Нови правила за достъп до делата в СГС разбуниха духовете в адвокатурата
Председателката на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова иска спешна среща с шефа на съда Калоян Топалов
Нови правила за достъп до делата в СГС разбуниха духовете в адвокатурата

Заповед на председателя на Софийския градски съд Калоян Топалов, с която се преуреждат правилата за достъп на адвокатите до делата там, разбуни духовете в адвокатурата. Заради новия регламент, председателката на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова спешно иска да се срещне с Топалов.

Тя е изпратила писмо на председателя на СГС, в което заявява, че издадената от Топалов на 13 юни заповед противоречи на Закона за адвокатурата и на Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища.

"Във връзка с издадена от Вас Заповед № РД-01-2239/13.06.2017 г. относно Правила за административно обслужване на граждани и юридически лица, настоявам за среща в спешен порядък, в която да обсъдим възникнали, по повод цитираната заповед, проблеми", пише Ралица Негенцова.

Проблемните текстове в новите правила, според адвокатите, са два - т. 11 и т. 12.8. В първия се урежда, че право на достъп до делата в СГС имат "адвокатите, за които е учредена представителна власт по отношение на страна по дело или общо пълномощно за представителство пред съд, или въз основа на акт на съда за назначаване на адвоката за особен представител/служебен защитник". Достъп до делото на адвокатите се предоставя след удостоверяване на самоличността им, качеството им и представителната им власт със съответните документи, е разпоредил Калоян Топалов. С втория спорен, според адвокатите, текст от заповедта се забранява заснемането и фотографирането на съдържащите се в делата документи.

Ралица Негенцова сочи в писмото си, че тези два пункта от заповедта на председателя на градския съд противоречат на чл. 31, ал. 1 от Закона за адвокатурата, към който препраща и Правилникът за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища.

Според ЗА адвокатът има свободен достъп и може да прави справки по дела, да получава копия от книжа и сведения с предимство в съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната и навсякъде, където е необходимо, само въз основа на качеството си на адвокат, което удостоверява чрез представяне на карта, издадена от ВАдС.

По въпроса с достъпа на адвокатите до делата вече се е произнасял и съдът. През 2009 г. по повод на обжалване на текстове от стария правилник за администрацията в съдилищата, Върховният административен съд приема, че "предвиденият в чл.31 от ЗА свободен достъп на адвоката до дела трябва да бъде разбиран в смисъла, че пълен достъп по дело има адвокатът, който е представител на съответната страна".

"Аргументи в подкрепа на разбирането, че адвокатът няма свободен достъп до всяко дело, щом не разполага с представителна власт за това, могат да се извлекат също от нормите на чл.136 от ГПК, чл.263 във вр. с чл.123, ал.2, т.2 от НПК… От друга страна е очевидно, че пълният достъп на адвоката до всяко дело, включително до такова по което страната не го е упълномощила, би могъл да доведе до получаването на информация, която е относима към чужди права и е от значение за доброто име на други лица", приема тогава ВАС в решението си.

И заключава: "Употребеният в чл.31 от ЗА израз "адвокатът може да прави справки по дела" в смислово отношение се отнася до информираността на адвоката от служителя в дадената служба съобразно с действащата система. Пълният достъп на адвоката обаче е възможен само по дело на негов доверител или подзащитен".

"Правен свят" очаква становището на градския съд. 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
87
|
нерегистриран
13 февруари 2018, 14:34
0
0
IZKAM MNOGO ZAPITVANIQ OT TUKIVA IZMAMENI KATO NAS za imotni izmami
86
Адвокат
|
нерегистриран
23 юни 2017, 07:02
2
-2
До коментар [#84] от "гост":
Е тогава пак не разбрах, за какво ти е достъп до всички дела????

Драги ми, достъпът до всички дела ми е предоставен нормативно -ЗА.
А ми е необходим, преди да се заема с делото Ви, да преценя възможностите. Защото първото нещо което ще ме попитате е "Какви са ми шансовете"?
При настоящата абсолютно непрогнозируема съдебна система, аз лично държа да имам възможността за преценка, дали да се заема с конкретен случай или не!
Отделно интерпретациите на страните обичайно са "разказ по картинка".
85
Съдебен наблюдател
|
нерегистриран
20 юни 2017, 13:38
2
-1
1.) Трябва да има единен принцип за достъп до конкретните дела: страните по делото лично или чрез техни нотариално или адвокатски упълномощени представители, без значение дали са физически лица или адвокати, като пълномощното може и да е общо (или генерално), а не отделно пълномощно за всяко конкретно дело!
2.) Защо страните по делото трябва да бъдат противозаконно ограничавани във възможността им да се запознаят с документите по делото, чрез съмнителна относно законността забрана да не си правят незаверени копия (независимо от техническия метод за направа на копие - фотоапарат, ксерокс, препис на ръка, ....)?! Тука Топалов вече непозволено се изхвърля като натъкмен съдебен началник и се изявява за нормотворец вместо да е нормоприлагащ! Да е чувал нещо за електронно правораздаване, за електронно копие (чрез цифров фотоапарат или скенер), за електронна папка на дело, ... ? Защо трябва с капризите си да ме ограничава като страна по делото да си поддържам на личния ми компютър електронно незаверено копие на документите по делото, заснети в присъствието на деловодителката с мой личен фотоапарат без каквито и да са разходи или излишни процедури за съдебната система?! Не задръства ли още повече и без това прекалено задръстената процесуална деловодна система в СГС - за всяко незаверено копие да се изисква по каприза му молба с разрешение от съдията за копие от незаверен документ по делото?! Как да бъдат спазени процесуалните срокове за реагиране за грешки в протоколите от съдебните заседания, ако за достъп до тях трябва да се подава молба до съдията, който след доклад да я парафира с разрешение, ......?
Топалов, не окепезявай правилната си позиция по т.1. чрез комплексаркото си нормотворчество по т.2!!!
84
гост
|
нерегистриран
20 юни 2017, 10:39
3
0
До коментар [#53] от "адвокат":
Моля някой да ми обясни защо ми е да чета и да разглеждам дело,по което не представлявам страна? Не ми казвайте само,че по този начин се обогатявам със съдебна практика.Решенията на съдилищата се обявяват в интернет сайтовете на съда и в ЦУБИПСА също.Отделно от това вече е меродавна само практиката на ВКС по чл.290 ГПК.Тогава какви мотиви трябва да имам за да чета чуждо дело? Никога не съм го правил в моята практика и едва ли бих го направил.
Е тогава пак не разбрах, за какво ти е достъп до всички дела????
83
|
нерегистриран
20 юни 2017, 10:19
4
0
До коментар [#82] от "нерегистриран":
Туй предполагам е научено след консултация с чистачките на ВКС, дето са единствените, които си говорят с Лозан. Кодексът си е закон като другите, приема се по един и същи ред и от един и същи орган. Просто урежда цялостно материята в даден отрасъл или подотрасъл и това е единствената разлика от другите закони. Чистачките явно са правили сметка по дебелината на книжката - щом е по-дебела, значи е по-важна.
Като ти чета глупостите,и ме е срам, срам...да кажа какво съм завършил.Да не си фризьор като първо "вищо" преди ПУЦ-а? Вземи прочети ЗНА ,изясни си детайлно понятието"нормативен акт",йерархията помежду им и кой пред кой има предимство при противоречие,пък после се изказвай "иронично".И за чистачка във ВКС не ставаш...
82
|
нерегистриран
20 юни 2017, 09:56
4
-4
До коментар [#10] от "пешо":
Проблемът е, че достъп до делата, съгласно ГПК, АПК и НПК, имат само страните и техните процесуални представители (адвокати), а кодексът е нормативен акт от по-висш порядък от закона (напр. чл.257 от НПК). Затова предимство ще имат нормите на кодекса, а не тези на ЗАдв.
Туй предполагам е научено след консултация с чистачките на ВКС, дето са единствените, които си говорят с Лозан. Кодексът си е закон като другите, приема се по един и същи ред и от един и същи орган. Просто урежда цялостно материята в даден отрасъл или подотрасъл и това е единствената разлика от другите закони. Чистачките явно са правили сметка по дебелината на книжката - щом е по-дебела, значи е по-важна.
81
|
нерегистриран
20 юни 2017, 09:36
5
-3
До коментар [#80] от "До 78":
Абе вие за копия не сте ли чували, който иска да му поемете защитата на въззивна инстанция да ви предостави копие за запознаване

Нещо не разбрах. Клиентът ще ми предостави копие от делото, след като лично отиде на място в съда и иска копие от цялото дело? И си плати съответната такса за това, предполагам.
Това е свързано с две групи неудобства:
1. Финансови - копие от цяло дело си е доста скъпо.
2. Времеви - двуседмичният срок за обжалване си тече...
Да не забравяме, че сроковете за съда винаги са инструктивни, но за страните са преклузивни. Няма пречка съдът да си постанови решението и след 1 година, но за адвоката всеки ден е важен.

Това ли е целта сега - да се спечели някой и друг лев на гърба на страните? Браво.

Сега се зачетох в Правилника за администрацията на съдилищата.
Чл. 73, ал. 2: Страните по делата и техните представители и адвокатите осъществяват правото си на достъп до информацията в производствата по реда на процесуалните закони.
Чл. 73, ал. 3: Адвокатите осъществяват правото си на достъп до информация по делата съгласно чл. 31 от Закона за адвокатурата.
Видно от логическото тълкуване на тези разпоредби, делата се дават на страните, техните представители (вкл. и упълномощените адвокати), както и адвокатите (които не са упълномощени по съответния ред).
А какво пише в заповедта на Топалков? Страните, техните ЗАКОННИ представители и адвокатите. Ясно. Дописваме си закона. Браво. Но не се учудвам.
80
До 78
|
нерегистриран
20 юни 2017, 09:16
3
-1
Абе вие за копия не сте ли чували, който иска да му поемете защитата на въззивна инстанция да ви предостави копие за запознаване
79
адвокатите
|
нерегистриран
20 юни 2017, 08:37
5
-4
Винаги са били нагли. Представете си, че имате лично дело. И му се изреди цялата адвокатура.
78
|
нерегистриран
20 юни 2017, 08:24
4
-4
До коментар [#63] от "До 59":
Какво Ви пречи колега да представите пълномощно за проучване на делото или данъци укриване /то не че с пълномощно е гаранция, че ще отчетете парите, но все пак има някакви следи/.
Подайте си молба като всеки друг гражданин и съда ще прецени имате ли и какъв Ви е правния интерес по конкретното дело.
Освен това никой не казва, че винаги справките по чужди дела са с користни цели, но дори и 1% от тях да са такива, заслужава си да бъде ограничен достъпа на адвокати, които не представляват страни по делата.
Защото за Вас може да е незначителна последица, но за лицето Х от Горно Нанадолнище е всичко къщата или апартамента му, които могат да бъдат обект на имотната магия, или пък личния или професионален авторитет на коцето У, срещу когото има дело, че е карал с алкохол в кръвта и това обстоятелство се разгласи в определени среди.

Може ли да ми обясните какъв точно трябва да е текстът на тази молба:
"Уважаеми г-н/г-жо Градски Съдия,
Моля да ми бъде предоставен достъп до гр. дело ..../2017 г. с оглед на това да преценя дали да поема защитата на въззивния ответник.... по делото."

Не притежавам пророчески способности, но съм убеден на 100%, че съдията само ще се изсмее гадно и ще напише на молбата резолюция "без уважение".

Както посочих вече, ако някой е вземал делото, това оставя следи. Ако някой от някое село изгуби имота си заради това, че някой недобросъвестен адвокат без пълномощно е гледал делото (мислех, че София е град, доколкото районът на СГС е София), лесно може да се установи и да се потърси съответната отговорност.
Тук няма как да се сдържа да не попитам:
ПО КАКЪВ ТОЧНО НАЧИН Е ВЪЗМОЖНО АДВОКАТ БЕЗ ПЪЛНОМОЩНО ДА ЗЛОУПОТРЕБИ С ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА СТРАНА ПО ДЕЛОТО?
Дайте конкретни примери. Моля. Какви точно лични данни има по тези дела? Нотариални актове, които могат да се извадят от ПУБЛИЧНИЯ регистър на Агенция по вписванията? ЕГН, което също е достъпно там?
И питам - нали има институция, която следи за злоупотреби с лични даннни, наречена КЗЛД? Глобата от 10 хил. лв. би слевало да действа достатъчно превантивно. Защо председателят на СГС изземва компетентността й? А може би г-н Топалков няма вяра не само на адвокатите, но и на КЗЛД?
Аз притеснения за достъпа до делата в СГС нямам. Това, което ме притеснява, е, че това е тенденция, която започна от КЧСИ и вече ми е много трудно да помагам на хората по изп. дела, освен ако не познавам ЧСИ.
Притеснява ме, че утре и на Председателя на СРС ще му хрумне да издаде такава заповед. А тогава ще стане страшно. Особено по заповедните производства.
Не че се учудвам. Както казваше един мой колега преди да емигрира в Канада - всичко в България е направено да ти се пречи и да те унижават.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно