На редовното си заседание
Министерският съвет одобри становище по конституционното дело за наем и аренда на пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд
Правителството не подкрепя искането на ВАдС, като счита, че е неоснователно и необосновано.
Министерският съвет одобри становище по конституционното дело за наем и аренда на пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд

Правителството одобри становище по конституционно дело №11 за 2017 г. То е образувано по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на §15 от ПРЗ на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, на чл. 37и, с изключение на ал. 1, последно изречение, на ал. 2, на ал. 3, на ал. 4, последно изречение, на ал. 5 и на ал. 15, на чл. 34м и на чл. 42 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Според вносителя, оспорените разпоредби накърняват правната сигурност, предвидимостта на нормативната уредба, защитата на правото на собственост, водят до нарушаване на принципа на стопанската дейност и закрила на инвестициите, както и до неравно третиране на земеделските стопани на основа на социален признак "имуществено състояние".

Министерският съвет не подкрепя искането на ВАдС, като счита, че е неоснователно и необосновано. В становището на кабинета се излагат аргументи, според които процесните норми на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи не противоречат на конституционните начала и принципи и поради липсата на достатъчно основания за противоконституционността им оспорените разпоредби не следва да се отменят.

 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
Няма коментари към новината.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно