ВСС увеличи бюджета на 10 органа на съдебната власт

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2018 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, съобщиха от институцията. Утвърдена бе корекция по бюджета на учебна и почивна дейност на Върховния касационен съд за 2018 г. във връзка с подмяна на дефектирали съоръжения.

Пленумът извърши и корекции на бюджета между ВСС и Военно-апелативен съд, Окръжен съд – Бургас, Окръжен съд – Перник, Окръжен съд – Кърджали, Окръжен съд – Монтана, Районен съд – Кубрат, Районен съд – Пазарджик, Районен съд – Несебър, Районен съд – Малко Търново и Административен съд - Благоевград. Осигурените средства са за представителни разходи във връзка с честване на 20 години от създаването на Военно-апелативния съд на 13.06.2018 г., осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 07.02.2018 г., издаден от Окръжен съд - Кюстендил, закупуване на компютърни конфигурации, вкл. пълната им подмяна в Районен съд –Пазарджик, за ремонтни дейности, закупуване на графични информационни дела, климатични системи за работни помещения и съдебни зали. Увеличен бе бюджета на Районен съд – Гоце Делчев за изготвяне на документацията от външен изпълнител във връзка с изграждане на асансьор в сградата на съда. Осигурени бяха средства за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ за обект "Проектиране на основен ремонт и преустройство на сграда" за нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград.

В изпълнение на изискванията на чл. 37 от ПМС № 332 от 22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г. и указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт бяха извършени вътрешно компенсирани промени на бюджета на органите на съдебната власт във връзка с предстоящи разходи за данъци, такси, административни санкции, придобиване на недълготрайни активи и др.

Пленумът на ВСС не даде съгласие за увеличаване бюджета на Районен съд гр. Малко Търново за 2018 г. по параграф "Заплати и възнаграждения на персонала. Корекция ще бъде извършена служебно при възникване на реален недостиг в края на финансовата година. Извършено бе увеличение по параграф "Други възнаграждения и плащания на персонала".

Средствата са за сметка на наличностите по сметки от предходни години, както и на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.

 С решение от днес Пленумът на ВСС даде съгласие, на основание чл. 11, ал. 5 от ППЗДС, да се предоставят на Административен съд София-град безвъзмездно за управление 14 броя компютърни конфигурации и на Районен съд – Варна 5 броя принтери от наличните в администрацията на ВСС.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
Няма коментари към новината.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно