Съдебните служители в становище по конституционното дело за АПК:
70 лв. такса за касационно обжалване съответства на имущественото състояние на гражданите
Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт смята, че нито една от оспорените от президента, БСП и омбудсмана разпоредби не противоречи на Конституцията
70 лв. такса за касационно обжалване съответства на имущественото състояние на гражданите

Повишената до 70 лв. такса в касационното производство за гражданите, едноличните търговци, държавните и общинските органи и за други лица, осъществяващи публични функции, както и организации, предоставящи обществени услуги и до 370 лв. за други организации, въведена с последните промени в Административнопроцесуалния кодекс (АПК) не е прекомерно висока и съответства на имущественото състояние на гражданите. Това гласи становище на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт (САОСВ) по к.д. 12/2018 г., образувано по искане на президента Румен Радев, омбудсмана Мая Манолова и 53-ма народни представители от левицата."Законодателят, като е взел предвид становища най-вече на организациите на гражданите и бизнеса, и при извършен анализ, изложен във финансовата обосновка относно съобразяване с икономическите условия в страната, е приел обосновани по размер такси при касационното обжалване, включително при въведен максимален праг при определяне на пропорционалната такса при материален интерес на делото, с цел баланс между принципа за достъп до правосъдие и признатата необходимост от актуализация и въвеждане на обосновани, а не символични, съдебни такси", смятат от организацията на съдебните служители.

САОСВ не подкрепя искането на президента, БСП и омбудсмана за обявяване на противоконституционност и по отношение на всички останали оспорени разпоредби в изменения АПК.

Съдебните служителите не споделят аргументите на президента, че промените в родовата и местната подсъдност противоречат на основния закон. Според тях оспорената разпоредба на § 28 ЗИДАПК, която се отнася до родовата подсъдност, е изцяло съобразена с решението на Конституционния съд по тълкувателно дело № 13 от 2017 г., с което съдиите приемат, че "разпоредбата на чл. 125, ал. 2, предложение първо от Конституцията задължава Върховния административен съд да се произнася като първа инстанция по спорове за законността на административните актове, издадени от Министерския съвет и от министрите при упражняване на конституционно възложените им функции и правомощия по ръководството и осъществяването на държавното управление".

САОСВ не споделят доводите на Румен Радев да поиска обявяване на противоконституционност и на измененията, които се отнасят до местната подсъдност. Според организацията не е състоятелен доводът, че физическите лица могат да имат и настоящ адрес и подаването на жалба само по постоянния би ги затруднило. "Обратното - определянето на местната подсъдност по настоящ адрес би било много по- затруднително. Постоянният адрес се регистрира задължително в съответната община и поделение на Министерство на вътрешните работи, като за настоящия адрес няма такова изискване. Още повече, настоящият адрес подлежи на честа смяна, но постоянният се запазва. Идентична е уредбата на местната подсъдност в ГПК", пише в становището на Сдружението.

Съдебните служители не са съгласни и с това, че с въвеждането на закрити съдебни заседания в касационното производство по административни дела се отнема достъпът на гражданите до публичност на процеса. "В практиката на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по приложението на чл. б от Конвенция за защита правата на човека и основните свободи (КЗПЧОС) се приема, че за да се определи дали съдебното производство отговаря на изискването за публичност, е необходимо да се вземе предвид процесът като цяло (Axen v. Germany, § 28), а не отделна негова фаза или етап. Липсата на публично гледане на делото пред втора или трета инстанция може да бъде оправдано от спецификата на конкретното производство, ако е имало изслушване на първа инстанция (Helmers v. Sweden, § 36). Така производство по разрешение за обжалване или такова, засягащо само правни, а не фактически въпроси, може да съответства на изискванията на член 6 дори ако на жалбоподателя не е дадена възможност да бъде изслушан лично от въззивния или от касационния съд (Miller v. Sweden, § 30)", смята организацията.

Относно премахване на възможността за касационно обжалване на съдебните решения на административните съдилища по някои специални закони от САОСВ също не виждат противоречие с Конституцията. Те не споделят и съображения от народните представители от левицата, че § 44 ЗИД АПК противоречи на чл. 4, ал. 1 от Конституцията. "От посочената разпоредба следва изводът, че за периода от приемане на подзаконовия нормативен акт до неговата отмяна с влязло в сила съдебно решение, този акт се счита за законосъобразен и поражда валидни правни последици (Тълкувателно решение № 2 от 27.06.2016 г. по тълк. д. № 2 / 2015 г. на Върховен административен съд). Валидният и законосъобразен подзаконов нормативен акт не може да причини вреди на гражданите и юридическите лица", пише още в становището на съдебните служители.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
11
|
нерегистриран
29 ноември 2018, 15:14
10
-1
Тези пък кой ги допусна до становище по конституционното дело?! Егати профанизацията - очакваме становище и сдруженията на съдебните хигиенисти, охранители и шофьори за промените в касационното производство в АПК.
10
|
нерегистриран
29 ноември 2018, 09:26
15
-1
На мама дитето какъв синдикален шаф станало, какви доводи написало.

Само да напомня, че освен такси, гражданите плащат и данъци, които трябва да отиват за издръжка на държавни органи, а не да се раздават на разни НПО-та, за да хрантутят мързеливи мамини дечица.
Гражданите плащат веднъж като фирма десятък върху печалбата, втори път десятък върху заплатата, след това още 20 % като ДДС. Къде отиват всички тези пари, щом съдилищата, които са основен сегмент от държавните органи ще се самоиздържат от такси?
И туй прошнуравене на делото не е ли малко скъпичко, като за държава, в която 60% взимат пенсия до 200лева?
Както учи другаря Маркс, разходите са парите, които се дават за да се произведе единица продукция.
След като съдебните служители не излязат на протест и публично да се отрекат от твърденията, че въпросната организация е техен представител, то явно съвсем правилно им орязаха парите за дрехи. Види се, че като за техните доходи 70лв са нищо, защото ги взимат на всяко прошнуровано дело. Пък в СГС при повечето съдии само просрочените дела са стотици.
9
не на припосписването на касационните жалби
|
нерегистриран
29 ноември 2018, 08:05
7
0
Проблемът е натрапеното и излишно приподписване от адвокат. Приподписването е голямата сурвачка. Защо приподписването не се оспрова пред КС.
Страната е лишена от дееспособност, и адвокатът по същество е превърнат в процесуален попечител с това приподписване. С други думи-гражданите, водещи дела срещу държавата са третирани като луди.
8
на гол тумбак-"наведени доводи"
|
нерегистриран
28 ноември 2018, 20:24
18
-1
похвално е желанието,но то надхвърля многократно възможностите. С др думи Конституцията не е като проституцията. само щрихирам 2 бележки: пише се ЕКПЧОС а не КЗПЧОС(най-малкото защото Конв-та е европейска) и,че таксите следва да са разходориентирани за да са законосъобразни,а не да съответстват на нечие имуществено състояние. Таксата не е данък,ама кой да учи... успех на сдружението с "наведените доводи" и "релевирайте" и занапред празни клишета...
7
брех тея служители
|
нерегистриран
28 ноември 2018, 19:42
11
-8
явно и съдебните служителите добре се ояждат,щом 70лв за жалба им е малко,верни на корупционния пример на т.нар.свой председател. не ги знам те какво реват при все,че правосъдието им е изцяло бюджетно дотирано. ами да се откажат от заплатите си тогава,бая гладни песионери и сираци има за които 70лв.са цяло богатство. за жалост в страната е така. съдебната система явно си живее в друг свят.от портиера до всс
6
Авс
|
нерегистриран
28 ноември 2018, 18:18
8
-1
Градев е идиот, кръгло-военен при това.
5
Мая Манолова
|
нерегистриран
28 ноември 2018, 18:09
11
-4
Нека не се бърка аршинът за достъп до правосъдие с аршина за достъп до цигари и евтина водка. В момента пакет цигари (т.нар. насъщен) струва повече от такса за касационно обжалване пред ВАС по преобладаващия брой дела.

Голяма част от гражданите никога не са влизали в съд за да упражнят това свое право. Поради което не виждам защо таксите трябва да са смешни на фона на процесуалните действия, които извършва съда (независимо от сложността на делото) - комплектоване, прошнуроване, преписи, такси, преминаване през N-брой служители съдебни заседания, произнасяне, писане и пр.

Друг е въпросът, че можеха да направят първоинстанционните 20 кинта, а касацията - 40 и да се види дали има злоупотреба с право или не. Така или иначе за доказано малоимотните производствата ще са безплатни.
4
+-
|
нерегистриран
28 ноември 2018, 18:03
26
-2
А сдружението на таксиметровите водачи какво становище има?
3
Пълни смешници
|
нерегистриран
28 ноември 2018, 17:52
13
-4
Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако искате все пак да го видите, натиснете тук.
 
Нещастници. На чужд гръб и 100 тояги са малко.
2
|
нерегистриран
28 ноември 2018, 16:56
25
-5
Тези не бяха ли уж нещо като синдикат? В такъв случай не трябваше ли да се борят за вече на два пъти отложеното и в крайна сметка несъстояло се частично индексиране на заплатите? Защото след хиперинфлационния скок от октомври покупателната способност на съдебните служители се срина с 30 %, което си е бързо и осезаемо обедняване.
За сравнение по времето на царското правителство, когато имаше осезаем ръст на доходите на всички в България коледните надбавки бяха в размер на две заплати.

По всичко личи, че файтона от бенефициенти на този казионен на правителството "синдикат" е пропуснал, че при социална пенсия от 125лева сумата от 70 лева е меко казано непосилна и оттам в пълно противоречие с Конституцията.
За някой Черен лебед и мамини синчета, дето са родени началници и едва завършили веднага ги слагат на шефско място 70лева може да е по-малко от парите им за закуска, но за бедните хора такава такса е по същество лишаване от достъп до правосъдие. Сиреч таксата е напълно противоконституционна.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно