След близо 25 дни ваканция, в първия си работен ден
ВСС открива нови процедури за избор на председатели на съдилища
Ще бъде предоставена и информация за командированите през 2017 г. магистрати във ВКС
ВСС открива нови процедури за избор на председатели на съдилища

След почти 25 дни ваканция, във вторник - 16 януари, във Висшия съдебен съвет (ВСС) ще се проведе първото заседание на съдийската колегия. За този ден съдебните кадровици са запланували 17 точки в дневния си ред. Те ще обсъдят възражения на двама районни съдии от София и от Перник, срещу изготвените им комплексни оценки от атестиране, също така повишаването и преназначаването на единадесет съдии в няколко районни, административни и окръжни съдилища в страната. Предвижда се още членовете на Съвета да обсъдят и международната си дейност.

По-интересните точки в дневния ред на съдийската колегия са две. Представянето на информация относно командированите съдии във Върховния касационен съд (ВКС) през 2017 г., внесена от председателя на съда и председателстващ колегията Лозан Панов, и откриването на процедура за избор на административни ръководители, внесена от Комисията по атестиране и конкурси.

Данни от официалния регистър на ВСС за командированите съдии към 20 септември 2017 г. показват, че към тази дата във ВКС има трима командировани съдии, идващи от Апелативния съд София- град.

Първият магистрат, командирован във върховния съд, е Красимира Медарова. Тя е била командирована от АС-София на 12 октомври 2015 г. за срок от 22 месеца или до август тази година на свободна щатна длъжност, до провеждането и приключването на конкурс за съдии във ВКС и заемането на длъжността по надлежен ред.

Вторият съдия, който е командирован да правораздава за срок от 19 месеца във ВКС, е апелативният магистрат Людмила Цолова. Тя е изпратена във върховния съд на 1 февруари 2016 г. заради пенсиониране на предходния командирован на позицията съдия.

Третият магистрат, командирован във ВКС, е Невена Грозева-Недева,която е заела мястото на избраната от Пленума на ВКС за член на Комисията по атестиране и конкурси към съдийската колегия на ВСС и Цветинка Пашкунова.

Припомняме, че през ноември м. г. председателят на ВКС Лозан Панов предложи съкращаването на щатовете за съдии в съда с 4 бройки, с основен мотив – оптимизация. Предложението му бе единодушно отхвърлено от съдебните кадровици. Вместо това, през декември м.г. съдийската колегия на ВСС, обяви конкурс за заемане на седем от единадесетте свободни места за съдии във върховния съд. Преди няколко дни (на 3 януари) стартира и прием на документи за вакантните позиции. До момента в сайта на ВСС няма публикувани имена на кандидати за съдии във ВКС.

По отношение на откриването на процедура по избор на административни ръководители, в момента официално са обявени и обнародвани в Държавен вестник общо единадесет свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Съдийската колегия на ВСС с решения по два протокола - № 39/04.10.2017г. и № 44/31.10.2017г.

Съдилищата, за които официално се търси председател са Административният съд – Кърджали, Окръжен съд – Бургас, Софийски градски съд, Районен съд – Велинград, Районен съд – Девня, Районен съд – Трън, Административен съд – Кюстендил, Софийски окръжен съд, Районен съд - Велики Преслав, Районен съд – Лом, Районен съд – Първомай.

На последното си заседание на 19 декември 2017 г. съдийската колегия на ВСС откри процедура и за Районен съд – Горна Оряховица заради изтичащ мандат на настоящия титуляр. Предстои обявата бъде обнародвана в Държавен вестник и публикувана на сайта на Съвета.

В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник могат да се подават в администрацията на ВСС предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за завършено висше образование по специалността "Право"; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; концепция за работата като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

 

 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
5
taka e pravilno
|
нерегистриран
14 януари 2018, 23:52
1
0
Aaa neshto che tezi deto sa registrirali dva mandata v organite na saebnata vlast /sad,prokuratura,sledstvie / hich da ne si podavat dokumenti za nov i da se pravqt na udareni che ne razibirat materiqta/edin daje se izlaga kato kifladjia s iskaniq za T.R. na KS / ???! Da im se napomni pismeno che treti mandat veche nqma ,ni tuk ,ni tam ,ni nagore ,ni nadolu ,vechnite shefove bezdelnici i mafioti BASTA !
2
Деймос
|
нерегистриран
12 януари 2018, 19:28
7
-1
До коментар [#1] от "Съдебното (само) управление отдавна фалира ":
На ред е прекия избор от суверена от който бягат като дявол от тамян, понеже ще развали рахатлъка.

АМИН
Много си неграмотен.
1
Съдебното (само) управление отдавна фалира
|
нерегистриран
12 януари 2018, 15:45
7
-14
На ред е прекия избор от суверена от който бягат като дявол от тамян, понеже ще развали рахатлъка.

АМИН
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно