НИП търси временни преподаватели за догодина

Националния институт на правосъдието (НИП) започва подбор на временни преподаватели в 17  обучения на магистрати и съдебни служители за догодина, съобщиха от пресслужбата на институцията.

Съгласно Вътрешните правила предложения за кандидати за временни преподаватели могат да правят административните ръководители на органите на съдебната власт, съсловните организации на магистрати и съдебни служители, министърът на правосъдието, юридическите факултети, Висшият адвокатски съвет и лично заинтересовани лица.

"НИП проучва възможностите за разширяване състава на временните преподаватели за следните присъствени обучения на магистрати и съдебни служители, които предвиждаме да се проведат през 2018 г:

1.Трудови спорове. Защита срещу незаконно уволнение и дисциплинарно наказание. Практика на Съда на ЕС;

2.Частно правоприлагане на конкурентното право в Европейския съюз - Директива 2014/104/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 година относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията (срок за въвеждане 27.12.2016 г.);

3.Документни престъпления – критерии за разграничение и съставомерност на деянията; употреба на сканирани документи, представянето им като приложение на електронни документи и др. Съставомерност на употребата на копия на документи и на заверени копия на документи. Употреба на неистински частни документи. Методика на разследване;

4.Материални и процесуални проблеми при разследване на престъпления по чл. 235 от НК и чл. 236 от НК (Престъпления против горското стопанство);

5.Престъпления против интелектуалната собственост по чл. 172 а, б и чл. 173 от НК. Веществени доказателства и начин на изземване. Способи за доказване;

6.Проблеми на наказателно- съдебния надзор - съществени нарушения на процесуалните правила в наказателното производство, изменение на обвинението в съдебна фаза, касационен протест - изисквания за форма и съдържание;

7.Същност и характеристики на престъпленията, свързани с незаконно пребиваване или преминаване на чужденци в страната и през граница (чл. 279 -281 НК). Специфични проблеми на прилагането. Практически проблеми при разследване на тези престъпления;

8.Пътнотранспортни произшествия. Експертиза на алкохол и упойващи вещества от водачите на МПС, съгласно Наредба № 1/19.07.20117г., в сила от 29.09.2017г.;

9.Етични предизвикателства в работата на магистрата;

10.Актуална практика на Европейския съд по правата на човека;

11.Обучение за системни администратори. Е-правосъдие. Информационна сигурност;

12.Организационни аспекти на Е-правосъдие;

13.Достъп до обществена информация;

14.Защита на личните данни в съдебната система;

15.Етично поведение на съдебния служител;

16.Управление на човешките ресурси;

17.Административноправно обслужване на граждани със специфични потребности.

В случай, че имате предложения за потенциални преподаватели по горепосочените теми, моля да получим вашите предложения в срок до 22 ноември (сряда) 2017 година. Предложенията следва да са придружени от кратка биографична справка, съдържаща информация относно обстоятелствата по чл. 52 от Правилника за организацията и дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация , тематичната област и/или конкретните теми на компетентност", гласи съобщението на НИП.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
Няма коментари към новината.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно