Корупцията като фолклор и поминък*
Защо след случая с кметицата Иванчева вместо гражданско противодействие виждаме многогласна подкрепа за покварата
Корупцията като фолклор и поминък*

Като хванаха тези дни кметица Иванчева за яката, въздъхнах с облекчение: "Най-после – почна се! Значи и у нас можело като при братята румънци – държавните органи да ловят не само махленски кокошкари, а и високопоставени общинари!" Надеждата ми беше, че посегнем ли веднъж към корумпираните общинари, ще продължим по дирите на Букурещ и към корумпираните държавници от първата фаланга. А така се бори ефективно корупцията в една държава: от горе на долу, а не в обратната последователност. А е така, защото едно общество се вмирисва като рибата на Плутарх – откъм главата.

Пишман надежда се оказа моята – последвалите събития на родна земя на безнадеждност я обърнаха. След като пипнаха подкупените каки на местопрестъплението, сиреч с подкупа в крадливите ръце, след като и свидетели, и участници, и съучастници, и веществени доказателства онагледиха престъпността им, зачаках вълна обществени възмущения, медийни разкрития и граждански протести да залее страната. Протести, които да изправят престъпниците на подсъдимата скамейка, протести, които да не им позволят да се измъкнат от отговорност, протести срещу онези разследващи и съдебни органи, които неведнъж са демонстрирали своята неспособност да се справят със злодеите – особено ако са от политическия ни и държавен елит. Върховенството на личната им власт превърна върховенството на закона, характерно за всяко цивилизовано общество, във фарс. От това печелят всички подкупвани партийни и ведомствени номенклатурчици, също и подкупваните разследващи, и подкупваните магистрати. Губим само ние, редовите граждани. Стратегически погледнато, губи и цялата нация. Но кварталният бакалин не гледа стратегически – гледа битовотактически. Тъкмо затова всеобщото деморализиране, което, тръгнало веднъж свише, се популяризира повсеместно снише, доведе стъпка по стъпка до собственото ни обездухотворяване и оскотяване. 

Вместо гражданско противодействие на този деструктивен процес станахме свидетели на една многогласна гражданска подкрепа на покварата на всички равнища. Подкрепа, която илюстрира не невинността на задържаните, а общата – тяхна и наша, твоя и моя – активна и пасивна виновност. В "Хилядолетното царство. Престъпниците." Музил учи, че големите престъпления в човешката история са ставали не защото са били желани, а защото са били търпени. А големите престъпления тръгват от по-малките, търпимостта към които е психологически по-малко натоварваща. На родна земя картинката е още по-печална – снизходителността към престъпниците и престъпността им (де)градира в преклонение пред тях. Нашего брата е загрижен за престъпниците – не и за потърпевшите от престъпленията им. Ето, пред очите на цяла България и двете крадли светнаха като крушки от главата до петите, а тази демаскираща светлина гражданските ни ентусиасти дори не забелязаха – те предпочетоха да търсят под вола теле. А който търси, намира. Защо ги арестували там, а не там?

Защо ги позадържали, горкичките, на тротоара прави? Дали лошите ченгета не са актьори в една инсценирана корумпираност, в коварна постановка, чрез която се разчистват нечисти политически сметки?

И никой не допусна най-допустимото, не повярва в най-вероятното: че са арестувани две сребролюбиви общинарки, чиято подкупност е ясна като на длан – и в прекия, и в непрекия смисъл. Никой не запита кому и защо му е притрябвало да съчинява цял спектакъл. Никой не иска и да знае, че организирането на подобна постановка крие сериозни рискове за постановчиците – сценарият би бил толкова сложен и непредсказуем, а опасността от издънка – толкова реална, че едва ли някой би си сложил главата в торбата. Вярата в постановъчния вариант е обясним психологически със склонността, с предразположеността на националната ни душевност към конспиративното мислене. Макар и вярно, казаното е само част от разгадаването на феномена. Останалата част от обяснението е още по-съкрушителна. Струва ми се, че ние, българите, браним не толкова законността от корупцията, а браним корупцията от законността.

С каква непоколебима бойна страст защитават само хиляди наши сънародници корумпираните ни общинари от възмездието на следствието и закона! Корупция, която от векове се е превърнала в народопсихология, във фолклор и поминък – не само за властимащите. Родната действителност неведнъж е демонстрирала, че с честен труд и почтеност тук човек не преуспява и не забогатява. 

Обратното – проваля се и обеднява. Преуспяват кметица Иванчева и нейните многобройни посестрими по места – с рушвет след рушвет преуспяват. Рецептата за успех е изпитана в практиката. Но там е изпитана и рецептата за провал. А обстоятелството, че не само в Европа най-проспериращи са най-малко корумпираните държави, е почти незабележиво от нисичкия балкански хоризонт. На езика на психоанализата тази незабележимост се нарича избирателна слепота. Става дума за негативна морална и социална селективност, която ден след ден съгражда духовната и материална нищета, в която безутешно тънем. От веки веков до веки веков.

*Коментарът препечатваме от в-к "24 часа". "Правен свят" е готов да публикува и други мнения по темата.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
8
|
нерегистриран
30 април 2018, 17:02
0
-3
окръжен съд Враца ,издава изпълнителен лист от 16 01.2006г.в своя полза и сметка за 1700лв. , по тяхно решение по гр.д. №1122/2002г., ВМЕСТО да издаде ИЛ по влязло в з.с. решение на апелативен съд София - гр.д. №2083/2003г. 4 г.о.,тъй като ИЛ за 1700лв. несъвпада с решението на апелативен съд София ,който ,чрез задължително изпълним диспозитив намалява иска ,да се СЧИТА ПРЕДЯВЕН ЗА 1500лв.., което е задължавало Ос Враца , да издаде ИЛ ,за сумата от 40 лв.,а не за 1700лв. Съдебен грабеж . с 1660лв. в повече. ., Който ИЛ изпраща на НАП Враца да начисляват по ДОПК лихва от 250 лв. ,,събрана принудително по изпълнително дело №58/10г. .Доказателство ,че съдебната система Враца ,е опасна организация , насочена в случая срещу законността , правовия ред, и правата ми,ззащото до сега отказват да анулират ИЛ за 1700лв. ДТ,вместо за 40 лв.

7
|
нерегистриран
30 април 2018, 16:15
0
-4
1. Въпреки ,че срещу семейството ни няма Изпълнителни Листи издадени в полза на Националната Агенция за приходи,нито има издадени на АДВ отдел „Публични изпълнители” гр.Враца ,за изплащане на суми държавни такса по Тарифа за ДТ, които се събират от съдилищата по ГПК .Й без да има ИЛ,с който да сме осъдени да заплати в полза на държавата по cметка на ВСС суми..,нито в полза на съдилища по cметка на ВСС ,поради което вземането не е на НАП.,.
.2.За да не можем да погасим “задължения”,чрез плащане още преди образуване на изпълнителните дела , публичния изпълнител и гл. публичен при НАП Враца , умишлено проявяват пълно бездействие по изпълнителни дела№№21938/02г.и 26436/02г.,58/10г./3717/07г.РД Видин ,доколкото в продължение на ПЕТ години няма връчване на съобщението по чл.184 ДПК /отм./ (съответно чл.221 от ДОПК) за доброволно изпълнение, дейност гарантираща събирането на вземанията..
ПДИ и СДИ по чл.221 ал.1 от ДОПК,ни изпращат 2006г.,вместо 2002г.
,с цел да се натрупат , недължими лихви в размер ,на осем хиляди лева ,,въпреки ,че при тълкуване на чл. 175, ал.1 ДОПК, е ясно, че лихвите не са част от публичните задължения, а се дължат само при забава ,която забава в случая е умишлена. ,за подневно публично вземане , за лихва за периода 2002-2006г.).
3.Извършена е държавна принуда опис и възбрана на недвижим имот без съдебен контрол ,въпреки че жалбите ни до окръжен “съд” Враца ,й административен “съд” Враца -ОСЕМ НА БРОЙ ,умишлено са изключени от пряк съдебен контрол ,,поради което НАП Враца се разпорежда с парите ни ,като със собствени средства.
,Услужливо й без изпълнително и правно основание,сумата главница и лихва от 16 хиляди лева,е преведена на ВСС , ,без ВСС да има процесуална легитимация,като взискател, й без да е страна в правоотношението , без да има съдебно признато вземане в негова полза ,и без ВСС да е бил страна в изпълнителните производства. До сега ВСС ,се крие й ОТКАЗВА да ни издаде административен акт за да го съдим ,като задържа парите ни ,подарени му от НАП Враца ..Укривано до сега от така наречения административен “съд” Враца, ведно с върховен административен “съд,”отказали изцяло съдебен контрол,оставяйки жалбите ни БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ.С цел да изключат действията на публичния , гл. публичен изпълнител ,и директора на НАП Враца ,от пряк съдебен контрол,в нарушение на чл. 160, ал. 2, във вр. с чл. 197 от ДОПК. Липсва акт подлежащ на принудително изпълнение от АДВ-НАП Враца , което ако “съда” не ни беше отказал правосъдие това "публично задължение" щеше да бъде отменено,като незаконосъобразно ,видно от гореописаното С една дума МАФИЯТА Е ДВИЖИЛА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС,а не Закона.

6
112
|
нерегистриран
30 април 2018, 16:14
3
-1
Не съм от фен-клуба на прокуратурата и следствието, но един въпрос не ми дава мира: драмата на протестиращите сега е, че кметицата е държана толкова часове на публично място. Ако бяха откарали всичко и всички, за да вършат огледите, претърсванията и описите на друго, по-дискретно място, воят нямаше ли да бъде именно в тази връзка - че по трасето може нещо да се е добавило, изгубило или добоядисало? Не че е нужен стремеж да се угоди на всички - коментатор 1 го е казал кратко, точно и ясно...
5
Данев
|
нерегистриран
30 април 2018, 15:41
2
-3
У нас се надигна вой до небесата в зашита на фризьорката-кметица поради две основни причини. Едната е, че още от соцвремената в България на почит са определени професии от обслужващата сфера, те са с особен пиетет, към тях народът храни дори някакво уважение: фризьори, кръчмари, бармани, митничари, бакали. Сега се появиха подобни : фитнес-инструктори, масажисти, манекенки, фолк-певци. В елементарното народностно съзнание те са носители на услугата, на сдобиване с нещо, което не става по нормалния, по законния ред. Тази психология на тълпата е останала и досега. И втората причина е, че всичко се политизира- насажда се чувството, че правоохранителните органи гонят само началници, които не са от управляващите. Това второто се поддържа от партията на бившите комунисти, а те са майстори както на пропагандата, така и на комбинациите и далаверите.Тук важи поговорката "Гузен негонен бяга"-вероятно гледат да се застраховат предварително. Най-добре е полицията и прокуратурата да продължи с още по-голям размах да лови подобни екземпляри като фризьорката-кметица.
4
Циркът е благородно изкуство
|
нерегистриран
30 април 2018, 11:20
12
-6
Статията е глупава и ненужно нравоучителна . Българският народ не е виновен , че УВАЖАЕМАТА ПРОКУРАТУРА СЕ Е ИЗДЪНИЛА В БЛИЗКОТО МИНАЛО МИЛИОН ПЪТИ, че много "абсолютни престъпници" се измъкнаха от правосъдието по съмнителен начин , че цялата ни система- следствие , прокуратура , наказателен съд ОТ ГОДИНИ НЕ РАБОТИ ЕФЕКТИВНО. Затова народът не вярва на поредната показна акция . Трябват резултати , за да се върне доверието . Освен това мишената на показната акция е съмнителна и удобно избрана . Защо не се закопчае действащ министър , кмет на голям град от ГЕРБ , дори самият министър-председател ? Добре този път са хванали "независим кмет" , нека закопчаят скоро някой от ДПС или Патриот . Тогава народът ще се убеди и ще повярва .
3
.
|
нерегистриран
30 април 2018, 10:24
16
-4
"Защо след случая с кметицата Иванчева вместо гражданско противодействие виждаме многогласна подкрепа за покварата"

Това е едно необосновано голословно твърдение. Обида против българския гражданин.
Никой не подкрепя "покварата". Не замазвайте негодуванията на хората против показните безсмислени циркове на властта. Те не са подкрепа на корупцията. Между двете неща няма нищо общо.
Дали Иванчева е корумпирана и покварена се надяваме да реши един обективен и безпристрастен съд. И ако е такава - да бъде съдена според закона.
НО циркът, който разиграха съвсем безсмислено господата от МВР, беше показателен за не особено високото ниво на компетентност в институцията. Гражданите не искат циркове. А това е различно от подкрепянето на корупцията.
Подобни изказванията, като цитираното, са обидни за българския гражданин и авторът им следва да се извини публично.
2
|
нерегистриран
30 април 2018, 10:01
9
-5
Подкрепата за фризьорката не е многогласна, а многоплатена - на малко хора с много пари. Просто тези хора си имат медийни бухалки, които в момента усилено се въртят. Останалото са няколко платени адвоката и няколко трола.

А защо липсва народния ентусиазъм? Ами защото след като вицепремиерът по правосъдието се включи в хора на плачещите олигарси, макар и с на пръв поглед сдържана критика, то е ясно, че проблемът е много по-дълбок и по-трудно разрешим, за да може с него да се справят някакъв прокурор и някакъв орган, пък макар последния да бъде титулуван - Мегаорган.

А в Румъния - там успехите ги постигна не една кака, а целия народ, който изправи Чаушеско до стената. Мотивацията на румънските управляващи е, че случаят Чаушеско ще се повтори. У нас - най-много да осъдят някоя квартална кметица и това да се обяви за най-големия успех срещу престъпността по висшите етажи.
1
|
нерегистриран
30 април 2018, 09:52
10
-5
Сега е съвсем очевидно , че 80-те процента идиоти са даже занижен показател!
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно