Окончателно:
Народното събрание ще избира председателя на новата антикорупционна комисия
Спецорганът ще е от петима членове и с мандат от 6 години
Народното събрание ще избира председателя на новата антикорупционна комисия

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество беше създадена в четвъртък от народните представители, след като бяха приети на второ четене текстове от антикорупционния закон. 81 депутати гласуваха "за" новия орган, 38 бяха "против" и 14 се въздържаха. Комисията ще се състои от председател, зам.-председател и трима членове. Председателят ще се избира от Народното събрание по предложение на депутатите. Зам.-председателят и членовете също ще се избират от НС, по предложение на председателя.

Мандатът на новия орган е 6 години. Дейността на комисията ще се подпомага от администрация, която включва и териториалните й звена, които са със статут на дирекции.

Процедурата за предсрочно освобождаване на председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество може да започне по искане на 1/5 от народните представители.

Решено бе още основното месечно възнаграждение на председателя на комисията да е в размер 90 на сто от основната месечна заплата на председателя на парламента.

Заместник-председателят ще получава 90 на сто от възнаграждението на председателя на комисията. Останалите членове ще се разписват срещу основно месечно възнаграждение, което е 80% от заплатата на председателя на комисията.

Предложенията за ръководител на антикорупционния орган се внасят в Народното събрание не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата на комисията и се публикуват на интернет страницата на парламента.

Със законопроекта се уреждат мерките за противодействие на корупцията, условията и редът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, и статутът и функциите на новия антикорупционен орган.

Според приети текстове "корупция е налице, когато в резултат на заеманата висша публична длъжност лицето злоупотребява с власт, нарушава или не изпълнява служебни задължения с цел пряко или косвено извличане на неследваща се материална или нематериална облага за себе си или за други лица".

Противодействието на корупцията ще се осъществява чрез деклариране на имуществото и интересите на лицата на висша публична длъжност, и свързаните с тях лица; публичен достъп до декларациите, проверка на имущественото състояние и пр.

След окончателното приемане на закона, най-вероятно президентът Румен Радев ще наложи вето, тъй като още в средата на годината настояваше той да назначава председателя на бъдещата комисия.
 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
3
Феноменът „корупция“
|
нерегистриран
15 декември 2017, 10:33
3
0
В действащото на Република България законодателство понятието корупция се среща в 51 нормативни акта от различен порядък, но липсва негова легална дефиниция. Искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава. Не се прави разграничение между административна и политическа корупция, между дребна и едра.
2
Дефиниция за корупция
|
нерегистриран
15 декември 2017, 10:31
4
0
Всяко преразпределение на публичен ресурс, в което не участва ГЕРБ.
1
Окончателно
|
нерегистриран
14 декември 2017, 18:20
8
0
е сигурно, че ни управляват Топидиоти!

По времето на вуйчо Ваньо със сигурност такъв беше министърът на правосъдието.

ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно