Александър Ангелов:
18 000 са делата за сметки от парно и вода в София*
Ако споровете със застрахователи се гледат задължително по постоянен или настоящ адрес, ще приключват по-бързо, твърди председателят на Софийския районен съд
18 000 са делата за сметки от парно и вода в София*

Александър Ангелов, председател на СРС

Г-н председател, неотдавна адвокати се оплакаха от опашките на входа на новата сграда на Софийския районен съд (СРС), от организацията на деловодството, липсата на ксерокси, гардеробна, пейки и кафене. Как ще решите проблемите?

Отскоро т.нар. военно НДК функционира като съдебна сграда. Там са настанени Наказателното отделение на СРС и Софийската районна прокуратура. Нормално е в началото да има затруднения. Част от тях вече са решени, по другите се работи. Организацията на работа на деловодството на съда в тази сграда е различна. Това поставя предизвикателства пред служителите, но ги обучаваме. По отношение на достъпа до сградата проведохме консултации с представители на Главна дирекция "Охрана". Много по-важно е обаче подобряването на правораздаването и усилията ни са насочени натам.

Увеличават ли се делата в съда и как гледате на идеята част от делата на жителите на близките до София села да се прехвърлят в районни съдилища около столицата? Например хората от Нови Искър, Волуяк и Мрамор да търсят правата си в районния съд в Костинброд, а от Пасарел, Кокаляне и Плана - в Самоков.

За съжаление, броят на постъпващите в съда дела през последните години расте. За 2017 г. е налице съществено увеличение на гражданските дела, което е над 17% в сравнение с постъпилите през 2016 г. Многократно съдии от СРС са изготвяли предложения за законодателни изменения, но досега предложенията им не са приемани. Напротив, през последните години бяха приети норми, които утежняват дейността им и увеличават натоварването на съда. Смятам, че има много разумни варианти за промяна на подсъдността и разтоварване на съда. Например делата, по които се претендира застрахователно обезщетение, да бъдат разглеждани задължително по постоянния или настоящия адрес на пострадалия. Сега значителна част от тях се гледат в София, където пострадалият не живее. Концентрирането на делата в столицата, както е в момента, неизменно води до забавянето им и нарушава правата на гражданите. Промяната, която предлагаме, няма да възпрепятства достъпа до правосъдие.

Колко са делата на монополните дружества, например "Топлофикация" и "Софийска вода", срещу граждани за неплатени сметки през 2017 г.?

Най-големият дял от този тип дела са инициирани от посочените 2 дружества. За м. г. те са общо към 18 000, което представлява 20% от постъпленията на граждански дела в СРС.

Какви суми се търсят от длъжниците?

Различни са - от няколко десетки до няколко хиляди лева.

Вие гледате искове до 25 000 лв. за обезщетения на пострадали при катастрофи и на жертви на бавно правосъдие. Каква е практиката - колко се присъждат?

Определянето на обезщетение за причинени неимуществени вреди съгласно закона се извършва от съда по справедливост. По всеки отделен случай се събират доказателства, установява се фактическата обстановка и на тази основа индивидуално се определя дали се дължи обезщетение и какъв да е неговият размер. Т.е. сумата за претърпените вреди във всеки случай са различни. Да соча конкретни цифри, не е коректно.

Колко дела средно получава един граждански и един наказателен съдия през 2017 г.?

Един граждански съдия е получил около 900 нови дела, а един наказателен - 400. Извън тях има и значителен брой дела, по които производството е продължило от предходен период.

Как Висшият съдебен съвет (ВСС) може да облекчи тази свръхнатовареност?

Проблемът не може да бъде решен единствено с вътрешноорганизационни мерки, тъй като тези големи постъпления увеличават индивидуалната натовареност на съдиите. Внесъл съм предложения в съвета за увеличаване на броя на съдиите и съдебните служители, за да се постигне по-поносимо натоварване. Предложението за актуализиране на щата на съдебната администрация е съобразено с извършен през 2017 г. функционален анализ на СРС.

По отношение на съдиите искането ми е да се увеличат с 30. В момента щатовете са 194, но не всички са запълнени. За съдебните служители искането е 77 щатни бройки, разпределени в различни звена на администрацията. Вярвам, че в членовете на ВСС е налице необходимото разбиране за важността на въпроса за подпомагане на СРС, и се надявам на адекватни и бързи действия от тяхна страна.

Един от факторите за бърз процес е призоваването. Колко призовки са връчени на ръка през м.г. и какви са препятствията пред призовкарите?

През 2017 г. служители на СРС са връчили над 600 000 призовки на ръка. По принцип призоваването в София е затруднено от особеностите на големия град - разстоянията са големи и достъпът до сгради е усложнен. Обичайно живеещите в една сграда не се познават. Освен това хората нямат навика да регистрират актуалните си адреси. Това създава огромни пречки пред призоваването и необходимостта от многократни посещения на един и същ адрес.

Вече 6 месеца минаха, откакто оглавявате СРС. Кои са проблемите, които разрешихте, след като встъпихте в длъжност?

Аз и моят екип свършихме много работа. В началото на мандата ми успешно бе организирано и осъществено преместването на Наказателното отделение в новата сграда на бул. "Ген. Скобелев" 23. Също така бяха направени подобрения по отношение на сградата - например бяха поставени отваряеми прозорци на помещения, които не разполагаха с такива. Поддържането на такъв тип сграда, в която има изключително сложни системи, си е предизвикателство.

Благодарение на волята на съдиите от СРС и по предложение на моя екип бяха установени правила, по които да се предприемат действия за по-равномерно и справедливо натоварване с дела, така че всеки съдия да има сравнително равен старт и възможност да се справя с разглеждането на възложените му производства. Въз основа на тези правила се решиха проблемите в два от най-тежките граждански състави на СРС, в които имаше сериозни забавяния.

От време на време четем във фейсбук, че отнасяте критики от бившия председател на съда Методи Лалов. Например за мизерия на паркинга в новата сграда, за грешки в сайта... Вашият коментар?

Нямам фейсбук профил, така че не мога да коментирам конкретни публикации. Имам разбирането, че всеки, който заема ръководен пост, следва да бъде способен да носи на критика. Особено когато се касае за позитивна критика, да умее да се възползва от нея по положителен начин. Друг е въпросът, че понякога под критика се вадят отделни факти от контекста на дадена ситуация, а всички останали се премълчават.

 

*Препечатваме интервюто от в-к "24 часа"

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
17
пàрата се произвежда за електропроизводство,
|
нерегистриран
17 март 2018, 13:26
2
-1
а отпадъчната пàра от електропроизводството се използва за отопление.
До коментар [#13] от "Юрисконсултът правно неграмотен, тъп, прост и крадлив на "Топлофикация - София" ":
Хайде стига ревали от "Топлото". Това е най-доброто отопление - не цепиш дърва , не мъкнеш кюмюр ; по-евтино е и от газта , и от тока . Където е прекалено скъпо причината е в кражбите между съседите , а не в "Топлофикация". Този проблем трябва да се реши , но "правозащитниците" и крадците почват да реват - никой няма да ми влиза в жилището . Що да не влиза като крадеш ? Ако вътре разфасоваш наркотици или изнасилваш детето си пак ли никой няма да има право да влиза ???

Огромна манипулация е , че отопление на ток или на газ излиза по-евтино . Имам няколко апартамента и в този , в който се отоплявам на газ е най-скъпо. Не броя инвестицията за газифициране която преди много години беше 15 000 лева. Отопление с ток също е много скъпо , освен ако не отопляваш топлофицирано жилище , което тръбите на "Топлото" вече са подгряли.

Между другото въпросът с делата на "Топлофикация" има много лесно решение - закон , че като не си плащаш топлинната енергия могат да ти спрат и тока. Има ли някой , който да си позволява да не плаща ток и телефон ? Няма защото ги спират веднага и минаваш в каменната ера. Повечето хора , който не си плащат парното са или богаташи , или такива с по 3-4 апартамента. Не заслужават да им се правят компромиси .

Цената на топлинната енергия безумно висока - тя се държи изкуствено висока по политически причини. На практика става забранено кръстосано субсидиране в цените на парното през цените на тока. Тези, които уж цепят дърва и влачат кюмюр, а ползват електроенергия се субсидират от нереално скъпата топлинна енергия на софиянци. Тъпунгел, няма "Топлофикация - София", има ТЕЦ София, ТЕЦ ”София-Изток“. Топлоелектрическа централа или топлоелектроцентрала (съкратено ТЕЦ) е електрическа централа, при която чрез водна пара под налягане се задвижват турбини и се произвежда електричество. Топлоелектрическите централи работят не само целогодишно, ами и денонощно, тъй като те непрекъснато произвеждат ток с пàра, а отпадъчна топла вода се използва за отопление. Електроцентралите да са по-ефективни, използват отпадъчната топлинна енергия от производството на ток (която много електроцентрали просто изхвърлят през охладителните си кули) за отопляване на околните местности. През подземни и въздушни топлопроводи София се снабдява с топлинна енергия в радиус от няколко километра. Кретен, неук.
16
Писна ми от правна неграмотност
|
нерегистриран
17 март 2018, 11:19
3
-2
До коментар [#13] от "Юрисконсултът правно неграмотен, тъп, прост и крадлив на Топлофикация ": Между другото въпросът с делата на "Топлофикация" има много лесно решение - закон , че като не си плащаш топлинната енергия могат да ти спрат и тока. Има ли някой , който да си позволява да не плаща ток и телефон ? Няма защото ги спират веднага и минаваш в каменната ера. Повечето хора , който не си плащат парното са или богаташи , или такива с по 3-4 апартамента. Не заслужават да им се правят компромиси .
Къде си завършил и дали изобщо си учил право, илитерате ? Ти си правно неграмотен и не само правно, затова нищо чудно и наистина да си юрисконсулт в „Топлофикация София“ ЕАД. Там крадливите и простите сте събрани само престъпници от кол, въже и от пилоните.
15
Юрисконсултът на Топлофикация
|
нерегистриран
17 март 2018, 11:16
2
-3
Няма "такса" юрисконсулт , има юрисконсултско възнаграждение . Всяка страна , която загуби дело плаща разноските . Дали всички адвокатски възнаграждения , които са "внесени изцяло" според адвокатските пълномощни са действително платени и колко данъци са платили адвокатите в София общо ? Нормално е да има някаква санкция след като не си плащаш и се налага да ти водят дело . Лошото е , че депутати-популисти се вързаха на Манолова и намалиха юрисконсултските възнаграждения до смешни размери . Разходите за едно дружество да води дела срещу хиляди некоректни потребители не са малко - има цели отдели са лоши вземания , пишат се напомнителни писма , има канцеларски разходи и пр. Цената на топлинната енергия не само не е висока - тя се държи изкуствено ниска по политически причини . На практика тези , които цепят дърва и влачат кюмюр субсидират евтината топлинна енергия на софиянци .
14
схема за източване на пари
|
нерегистриран
17 март 2018, 10:47
1
-6
И таксата "юрисконсулт" на "Топлофикация София" води до трупане на печалба за непредоставена услуга на гърба на българските граждани. А проблемът възнаграждение на юрисконсултите на "Топлофикация София" пък е въшка в сравнение с други огромни престъпления на управленците на "Топлото". До коментар [#13] от "Юрисконсултът на Топлофикация ":
Хайде стига ревали от "Топлото". Това е най-доброто отопление - не цепиш дърва , не мъкнеш кюмюр ; по-евтино е и от газта , и от тока . Където е прекалено скъпо причината е в кражбите между съседите , а не в "Топлофикация". Този проблем трябва да се реши , но "правозащитниците" и крадците почват да реват - никой няма да ми влиза в жилището . Що да не влиза като крадеш ? Ако вътре разфасоваш наркотици или изнасилваш детето си пак ли никой няма да има право да влиза ???

Огромна манипулация е , че отопление на ток или на газ излиза по-евтино . Имам няколко апартамента и в този , в който се отоплявам на газ е най-скъпо. Не броя инвестицията за газифициране която преди много години беше 15 000 лева. Отопление с ток също е много скъпо , освен ако не отопляваш топлофицирано жилище , което тръбите на "Топлото" вече са подгряли.

Между другото въпросът с делата на "Топлофикация" има много лесно решение - закон , че като не си плащаш топлинната енергия могат да ти спрат и тока. Има ли някой , който да си позволява да не плаща ток и телефон ? Няма защото ги спират веднага и минаваш в каменната ера. Повечето хора , който не си плащат парното са или богаташи , или такива с по 3-4 апартамента. Не заслужават да им се правят компромиси .

Хайде стига ревали адвокати на дявола, адвокати на "Топлото". Това е най-доброто отопление - не цепиш дърва , не мъкнеш кюмюр ; по-евтино е и от газта , и от тока, но кражбите на ръководителите на "Топлото", добрите ученици на Валентин Димиров, известен като Вальо Топлото, обезсмислят неговото съществуване. Крадат се стотици милиони левове, прибирани от лицата по веригата - организирана престъпна група. В същото време огромните разходи на дружеството са основание за постоянно повишаване на цената на топлото. Естествено, за сметка на крайните потребители. Същевременно "Топлофикация" трупа и дългове.
13
Юрисконсултът на Топлофикация
|
нерегистриран
17 март 2018, 09:28
6
-3
Хайде стига ревали от "Топлото". Това е най-доброто отопление - не цепиш дърва , не мъкнеш кюмюр ; по-евтино е и от газта , и от тока . Където е прекалено скъпо причината е в кражбите между съседите , а не в "Топлофикация". Този проблем трябва да се реши , но "правозащитниците" и крадците почват да реват - никой няма да ми влиза в жилището . Що да не влиза като крадеш ? Ако вътре разфасоваш наркотици или изнасилваш детето си пак ли никой няма да има право да влиза ???

Огромна манипулация е , че отопление на ток или на газ излиза по-евтино . Имам няколко апартамента и в този , в който се отоплявам на газ е най-скъпо. Не броя инвестицията за газифициране която преди много години беше 15 000 лева. Отопление с ток също е много скъпо , освен ако не отопляваш топлофицирано жилище , което тръбите на "Топлото" вече са подгряли.

Между другото въпросът с делата на "Топлофикация" има много лесно решение - закон , че като не си плащаш топлинната енергия могат да ти спрат и тока. Има ли някой , който да си позволява да не плаща ток и телефон ? Няма защото ги спират веднага и минаваш в каменната ера. Повечето хора , който не си плащат парното са или богаташи , или такива с по 3-4 апартамента. Не заслужават да им се правят компромиси .

12
М.М
|
нерегистриран
17 март 2018, 09:14
1
0
Вижте сега тарикати и хитреци как със случая в Пловдив с доктора ни литкат след три дни мълчание, като казват че улицата не трябва да решава, защото излезли други факти.
Да други са фактите и се пита: защо в Н. Искър не слизайте от телевизорите а тук мълчахте ???
Казват че докторът 30 м. го дебнал. Да там му е проблема - трябвало е само една минута и да си защити собствеността.
Какво ще кажат разбирачите аков България 12 съдебни заседатели избрани на случаен принцип отсъдят за доктора - невинен:))) Какво ще кажете разбирачите чакам Ви. Ще се окаже, че случайно избрани от улицата:)))). Ще решат друго и това са го приели в САЩ и няма да си го променят. Само не бъркайте масовите убийства с битовите престъпления.
Проблема на България са политиците, които не желаят промени .
11
M.M.
|
нерегистриран
17 март 2018, 08:56
1
-2
Този Ангелов е един от виновните за многото дела и го направиха председател а е за разследване. Не прилага закона - прочетете чл.133(2) ЗЕ , прочетете решението на КС който обсъжда също чл 133(2)ЗЕ. Депутатите при всичките си кусури - са написали поне в тази част за топлинната енергия добри текстове. Съдиите не ги прилагат.
Проблема сме ние, че не излизаме на протест и да питаме дали умишлено не прилагат текстовете на чл 133(2) и 149(1) и дори да сте ползвали топлинна енергия виж чл.62 от ЗЗП . Поискана ще бъде само ако има протокол от ЕС и ПИСМЕН договор.
"Парното" е най- доброто отопление но ако е качествено и не надуват цените. Не е качествено, защото не е с налягането , което е необходимо, защото се сещате че тръбите се пукат и. не издържат. А дали цените им са справедливи - лакомията се вижда и доказва от други цени:)))) Отворете сайта им и вижте колко струва да Ви издадат копие на фактура: за битови клиенти - 1,85 а забележете за стопански нужди - 3,71 лева. Тарифата за държавните такси - 0,10 лв.
Не се литкайте и да обвинявате Топлофикация - съдиите не искат да прилагат закона и само разследване но кой да го направи - само Ердоган, нали е приятел на Бойко - да му поиска да сподели опит :))) Омбудсмана уж юрист и трябва да знае че проблема е съда но ни литка в грешна посока.
Ако съдът приложи описаните горе текстове и софийски районен съд ще се разтовари:)))

Сега следва и друго много интересно: при около 150 000 дела за десетина години за вещи лица (сами си сметнете) може да са присъдени над 35 000 000 лева хонорари. Да ги сметнат корифеите и ще се хванете за главите каква машина за пари.
Когато протестирате - не се трупайте пред Топлофикация, а искайте Ангелов да излезе и да каже дали признава чл.133(2) , 149(1)Т.6 от ЗЕ и чл. 62 от ЗЗП и защо той не ги прилага.
Тези от ВСС също трябва да бъдат питани за кого са тези текстове. Скандала като се осъзнаят хората ще по- голям от КТБ и ЧЕЗ, защото Ви показах откъде са проблемите.
Някой да се сеща защо не се газифицира, където има тръби на Топлофикация . Нали Фандъкова ще бори замърсяването - голяма боркиня.
Дали е мафия или некадърници - това е резултата : Юнкер и Дол :)))
10
Скъпо, крадливо, неефективно, нагло и не топли - що е то? „Топлофикация - София“
|
нерегистриран
16 март 2018, 18:31
3
0
До коментар [#9] от "тъп соросут":


Я, как лъсна червения тролски задник.
Ами не можем да купим на по-ниска цена, защото приватизираните дружества трябва да вземат от някъде пари за да спонсорират с милиони филмите на Елена Йончева. Безплатен обяд няма. От някой трябва да се вземат пари за филмите им, пък никой няма да си плати да й груда и слуша глупостите. Тъй че филмите на Елена ги плащат закрепостените към приватизираните от компанията на серГей дружества.

А преди можеха да си платят тези, които имаха. За повечето българи имаше ... режим на тока. А за парното - за справка гледайте филма "Топло". И него го имаха само някои. Но то и сега същите тези "някои" имат достатъчно пари да си платят сметките за ток и парно.
Просто преди едни имаха парно и ток, а други нямаха парно и имаха режим на тока. Сега първите имат пари да си плащат парното и тока, а вторите нямат пари да си плащат парното и тока. Които имаха - имат, които нямаха - пак нямат.
Смешник. Сюжетът на филма "Топло" дори не си разбрал. Сюжет: Хора, съкооператори от софийската кооперация „Цар Крум" решават САМИ да си осигурят парно отопление. Договарят се не с топлофикация, а с трима майстори. Майсторите пробиват дупки по стените, подовете и таваните, обръщат всичко наопаки и изчезват. Потърпевшите ги откриват в затвора.
9
|
нерегистриран
16 март 2018, 15:47
2
-4
До коментар [#5] от "Купи сега на ниска цена плюшено тролче":
Някакво платено гърбаво тролче е запретнало ръкави да чука по клавиатурата и гледам ще се поболее от мъка, че ще постне "бисерче" чак с номер 4, тъй както то си умеее.


Я, как лъсна червения тролски задник.
Ами не можем да купим на по-ниска цена, защото приватизираните дружества трябва да вземат от някъде пари за да спонсорират с милиони филмите на Елена Йончева. Безплатен обяд няма. От някой трябва да се вземат пари за филмите им, пък никой няма да си плати да й груда и слуша глупостите. Тъй че филмите на Елена ги плащат закрепостените към приватизираните от компанията на серГей дружества.

А преди можеха да си платят тези, които имаха. За повечето българи имаше ... режим на тока. А за парното - за справка гледайте филма "Топло". И него го имаха само някои. Но то и сега същите тези "някои" имат достатъчно пари да си платят сметките за ток и парно.
Просто преди едни имаха парно и ток, а други нямаха парно и имаха режим на тока. Сега първите имат пари да си плащат парното и тока, а вторите нямат пари да си плащат парното и тока. Които имаха - имат, които нямаха - пак нямат.
8
безпрецедентно ограбване, десетки години грабеж - непознат в нашата история
|
нерегистриран
16 март 2018, 14:16
3
-1
До коментар [#4] от "неук трол":


Цените бяха по-ниски, защото нямаше към цената и добавка "Станишев". То и сега себестойността е ниска, добавката "Станишев" е висока! И разбира се изключително висок е и хонорара, който Гинка трябва да плаща на Моника за реклама.
Когато управляват внуците на хора обирали мандри, няма начин да не продължат да обират народа както са го правили предците им.
Цесиите за изкупуването на депозитите в размер на около 80 млн. лв. на "Топлофикация - София" в Корпоративна търговска банка (КТБ) са отхвърлени. Това са съобщили общински съветници след проведеното закрито съвместно заседание на комисията по бюджет и финанси на Столичния общински съвет. Това означава, че дружеството ще изгуби и тези суми.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно