как да стане ,щом се позволява да идват хора от рискови държави, на които видно е не им пука за това какъв риск причиняват за другите, спазвщаите правилата.

Ето да четете-защо се позволява тази свинщина
https://dnes.dir.bg/obshtestvo/150-balgari-pristignaha-ot-london-na-burgaskoto-letishte-drugi-200-izletyaha
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно