Единодушно
Конституционният съд допусна за разглеждане делото за отстраняване от длъжност на магистратите
Съдиите също решиха, че с приемането на бюджета за 2018 г. не е нарушен основният закон
Конституционният съд допусна за разглеждане делото за отстраняване от длъжност на магистратите

Конституционният съд единодушно допусна за разглеждане по същество конституционно дело № 2/2018 г., образувано по искане на Върховния касационен съд (ВКС) за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 230, ал. 1 - ал. 6 от Закона за съдебната власт.

Докладчик по делото е съдия Георги Ангелов.

ВКС сезира Конституционния съд с искане да се обяви за противоконституционна разширената възможност в Закона за съдебната власт за отстраняване от длъжност на съдии, прокурори и следователи. В искането върховните съдии оспориха последните промени през 2017 г. в разпоредбите на член 230 , ал. 1 – ал. 6 от ЗСВ.

И преди тази промяна магистрати, обвинени в умишлени престъпления във връзка със службата им, се отстраняваха от длъжност от съответната колегия по искане на главния прокурор. Изменението от 2017 г. предвиди възможност главният прокурор да поиска отстраняване на магистрат и ако е обвинен в престъпление от общ характер, и то без значение дали умишлено или неумишлено.

"Изключително рестриктивната редакция неоправдано е разширила приложното поле на този институт, като задължително отстраняване се е предвиждало всякога, "когато съдия, прокурор или следовател е привлечен за обвиняем за умишлено престъпление от общ характер", без налагането на мярката да е било обвързано с условията инкриминираното деяние да има връзка с работата на обвиняемия магистрат и/или служебното му положение, да създава опасност от пречки за обективното, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото", се казва в мотивите на ВКС до конституционните съдии.

Също днес, по Конституционно дело № 14/2017 г., Конституционният съд отхвърли единодушно с 11 гласа като неоснователно искането на шестдесет и шест народни представители за обявяване на разпоредбата на чл. 6, ал. 1, Раздел II, т.1.2. "Субсидии и други текущи трансфери" от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. за противоконституционна.

На 20 март (вторник) 2018 г. Конституционният съд ще проведе заседание при следния дневен ред:

1. Конституционно дело № 1/2018 г. по искане на  Петчленен състав на Върховния административен съд  за установяване на противоконституционност на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт.

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: Кети Маркова

2. Конституционно дело № 3/2018 г. по искане на Седемдесет и пет народни представители от 44-тото Народно събрание  на основание на чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България за произнасяне за съответствие на сключената от Република България Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие с Конституцията на Република България преди ратификацията й.

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: Анастас Анастасов

3. Конституционно дело № 11/2017 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбите на § 15 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, на чл. 37и, с изключение на алинея първа, последно изречение, на ал.2, на ал. 3, на ал. 4, последно изречение, на ал. 5 и на ал. 15, на чл. 37м и на чл. 42 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Делото е за обсъждане.

Докладчик: Борис Велчев

 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
Няма коментари към новината.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно