Правосъдие за всеки I
Петчленен състав на ВАС оневини напълно съдия Ивайло Родопски
Бившите министри Христо Иванов и Екатерина Захариева не е трябвало да искат дисциплинарни наказания за магистрата, защото той не е извършвал нарушения
Петчленен състав на ВАС оневини напълно съдия Ивайло Родопски

Съдия Ивайло Родопски спечели съдебната битка, стартирала по инициатива на бившите министри на правосъдието Христо Иванов и Екатерина Захариева, снимка: архив

Петчленен съдебен състав на Върховния административен съд (ВАС) напълно оневини съдия Ивайло Родопски, които през 2015 и 2016 г. бе обект на последователни искания от двама бивши министри на правосъдието – Христо Иванов и Екатерина Захариева, за налагане на дисциплинарни наказания. С решение от 9 ноември 2017 г. съдиите Милка Панчева (председател), Николай Гунчев, Росен Василев, Сибила Симеонова и Любомир Гайдов отменят акта на тричленен състав на ВАС от 2 август 2016 г., с който на Родопски бе потвърдено наложеното на 24 март 2016 г. от Висшия съдебен съвет (ВСС) дисциплинарно наказание – "намаляване на основното трудово възнаграждение с 10% за срок от 1 година". ВАС е осъдил ВСС да заплати на съдия Родопски направените разноски по делото в размер на 1015 лв. 

Как започна дисциплинарното производство

Командированият от Районния съд в Костинброд в Търговското отделение на Софийския градски съд (СГС) съдия Ивайло Родопски бе вторият магистрат (първият е Румяна Ченалова – бел.ред.), за който в началото на 2015 г. тогавашният министър на правосъдието Христо Иванов иска от ВСС образуването на дисциплинарно производство. Иванов дълго време подчертаваше факта, че от дълго време е бил първият министър, който иска дисциплинарки срещу съдии. До искането на образуване на дисциплинарно дело се стига, след като проверка на Инспектората към министъра на правосъдието на дейността на синдика Панайот Велков установява нарушения и от назначилия го търговски съдия от СГС. В предложението до ВСС Иванов сочеше, че Родопски е нарушил две разпоредби от Закона за съдебната власт (ЗСВ). Според тогавашното ръководство на МП, съдията е накърнил престижа на съдебната власт във връзка с работата си по делото за фалита на ТВ7. Активността на правосъдния министър бе съпроводена от серия от идентични откъм съдържание материали, включително с подробности от Доклада на Инспектората към министъра, публикувани в група медии и предпоставящи вината на съдия Ивайло Родопски.

На първа инстанция ВАС потвърди наказанието, наложено от ВСС

Година и месец по-късно, през март 2016 г., ВСС прие, че Родопски е извършил нарушения и му наложи дисциплинарно наказание - 10% намаление на основното месечно възнаграждение за период от една година. Решението на ВСС бе обжалвано от следващия правосъден министър Екатерина Захариева, която настоя за налагане на по-тежко наказание – отстраняване от длъжност. Такова, всъщност, е било предложението на дисциплинарния състав, но предишният ВСС не го прие.

Преди повече от година, на първа съдебна инстанция, Родопски губи делото, но тричленният съдебен състав на ВАС - (Александър Еленков (председател), Атанаска Дишева (член на новия ВСС) и Тодор Тодоров, оставят в сила наказанието, определено от ВСС. Решението е обжалвано както от Родопски, така и от Министерството на правосъдието, за да се стигне до пълното оневиняване на съдията преди два дни.

Какво е окончателното решение на ВАС

Петчленният съдебен състав мотивира произнасянето си в полза на Родопски, като защитава правото за вътрешно убеждение на магистрата при взимането на едно решение. "Вътрешното убеждение на магистрата не може да бъде обвързано с липсата или наличие на предубеденост към страните в процеса. Ако се приеме този извод, би се стигнало до парадокса при всеки отменен съдебен акт от по-горна инстанция, постановилият го съдия да носи дисциплинарна отговорност, поради нарушаване на принципа на безпристрастност", посочват върховните съдии. Според съдебния състав, Родопски не е извършил нарушение по чл. 307, ал. 4, т. 3 и т. 5 от ЗСВ. "В случая е проведен инстанционен контрол, контролиращ правилността на постановеното определение от съдия Родопски и е прието, че не е имало основание за налагане на предварителната обезпечителна мярка. Не е налице и увреждане на длъжника, тъй като дружеството е упражнило предоставената му от закона възможност да оспори определението, с което е назначен временният синдик", посочват магистратите.

Не е прието твърдението на МП, а в последствие прието и от ВСС, че съдия Ивайло Родопски е накърнил престижа на съдебната власт. "Действително, законодателят въвежда по-високи, изключително строги изисквания към поведението на магистрата и неговия морал, като същевременно изисква въздържане от действия, респективно бездействия, които накърняват престижа на съдебната власт. По делото не са установени такива факти", мотивират се върховните съдии.

Съдът оневинява Родопски и на базата на две взаимно противоречащи си решения на Софийския апелативен съд по негови първоинстанционни актове, свързани със споровете около фалита на телевизията. "В случая не е налице пристрастност от страна на съдията по отношение на някоя от страните в процеса, а е изградена еднаква практика при едни и същи доказателства, по които съдията е последователен. Отмяната само на едно от определенията на Родопски (САС е отменил едно и оставя в сила друго от определенията на Ивайло Родопски - бел.ред.) по чл. 629а от ТЗ сочи и на различно тълкуване на закона от различните състави на апелативния съд. Изложеното сочи, че наложените от съдията обезпечителни мерки са законосъобразни, според някои състави от апелативната инстанция, а други са приети за незаконосъобразни – според друг съдебен състав, поради което са отменени и не пораждат правни последици, които да водят до увреждане на страната по делото. Ето защо, в случая, преценката на съдията по процесното търговско дело няма данни да е увредило престижа на съдебната власт."

Петчленният състав на ВАС е отхвърлил и касационната жалба на министъра на правосъдието по решението на тричленния съдебен състав за Родопски, с което вместо най-тежкото наказание, бе потвърдено намаляването на заплатата му с 10% за една година. Нещо повече, ВАС отменя и по-лекото наказание. "Съгласно чл. 307, ал. 1 от ЗСВ, на магистратите се налага дисциплинарно наказание само за извършено дисциплинарно нарушение. В случая при отсъствието на нарушение, не следва да се коментира видът на наказанието, което се следва на дисциплинарно привлечения магистрат", постановяват съдиите от ВАС.

Така, повече от 2 години и половина след като става обект на внимание от двама бивши министри на правосъдието, които твърдяха, че Родопски няма място в съдебната система, магистратът успява да докаже, че правосъдието е за всеки, след като по съдебен път изчиства репутацията си на съдия от Районен съд-Костинброд, където междувременно е върнат след откомандироването му от предишното временно ръководство на СГС.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
25
До 23 от 19
|
нерегистриран
13 ноември 2017, 23:00
0
0
Много са ти кривите хора тук,защо така..Капушчица,-)
24
франкофон
|
нерегистриран
13 ноември 2017, 18:12
2
0
До 23

ВИЙОН,а не Гийом
23
|
нерегистриран
13 ноември 2017, 12:42
5
-2
МЗ загрижено предупреждава хейтърите с номера 19, 18, 13, 12 и 3, че високото съдържание на злоба, завист и злъч в човешкия организъм може да причини интоксикация, застрашаваща здравето им и водеща до самоизяждане. Панацея за това тревожно състояние може да се открие и предпише още от далечната 1461 година в "Балада срещу завистливите езици" на френския поет Франсоа Гийом: "...в нощното гърне на дърт знахар - да пържим завистливите езици..."
22
Юрист
|
нерегистриран
12 ноември 2017, 23:07
15
-5
Ето до такива циркове се стига когато слагат за министри клоуни и танцьорки..
21
До 20
|
нерегистриран
12 ноември 2017, 18:39
5
-13
Замислил ли си се какво става от теб, извън гнилата ти службичка? Ако нещо се случи и с наскубаните ти под масата парици,-)
20
Nd md
|
нерегистриран
12 ноември 2017, 17:47
20
-3
Е, ако лумпените си пиеха хапчетата вместо да пишат изречения с удивителни, може би щяхме да сме по-добре .

Направете си партия , явете се на избори , пребройте се и тогава заповядайте да ни управлявате. Стига ревали по форумите за корупция и гнили ябълки , никой не ви е виновен , че сте неудачници и за нищо не ставате .
19
|
нерегистриран
12 ноември 2017, 17:21
7
-18
В БГ гнили ябълки на корем! Най-корумпираното племе е съда! Държавата ни е на това дередже, само заради него.А пък вас е върха на садоледа,80% капушки;-)
18
Положението е отвратително!
|
нерегистриран
12 ноември 2017, 14:02
19
-11
Това решение е срам не за министъра, а за съда.В Костинброд Родопски е въртял имотни измами с адвокатите на Маргините.Един районен съдия, дори и да е председател на съда не е достатъчен, за успеят тези имотни измами. Вероятно е бил част от по- голяма схема. Тя го е спасила от уволнение и наказателна отговорност тогава, тя го пази и сега.Факт е, че след като е освободен от длъжност председател на съда/в Костинброд/ е командирован в СГС.По времето, когато е станал докладчик в СГС са извършвани доста нарушения на принципа за случаен подбор при разпределението на делата.Положението е отвратително!
17
до 13
|
нерегистриран
12 ноември 2017, 00:43
14
-11
Защо ли ми се струва,че може и ти да си една от тези злобни комплексари,които бяха в основата на много доноси срещу командировани по времето на Янева магистрати,включая и тези,които са мотивирали посочените министри да ви свършат мръсната работа!Вярно,че в Костинбродския районен съд едва ли има търговски дела като в СГС и всеки окръжен съд в страната,но и в СРС,като всеки друг РС такива търговски дела няма!Ама ти си толкова злобно чудовище,че нямаш реална представа за случващото се по света и у нас!Или от злоба направо си за психиатър!
16
|
нерегистриран
11 ноември 2017, 22:45
8
-18
Ivanov i Zaharieva sa za zatvora!!!
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно