Главният прокурор поиска от ВКС тълкувателно решение за връщането на делата
Сотир Цацаров сочи, че съдии поставят допълнителни критерии към съдържанието на обвинителния акт, които надхвърлят стандарта в НПК
Главният прокурор поиска от ВКС тълкувателно решение за връщането на делата
Чл. 246. (1) Прокурорът съставя обвинителен акт, когато е убеден, че са събрани необходимите доказателства за разкриване на обективната истина и за повдигане на обвинение пред съда, няма основание за прекратяване или спиране на наказателното производство и не е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което е отстранимо.
(2) В обстоятелствената част на обвинителния акт се посочват: престъплението, извършено от обвиняемия; времето, мястото и начинът на извършването му; пострадалото лице и размерът на вредите; пълни данни за личността на обвиняемия, налице ли са условията за прилагане на чл. 53 от Наказателния кодекс; обстоятелствата, които отегчават или смекчават отговорността на обвиняемия; доказателствените материали, от които се установяват посочените обстоятелства.
(3) В заключителната част на обвинителния акт се посочват: данни за самоличността на обвиняемия; правната квалификация на деянието; има ли основание за прилагане на чл. 53 от Наказателния кодекс; има ли основание за трансфер на наказателното производство; датата и мястото на съставянето на обвинителния акт и името и длъжността на съставителя.
(4) Към обвинителния акт се прилагат: списък на лицата, които трябва да бъдат призовани за съдебното заседание; справка за взетата мярка за неотклонение, в която се посочва датата на задържането на обвиняемия, ако мярката е задържане под стража или домашен арест; справка за документите и веществените материали; справка за направените разноски; справка за взетите мерки за обезпечение; както и справка за настаняването на децата в случаите на чл. 63, ал. 8.

Главният прокурор Сотир Цацаров поиска от Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) да излезе с тълкувателно решение, с което да сложи край на противоречивата съдебна практика за това кога делото се връща на прокуратурата.

Той е формулирал три въпроса до върховните съдии.

Представлява ли непълнотата и противоречието в събраните в досъдебното производство доказателства и доказателствени средства необоснованост на обвинителния акт и съставлява ли съществено нарушение на специалните правила по чл. 246 НПК, което е основание за връщане на досъдебното производство?

Представлява ли необоснованост на обвинителния акт несъответната, според съда, правна оценка на фактите по обвинението и основание ли е за връщане на делото в досъдебното производство?

Дължи ли се и при какъв стандарт, с оглед уредбата в чл. 246 НПК, анализ на посочения в обвинителния акт доказателствен материал и мотиви, с които да се обоснове правната квалификация на повдигнатото обвинение? Отсъствието им представлява ли отстранимо съществено процесуално нарушение, което е основание за връщане на делото?

В искането си до ВКС главният прокурор подчертава, че приетото преди близо 15 години от Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС Тълкувателно решение №2/2002 г., макар и прието при действието на стария Наказателно-процесуален кодекс, не е загубило актуалност. Именно в това тълкувателно решение ВКС изведе задължителните реквизити на обвинителния акт, чието отсъствие води до ограничаване на правата на страните и съществено нарушава процесуалните правила. Тогава ВКС посочи, че такива са "фактите, които обуславят съставомерността на деянието и участието на обвиняемия в осъществяването му. Към тях се отнасят и времето и мястото на извършване на престъплението и пълните данни за личността на обвиняемия".

"Отграничени са хипотезите, при които други непълноти в съдържанието на обвинителния акт поначало не са основание за връщане на делото в предходната процесуална фаза и могат да се установяват и в хода на съдебното следствие – "начина на извършване на деянието, пострадалото лице и размера на вредите", "условията за прилагане на чл. 53НК или някои обстоятелства, които отегчават или смегчават отговорността на обвиняемия", "причините и условията за извършване на престъплението", припомня Цацаров в искането си до ВКС становището, застъпено в тълкувателното решение през 2002 г. И посочва, че тогава върховните съдии са постановили, че "когато не съставляват признаци на престъплението, фактите от тази категория могат да се установяват в хода на съдебното следствие, да се оценяват от страните и съобразяват от съда".

Въпреки това, според главния прокурор, не са преодолени затрудненията при приложението на закона, когато се приема, че обвинителният акт не отговаря на изискванията на чл. 246 НПК. "Нееднакво и нееднозначно от съдилищата се определят процесуалните нарушения, водещи до неяснота в обвинителната теза, която затруднява привлеченото към наказателна отговорност лице да разбере естеството на повдигнатото обвинение и обуславящите необоснованост на обвинителния акт, която се свързва с правните изводи, следващи фактическото обвинение, обективността и пълнотата на решението", твърди Сотир Цацаров.

В искането си той сочи, че някои съдебни състави например връщат делото на прокуратурата, когато установят несъответствие между правната квалификация и изложените фактически обстоятелства в обвинителния акт, поради противоречие между обстоятелствената и заключителната му част.   

"Подобен подход, който не държи сметка за суверенното право на прокурора, при осъществяването на основната му конституционно регламентирана функция, да формулира обвинение в изложение на факти и аргументи с обем и по начин какъвто намери за добре, се използва и при констатиране на грешки и неточности в конкретизацията на съставомерните вредни последици, средствата за извършване на престъпление, описанието на действията на привлечените към наказателна отговорност съучастници, индивидуализирането на времето на извършване на деянието, както и при посочване на доказателствените източници, с които се обосновава обвинителната теза", заявява Цацаров.

Според него, вместо всяко процесуално нарушение да се оценява според влиянието, което оказва върху правата на участниците в производството, съдии поставят допълнителни критерии към съдържанието на обвинителния акт, които надхвърлят стандарта на чл. 246 НПК. И дава следните примери за такива допълнителни критерии, които според него не са предвидени в закона – "анализ на събраните в хода на досъдебното производство доказателства" и съответните им "правни изводи за наличие на обективните и субективни елементи на отделните престъпления и тяхната правна квалификация".

Според главния прокурор това налага ВКС да приеме ново тълкувателно решение. 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
18
Адвокат
|
нерегистриран
17 август 2017, 00:10
2
-3
Тоя ще побърка сьда с вьпросителните си!Абе няма ли кой да му обясни,че сьда е решаващия орган.Като трябва да се върне ще вьрне.
17
сериозен ли си!?!?!
|
нерегистриран
01 август 2017, 15:24
6
-1
До коментар [#2] от "нерегистриран":
Освен да пише питания главният прокурор незнам какво друго върши.
Като гледам питането и това не може да прави...
Заслужава да бъде върнато, заради противоречие между мотивната му част и зададените въпроси - една част от тях нямат връзка с изложението :D :D :D
16
|
нерегистриран
31 юли 2017, 22:28
5
-1
Основен принцип: КОНТИНЕНТАЛНОТО ПРАВО НЕ Е ПРАВО !!!
15
Хаха
|
нерегистриран
31 юли 2017, 21:31
3
-2
Примерът с Бисеров не е коректен. Делото беше върнато на прокуратурата. Защо не го решиха от първия път?
14
|
нерегистриран
31 юли 2017, 21:13
5
-3
По същество делото Бисеров ?Или прокуратурата го изпра . Толкова много примери има
13
Прокурор
|
нерегистриран
31 юли 2017, 21:00
16
-4
Жалко за съдиите,които връщат неоснователно дела вместо да ги решават по същество. И ,не е тавтология,а реторичен похват-повторение.
12
|
нерегистриран
31 юли 2017, 20:43
2
-8
Жалко ако СУ възпитаник има тафтология в речта.
11
До#10
|
нерегистриран
31 юли 2017, 20:34
12
-2
Не СУ"Климент охридски",след 1989г.и с успех над 5. В целия ЕС няма процес като нашия. И не го казвам като похвала.
10
До9
|
нерегистриран
31 юли 2017, 20:27
6
-8
Симеоново а?
9
Прокурор
|
нерегистриран
31 юли 2017, 20:25
17
-4
Браво г-н главен прокурор. Ноторно известно е ,че колкото е по-сложна една процедура ,толкова по-висок е корупционния риск. Облекчаването на процеса ще доведе до справедливост. Следващата стъпка е стандартизация на ОА и присъди. Това е предвидимост в правосъдието.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно