За да се намалят злоупотребите
Кандидатстването за българско гражданство - само по електронен път
С новите правила се преодолява старата практика за отлагане на интервюто и удължаване на процедурата с почти година, посочват от правосъдното министерство
Кандидатстването за българско гражданство - само по електронен път
Министерството на правосъдието (МП) е въвело електронна регистрация за подаване на документи и провеждане на интервю за гражданство. Това става ясно от съобщение на ведомството, с което се информира, че кандидатите за промяна на гражданството резервират само по електронен път дата и час за подаване на молби и провеждане на интервю в дирекция "Българско гражданство". Новият регламент е в сила от 2 януари т.г. и цели намаляване на административната тежест за гражданите и превенция срещу опити за злоупотреби.
 
Чрез автоматизираната информационна система на Министерството на правосъдието /http://publicbg.mjs.bg/BgSubmissionDoc/ всеки кандидат може да избере подходяща дата и час за подаване на своите документи, без да се налага да чака на опашка, уточняват от МП.
 
В деня на подаване на молбата, ако се установи, че са представени всички необходими документи, се провежда и интервюто с кандидатите. Така се преодолява старата практика за отлагане на интервюто и насрочване на нова дата, на която кандидатите отново да се явят за неговото провеждане, което необосновано удължаваше процедурата с почти година, допълват от министерството.
 
След провеждането на интервюто, в 14-дневен срок се извършва експертен преглед за съответствието на представените документи с нормативните изисквания и при констатирани несъответствия на молителя, се предоставя двумесечен срок за отстраняването им чрез публикуване на съобщение за това в автоматизираната информационна система. При неотстраняване на несъответствията в определения срок, производството се прекратява със заповед на министъра на правосъдието. За кандидатите отпадат и част от административните тежести, като не се налага да представят удостоверение от МВР за разрешено постоянно или дългосрочно пребиваване в България, документ, удостоверяващ внасянето на задължителните осигурителни вноски и наличието или липсата на задължения, удостоверение за сключен граждански брак, когато бракът е сключен от български гражданин на територията на България.
 
За всички тези обстоятелства служителите от дирекция "Българско гражданство" извършват служебна справка в Националната база данни на "Население" и междурегистровия обмен (RegiX).
 
Неприключилите до 1 януари 2019 г. производства по придобиване, възстановяване и освобождаване от българско гражданство се довършват при досегашните условия и ред.
 
Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
1
?????
|
нерегистриран
15 януари 2019, 17:33
2
0
Две години им трябваха на МП да приемат оставения от служебното правителство проект!
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно