Един от вносителите на законопроекта за Централен административен съд:
Идеята за новата институция идва след консултации със съдии от ВАС
Надявам се, че до края на януари правната комисия в НС ще започне да го гледа, заяви зам.-председателят й Христиан Митев
Идеята за новата институция идва след консултации със съдии от ВАС

В четвъртък, в последния работен ден преди зимната ваканция на парламента, двама депутати от управляващото мнозинство - председателят на правната комисия Данаил Кирилов от ГЕРБ и неговият заместник Християн Митев от Обединени патриоти, изненадващо внесоха в деловодството на Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс. Той предвижда създаването на Централен административен съд, чиято основна цел е да облекчи натовареността във Върховния административен съд. По този повод "Правен свят" потърси Христиан Митев за коментар:

Господин Митев, внесохте в деловодството на Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), който предвижда създаването на Централен административен съд. Какви са мотивите за внасянето му, при това точно преди празниците?

Специално аз, а и предполагам по-голямата част от колегите от правна комисия, за първи път чухме за тази идея при представянето на доклада на Върховния административен съд (ВАС) в края на 2014 г., когато тогавашният председател на съда - Георги Колев, предложи на вниманието ни тази идея за създаване на Централен административен съд. С него от една страна ще се намали натовареността на ВАС, а друга страна ще се преодолеят част от неудачните законодателни решения, които на практика превръщат ВАС от основно касационна в първа инстанция. Основната цел на този законопроект е ВАС да върви към превръщането му в изцяло касационна инстанция, тоест в максимална степен той да правораздава не като първа, а като втора инстанция, каквато е и уредбата в Германия, Франция, Италия, Великобритания.

Идеята е Централният административен съд да гледа дела, които в момента се гледат от ВАС. Става въпрос за административни актове на ведомства на централната власт, на агенции, комисии, които в момента, по силата на специалните закони, ВАС гледа.

Целта на внасянето на законопроекта преди празниците не е била, за да има някаква извънредност, целта е чисто процесуална. От друга страна е свързана с второто четене на промените в Административнопроцесуалния кодекс, които бяха внесени от колегата Кирилов в пролетно-лятната сесия на Народното събрание и, които предстои да бъдат гледани в правна комисия. Дотолкова, доколкото голяма част от спорните въпроси там са каква да бъде подсъдността на актовете именно на тези централни ведомства, дали те да се гледат от ВАС или от Административен съд – София град, което ще изисква и съответното увеличаване на състава на Административния съд–София град, и на материалната база. Идеята е да можем в крайна сметка да решим дали ще създаваме Централен административен съд и едва тогава да влизаме в дискусия дали ще се прехвърлят делата към Административен съд – София град.

Ако бъде създаден Централен административен съд, по-голямата част от тези въпроси, свързани с подсъдността, при гледането на второ четене, ще отпаднат. Това предизвика тази т. нар. спешност, за да не стане така, че веднъж да изменим кодекса в една посока, а след това да се приеме и този закон. Макар че по-лесният вариант беше да се правят предложения между първо и второ четене на внесения вече проект за изменение в кодекса, решихме, че така е коректно спрямо колегите от правна комисия от останалите парламентарни групи, спрямо професионалната общност, съдиите, Висшият адвокатски съвет, Висшият съдебен съвет, за да имат време да се запознаят с проекта, да изразят своите становища и след Нова година да се развие един професионален дебат за това дали да бъде създаден такъв Централен административен съд.

В този смисъл планувате ли Централния административен съд да замени ВАС при решаването на дела с голям материален интерес? Освен това, той ще се произнася ли по обжалвания на обществени поръчки?

В интерес на истина, точно този вариант не сме го обсъждали, но е една възможност. Пак подчертавам – две са основните тези – от една страна е разтоварването на ВАС, а от друга  - превръщането му в касационна инстанция. Разбира се, можем да мислим и в тази посока, за която говорите. Мисля, че ще бъде логично той да действа като първоинстанционен съд и да гледа дела на Комисията за защита на конкуренцията по Закона за обществените поръчки, както и по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, тоест делата, които са с голям материален интерес.

Защо вие внесохте този законопроект, а не Министерството на правосъдието? Такава значима законодателна инициатива не трябва ли да дойде именно от това ведомство?

В този случай не сме правили консултации с Министерството на правосъдието, но тук ще обърна внимание на няколко момента. Първо, нека не забравяме, че всеки един народен представител има законодателна инициатива. Основният орган със законодателна инициатива е Народното събрание. Разбира се, Министерският съвет също има право на такава инициатива, но до този момент не съм видял нито на страницата на Министерството на правосъдието, нито съм чул на блиц контрол от министъра на правосъдието, да има някакви действия в посока на реформа на административното правораздаване.

Предполагам, че това се дължи на внесения по-рано проект за изменение на Административнопроцесуалния кодекс, по който имаше множество забележки на Министерството на правосъдието. С част от тях сме се съобразили, по други тепърва ще се водят дискусии. Второ, проблемът с натовареността на ВАС така или иначе стои и двойствено положение, в което той гледа дела като първа и дела като втора инстанция.

Консултирахте ли се с експертите и неправителствените организации, като например Асоциация на българските административни съдии, при изготвянето на проекта?

Самият проект идва след консултации и с участието на съдии от ВАС в изработването на проекта. В това отношение смятам, че и правно-технически, и професионално, проектът е издържан. Той не е плод само и единствено на народни представители, даже бих казал, че в този случай ние използваме законодателната инициатива, която ни дава Конституцията, за да може този проект, за който основни радетели са именно административните съдии, да стигне в максимално бърза степен до разглеждане в правна комисия и след това в пленарна зала.

Важно е, че след като започваме да правим такава мащабна реформа, каквато представлява вече внесения през лятото законопроект, да решим и този въпрос. Не е добра практика да решаваме нещата на парче. Още повече, че в законопроекта се предвиждат и промени в Закона за съдебната власт, така или иначе ще е необходим и сериозен финансов ресурс, за да може да бъде осигурена сграда на Централно административния съд, да бъде осигурен и кадрови ресурс. Добре е този дебат да се проведе. И пак казвам, тази идея отлежава вече близо три години и рано или късно трябваше да се постави на внимание и на обсъждане.

Казахте, че идеята ви преповтаря намеренията на бившия председател на ВАС Георги Колеви и най-вече на заместника му и настоящ представляващ Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев. Заимствахте ли текстове от неговия проект при изготвяне на вашите предложения?

Не съм запознат в такива детайли, дали има текстове едно към едно привнесени от проекта на г-н Магдалинчев, но най-вероятно има такива. Това, което на мен ми е известно е, че в разработването са участвали съдии от ВАС, най-вероятно и с участието на господин Магдалинчев, включително и други съдии от ВАС.

В какъв срок очаквате законопроектът да влезе в пленарна зала, ясно е, че това ще се случи догодина, но в какъв период смятате да го предложите на вниманието на колегите ви в Народното събрание за обсъждане?

Смятам, че е добре максимално скоро да започне обсъждането на този проект. Лично моето мнение е, че трябва да бъде приет първо този проект преди да продължим с по-големия проект за изменение в АПК, тъй като пак казвам, голяма част от конфликтните моменти в големия проект ще се решат именно с този законопроект. Затова се надявам, че поне до края на януари правна комисия вече ще го гледа и в началото на февруари ще бъде предложен и на депутатите в пленарна зала.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
1
|
нерегистриран
22 декември 2017, 14:13
44
-3
Въобще няма никакво значение на кого се приписва хрумката.
Тя е неадекватна, необоснована и не следва да бъде реализирана.
Стига толкоз нови структури! И сегашните са доста.
Ако настоящите заработят както трябва - грешка няма да има!
Стига сте харчили акерни народни пари за сгради, нови служители и оборудване.
Нека всеки почне да си гледа работата и да спре да се чуди какви нови глупости да предлага и за какво да харчи, та белким му се закачи по някой лев и по него.
2
Генчо Грух
|
нерегистриран
22 декември 2017, 15:28
38
-2
Какво пречи да се създаде Морски Административен Съд, Крайморски Административен Съд, също така Горски Административен съд, Полски Административен Съд и разбира да не забравим и Селски Административен съд
3
|
нерегистриран
22 декември 2017, 15:36
24
-3
Като ще има Централен АС, то логично е останалите да са Ъглови АС или Точкови, ако са по окръжност...
4
Може да се мисли и върху:
|
нерегистриран
22 декември 2017, 15:39
26
-2
Диаметрални, Радиални, Кръстни, Прилежащи, Диагонални, Успоредни, Препендикулярни и т.н.административни съдилища.
То само с един и само централен няма да удурдисаме сметките никак.
5
|
нерегистриран
22 декември 2017, 15:44
13
-24
Лайте си вие, на ЦАС ще има и в него няма да има място за соросоидни съдии-мъдии.
6
необяснимо богат
|
нерегистриран
22 декември 2017, 16:27
22
-1
Христиан Митев е от хората, които основаха НФСБ преди близо шест години. В момента е председател на един от партийните органи – Националната контролна комисия, която общо казано се занимава с недисциплинираните членове на формацията. Господин Митев, внесохте в деловодството на Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (АПК),....? Стига глупости. Господин Митев в Народното събрание не внася, той само изнася и в къщи торби с пари занася.
7
**********************
|
нерегистриран
22 декември 2017, 16:33
11
-5
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
8
Захарий Стоянов
|
нерегистриран
22 декември 2017, 16:41
39
-2
Историята е доказала, че у нас има почва за всякаква простотия, само за нещо свястно няма. Простотията, глупостта и са като плевели, дето никнат във всяка почва.
Нали знаете, за репликите по вестниците едно време...Димитър Благоев като написал "Що е социализъм и има ли почва у нас", Джендо Стоянов Джедев му отговорил : "Има, Димитре! То у нас за всякаква простотия има почва, само за нещо свястно няма." Та у нас за всякаква простотия има почва, дори и за простотията Централен административен съд.
9
до 5
|
нерегистриран
22 декември 2017, 17:43
29
-5
Прав си, само георгиколевчета ще се назначат, то за това се прави и този нелеп съд.
10
Реформа
|
нерегистриран
23 декември 2017, 11:45
19
-4
Всяка идея , която мобилизира ресурсите на съдебната система /съдии , сгради , заплати/ там където са необходими /където са делата/ заслужава подробно обсъждане . Факт е , че ВАС и АССГ са прекомерно натоварени , а ВАС е сведен до подобие на районен съд , със съответното ниво на работа . Както и при предходната статия питам - къде ще е сградата на новия съд , за колко време ще се създаде и кога ще се закрият ненужни административни съдилища в царевичния и картофения пояс...

В последно време управляващите копнеят да създават нови и нови съдилища....но какво правим със "старите" в София , които са в дълбока криза . Добре , търси се начин да се помогне на ВАС и евентуално на АССГ , но какво ще се случва със СРС и СГС . Защо някой гениален и загрижен депутат не предложи да се създаде топлофикационен съд , или застрахователен съд , или банков съд , или Електрификационен съд....или може би в СРС и СГС няма повече такива дела , отколкото са делата за обществени поръчки ? Много повече са , но за гражданското правораздаване няма кой да се застъпи ....А и шефовете на СРС и СГС са едни шушумиги , които не могат да си поставят проблемите както трябва .
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно