ИВСС реши:
Няма да искат дисциплинарно производство за ръководителя на САС заради делото за 102 млн. лв.
Със 7 на 2 гласа "против" е отхвърлено предложението на инспектор Александър Мумджиев - Даниела Дончева да бъде предложена за дисциплинарно наказание на съдийската колегия на ВСС
Няма да искат дисциплинарно производство за ръководителя на САС заради делото за 102 млн. лв.

Председателят на Софийския апелативен съд Даниела Дончева

След като на 16 октомври м.г. председателят на Апелативен съд – София (САС) Даниела Дончева сезира главния прокурор Сотир Цацаров, Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) и ВСС по повод обвинението от страна на колегата й Милен Василев заради "скандални действия на председателя на САС", днес ИВСС отказа да я предложи за дисциплинарно наказание на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), съобщиха от институцията.

На 19 април инспектор Александър Мумджиев е направил предложение Дончева да бъде наказана вследствие на извършена от самия него проверка за спазването на принципа на случайното разпределение на делата (чл. 9 от Закона за съдебната власт) в САС.

До проверката се стигна след като съдия Милен Василев, също съдия в САС, разлепи из коридорите на Съдебната палата "заявление", в което се твърди, че Дончева е издала заповед за влизането му в друг съдебен състав на Търговско отделение на САС, която била "със силен корупционен мирис". По думите му целта й е била да бъдат "овладяни делата, по които той е бил докладчик и най-вече т.д. №2632/2017 г", което е с предмет на иск в размер на 102 млн. лв. Според неговото "заявление" действията на председателя на САС са "проява на корупция".

Веднага след това председателят на САС сезира главния прокурор Сотир Цацаров, ИВСС и ВСС, за да бъде извършена проверка на действията й.

В акта за резултатите от проверката  на инспектор Александър Мумджиев  от ИВСС е записано, че Дончева е "допуснала сериозни отклонения" от принципа на чл. 9 от ЗСВ, поради което тя трябва да бъде наказана дисциплинарно.  Самата Дончева обжалва констатациите и изводите, направени в акта от проверката, а главният съдебен инспектор Теодора Точкова е оставила без разглеждане като недопустимо възражението на административния ръководител на САС в една част  и го е отхвърлила като неоснователно в останалата му част.

На заседание на ИВСС, проведено на 20 април, обаче от присъстващите 9 инспектори, предложението срещу Дончева да бъде стартирано дисциплинарно производство е било отхвърлено със 7 на 2 гласа "против".

Това е втората проверка извършена от ИВСС по повод дейността на административния ръководител на САС. Първата бе относно "корупция в работата на съдия Дончева", но приключи без констатации за нарушения.

След като председателят на САС сама поиска от компетентните органи да бъде извършена проверка на твърденията на съдия Василев, и председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов разпореди отделна инспекция. Проверката на ВКС приключи с констатации за нарушения.

От своя страна разследването, проведено от Софийска градска прокуратура (СГП), приключи без констатации за нарушения в дейността на Дончева и бе прекратено.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
5
До ВСС - пропуснах :)))
|
нерегистриран
24 април 2018, 02:59
0
-1
ЗЗП
Когато не са изпълнени горните условия, ползваната услуга (топлинна ебергия) не се заплаща на долното основание:
Чл. 62. (1) Доставката на стоки или предоставянето на услуги на потребителя срещу заплащане без изрично и предварително искане от негова страна е забранено.
(2) Когато потребителят получи стока или услуга, за които не е отправил изрично и предварително искане, той не е длъжен да възстанови стоката и не дължи заплащане на стоката или услугата на този, който я е изпратил или предоставил.
(3) Липсата на отговор от страна на потребителя не означава съгласие от негова страна.
4
До ВСС
|
нерегистриран
24 април 2018, 02:57
0
-2
СЪДИИТЕ ТРЯБВА ЛИ ДА ПРИЛАГАТ ДОЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ. ПО ПРОВЕРКИТЕ НА ИНСПЕКТОРИ И ПРОКУРОРИ РАЗБИРАМ, ЧЕ НЕ Е НЕОБХОДИМО. ТЕ СА ЗА БЛАГОЗВУЧИЯ, ЗАЩОТО АКО СЕ ПРИЛОЖАТ ЩЕ РАЗВАЛЯТ КОМФОРТА НА ТОПЛОФИКАЦИЯ. НОВИЯ ОРГАН И ЦАЦАРОВ АКО ЧЕТАТ ТУК МОЖЕ ДА ГИ ПОДПОМОГНА.
ЗЕ 133(2) За да е в сила чл. 153(1), трябва да е изпълнен: Чл. 133.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Присъединяването на инсталациите на клиентите в сграда - етажна собственост, се извършва с писмено съгласие на собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата - етажна собственост.

След изпълнение на чл. 133(2) ЗЕ, влиза в сила:
Чл. 153. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Всички собственици и титуляри на вещно право на ползване в сграда - етажна собственост, присъединени към абонатна станция или към нейно самостоятелно отклонение, са клиенти на топлинна енергия и са длъжни да монтират средства за дялово разпределение по чл. 140, ал. 1, т. 2 на отоплителните тела в имотите си и да заплащат цена за топлинна енергия при условията и по реда, определени в съответната наредба по чл. 36, ал. 3.

За да възмикнат Търговски взаимоотношения трябва да се изпълни:
Чл. 149. (1) Продажбата на топлинна енергия се извършва на основата на писмени договори при общи условия, сключени между:
6. (нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) доставчик на топлинна енергия и клиентите в сграда - етажна собственост.

Ето правата на ЕС, които някои съдии изземват:
Чл. 155. (1) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Клиентите на топлинна енергия в сграда - етажна собственост, заплащат консумираната топлинна енергия по един от следните избрани от тях начини:
1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) на 10 равни месечни вноски и две изравнителни вноски;
2. на месечни вноски, определени по прогнозна консумация за сградата, и една изравнителна вноска;
3. по реална месечна консумация.
3
До ВСС
|
нерегистриран
24 април 2018, 02:50
0
-2
Когато едно действие не е предварително определено като нарушение или престъпление - с такива гласувания се усеща субективност. Такива жалби трябва да са по дуг ред, за да е справедливо. Би трябвало засегнатия съдия да има право да депозира жалба пред върховен съд и съд да решава. Другото е от пусто в празно или е според човека.
1
Калин Калпакчиев
|
нерегистриран
23 април 2018, 19:44
7
-6
Ще обжалва отказа на Инспектората
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно